Taller de la vista

L’equip de mestres del  Cicle Inicial  vam preparar un taller per  treballar el sentit de la vista durant la Setmana dels Sentits.  Aquest curs el tema vertebrador del projecte ha dut per títol  “ Tots iguals, tots diferents”.

Les activitats

Cada sessió del taller durava una hora i  consistia en realitzar 4 activitats. Hi va participar  tot l’alumnat d’ EI i Primària en grups de dotze. El taller tenia una doble finalitat:  experimentar què sent i com participa una persona invident en les activitats de la vida quotidiana; reflexionar sobre els valors personals i socials que desenvolupem quan convivim amb persones invidents.

Un breu mostra de les activitats:

L’alumnat, amb els ull tapats , camina per sobre d’un  banc tot seguint les instruccions verbals (puja, recte, més cap a mi…) d’ un company vident.

 

L’alumnat, amb els ull tapats, es desplaça seguint un ritme sonor i orientat pel contacte corporal de les seves parelles.

 

L’alumnat, amb els ulls tapats, omple un got d’ aigua emprant el sentit del tacte.

L’alumnat identifica fotografies dels mestres i les ordena seguint la  cronologia temporal de carda un.

Valoració

El que en un principi només semblava ser una experiència divertida ( l’alumnat participava esforçant-se en superar les proves com si es tractés d’una gimcana)  de seguida es va transformar, a més , en una sessió molt reflexiva (l’alumnat tot sol anava adquirint consciència de que l’important per superar les proves era el treball en equip, donar instruccions precises per protegir a l’altre, concentrar-se …) .

En una rotllana a terra l’alumnat va ser capaç de verbalitzar les emocions i els sentiment que havien experimentat en sí mateixos o que havien observat en els seus companys:  por, inseguretat, confiança, solidaritat, responsabilitat. Abans d’acabar la sessió l’alumnat va fer moltes preguntes i aportacions interessant relacionades amb el Sistema Braille, els gossos guia,  l’eliminació de barreres arquitectòniques…)

La seqüència  Fer, Pensar, Parlar  ha estat clau per que el taller esdevingués una activitat realment competencial.

Qui som? – Presentació Escola Mediterrània

L’escola Mediterrània està situada al barri de la Barceloneta. Una de les característiques principals del centre és la diversitat cultural de l’alumnat i de les seves famílies. Aquesta diversitat es posa de manifest en la gran varietat de llengües maternes que s’hi parlen. D’aquí que dos dels pilars bàsics sobre els que eduquem siguin la convivència i la comunicació. Que l’escola sigui d’una sola línia facilita a l’equip docent un coneixement molt proper de la població i una coordinació interna que permet un treball en equip participatiu i eficaç.

Aquest és el nostre primer any a la Xarxa, tot i que ja en fa uns quants que treballem per projectes a l’àrea de medi. El nostre objectiu aquest curs és posar en comú entre els mestres un mateix llenguatge pedagògic que ens permeti la implementació d’unes bases metodològiques sòlides i compartides per aplicar als projectes que d’ara endavant seguirem desenvolupant.

Actualment cada nivell tria i treballa els seus propis projectes de manera independent. Tanmateix tots els nivells també participen en un projecte comú relacionat amb una setmana cultural que anomenem Setmana dels Sentits. Els aspectes que vinculen tots els grups classe amb aquest projecte comú són dos: el tema que funciona com a eix vertebrador i els tallers vivencials del sentits (vista, oïda, olfacte , tacte i gust) que es treballen al llarg d’una setmana i pels que passa tot l’alumnat del centre i les famílies que ho desitgin.

El Blog serà útil per documentar les activitats que es realitzen als diferents nivells i que formen part del projecte comú de la Setmana dels Sentits. Esperem que sigui, també, un espai de reflexió compartida entre els docents.

METODOLOGIA

El nostre projecte va començar a partir d’una conversa espontània que la mestra va tenir amb el grup-classe de 1r sobre el que havien dinat aquell dia. La conversa va derivar en el tema del “Mercat”. Entre tots/es vam fer una pluja d’idees sobre el que sabien sobre el tema i el que volien saber.

En aquest projecte es combinen diferents tipus d’agrupaments: hi haurà activitats per realitzar de forma individual, per parelles, petit grup i grup-classe. La mestra intervindrà en la decisió de la formació dels grups per tal que siguin heterogenis.

La tipologia d’activitats que farem serà molt variada: activitats basades en l’observació, l’experimentació, la investigació, la manipulació, “role playing”…

A la classe hi haurà un racó dedicat al projecte. En aquest s’anirà posant tota la informació que anirem recollint i elaborant, que ens ajudarà a no perdre’n el fil conductor.

El projecte és obert i flexible, és a dir, podrà variar segons els interessos i els nous plantejaments dels infants.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE “EL MERCAT”

L’equip impulsor va ser qui va decidir el tema del projecte. Es va acordar fer el tema del “mercat” perquè vam considerar que era prou ampli i adequat pel curs de 1r. Vam triar aquest curs perquè a infantil ja es treballa per projectes i volem continuar amb la mateixa metodologia a primària.

Com a punt de partida vam aprofitar un comentari espontani d’una alumna relacionat amb el menjar per guiar la conversa cap al  mercat.

El fil conductor del projecte parteix de la pregunta: D’on ve el menjar que consumim?

A partir d’aquí vam fer una pluja d’idees per recollir els coneixements previs que vam posar en un racó de la classe. Tot seguit van sortir preguntes i curiositats dels alumnes que ens guiaran en la implementació del projecte.

QUI SOM?- ESCOLA ALEXANDRE GALÍ

El curs passat, vam detectar a la nostra escola la necessitat de generar espais de debat pedagògic que ens permetin adaptar la nostra pràctica educativa als nous requeriments del currículum per competències. Des del CRP se’ns va oferir la participació a la Xarxa CB com una bona fórmula per dur a terme aquests debats d’una forma acompanyada, sistemàtica i compartida.

L’equip impulsor el formem 10 mestres que compartim aquesta mateixa inquietud: 2 tutores d’infantil, 3 de primària, 1 mestra de música, 1 d’EE i 3 membres de l’equip directiu. Volem, entre totes, trobar noves maneres de fer, més eficaces en quant a l’aprenentatge dels nostres alumnes. També pretenem que aquestes noves pràctiques siguin consensuades i esdevinguin una forma de treballar al centre, és a dir, que formin part de la línia d’escola.

Cadascuna de nosaltres partia de punts diferents a l’hora de considerar les virtuts de  l’ensenyament-aprenentatge a partir del treball per projectes. Igualment, cadascuna entén el què suposa treballar per projectes a la seva manera. Els apassionants debats que hem dut a terme l’equip impulsor ens han permès a totes compartir les pors i reticències sobre aquest tema, així com donar a conèixer, des de la nostra pròpia pràctica i el testimoni dels experts presentats a la Xarxa CB, les potencialitats que ofereix per l’aprenentatge competencial dels alumnes.

Planificació – Escola Castella

L’activitat El Compositor a l’Aula sorgeix de la proposta de participació en el grup de treball de mestres de música dirigits per l’Assumpta Valls i l’especialista de la nostra escola. Però abans de començar us plantegem la següent pregunta:

Ens atrevim a treballar la música contemporània a l’escola?  De tots és sabut que la música contemporània difícilment la trobem present a les nostres aules i vides, ja sigui pel poc coneixement d’aquestes o per la manca de recursos didàctics en aquesta línia. Per tant, el fet d’aproximar-la i analitzar-la ens conduirà a treballar en la seva creació.  

Però com fer-ho de la manera més atractiva?  Doncs directament convidant a un compositor a l’escola. D’aquesta manera l’alumnat sent un acompanyament molt més directe i especial. Bé doncs, en el nostre cas ha estat el compositor Octavi Rumbau.

L’activitat s’ha dut a terme durant tot el curs escolar, procurant tractar els punts que esmentem a continuació:

  • PRIMER TRIMESTRE.  Treball de debats en assemblees sobre: Què és la música contemporània? La música contemporània pot ser actual? Podem fer música sense instruments? Treballs d’expressió sensorial i corporal mitjançant aquest estil. Noves maneres de tocar més enllà de les tradicionals.
  • SEGON TRIMESTRE. Descoberta i anàlisi de l’obra d’Octavi Rumabu,  Inici d’un treball cooperatiu amb el fi d’una diversitat de creacions musicals en grups.
  • TERCER TRIMESTRE. Visita del compositor a l’aula, mostra de les obres, creació conjunta, incorporació dels nous elements musicals i finalment un Concert a l’Auditori.

 

Qui som – Escola Castella

Benvinguts lectors, som l’equip impulsor de l’Escola Castella format per tutors i especialistes de primària.

L’Escola Castella és un centre situat al barri del Raval, al nord de Ciutat Vella. Estem al centre de Barcelona, fet que ens ofereix poder estar envoltats d’una gran oferta cultural i de poder gaudir d’una gran diversitat social en el nostre dia a dia.

És una escola petita, d’una sola línia; fet que ens fa ser i sentir-nos com un gran família. Tant alumnes, com famílies i mestres sentim el Castella com casa nostra!

Enguany ens hem adherit a la xarxa de competències bàsiques amb molta il·lusió, amb la finalitat d’iniciar una renovació pedagògica al centre. Aquesta renovació s’ha iniciat al cicle d’infantil mitjançant la implantació d’una nova manera de fer amb el treball a través de racons d’aprenentatge. Una vegada establerta aquesta metodologia de forma positiva ens plantegem continuar ampliant una nova línia d’escola a primària. En aquesta etapa, aquest curs, hem iniciat diversos projectes per tal de buscar una nova manera de fer on tots ens hi sentim còmodes i que s’adeqüi al nostre alumnat.

Com a claustre hem valorat centrar el nou treball a través de l’art. Volem que sigui el nostre eix vertical i que mitjançant l’art puguem donar cabuda a un treball transversal de totes les àrees.

Durant el curs s’han anat fent petits projectes d’art en diversos cicles intentant sempre mantenir una relació estreta amb entitats culturals del barri. Una de les propostes ha estat el projecte titulat “El Compositor a l’Aula” que s’estableix a cicle superior, concretament a 5è.

Consisteix en establir un vincle directe amb un compositor de música contemporània actual, per tal de facilitar a l’alumnat un espai de comprensió, anàlisi i de creació musical. Finalment aquestes obres generades en petits grups tenen un espai per a ser interpretades.

Amb tot això el que pretenem és: Vincular l’activitat amb les tres dimensions artístiques “percepció, comprensió i valoració” d’una manera molt vivencial i significativa per als nostres i les nostres alumnes que els generi experiències úniques que sempre puguin recordar.

EQUIP IMPULSOR DE L’ ESCOLA LABOURÉ

Benvolguts companys, som l’equip impulsor de l’escola Labouré. La nostra escola està situada a Ciutat Vella en el barri del Raval.

Aquest curs és el segon any que participem a la Xarxa. L’equip impulsor el formem, de nou, gairebé tot l’equip de secundària de l’escola. Tots compartim inquietuds i ganes de fer i d’aprendre.

Tot i que cada any tenim algun canvi a la plantilla, aquesta és força estable ja que la nostra escola és petita, d’una sola línia. Quant a l’alumnat, comptem amb les tres etapes: Infantil, Primària i ESO.

Des de feia temps cadascú a la seva manera havia intentat iniciar algun projecte. I l’any passat el repte va ser fer-ho en conjunt. Després de valorar el resultat, vam decidir que volíem continuar aprofundint en el treball per projectes.

El nostre objectiu principal és aconseguir que els aprenentatges siguin més vivencials i significatius per a l’alumnat. I tots estem convençuts que el treball per projectes pot ser una bona estratègia.

METODOLOGIA

Els alumnes de 3r de l’ESO seran els responsables de presentar a la resta de l’escola l’estació meteorològica. Primer hauran d’estudiar el seu funcionament i preparar materials i presentacions per donar-la a conèixer.

Per tal d’aconseguir els objectius comuns els alumnes s’organitzaran en 7 grups base  heterogenis de 4 alumnes i cada component del grup base serà expert en un àmbit.

Els grups d’experts faran la recerca del seu àmbit i prepararan l’explicació per la resta dels companys.

Els experts tornaran al grup base per tal de dissenyar i elaborar el producte final.

Hauran de triar primerament els destinataris de la seva presentació: EI-CI de primària, CM, CS i ESO i adaptar-la a les característiques (edat, coneixements previs,…) dels seus receptors.

La metodologia que utilitzarem és el  treball cooperatiu. A cada grup  es repartiran els rols de coordinador, secretari, TIC i  el corrector.

El rol del professor/a serà el de guiar,motivar, acompanyar, assessorar i revisar les tasques diàries.

Cada grup planificarà a l’inici del projecte les sessions de treball en un google calendar. Cada dia faran el seguiment i l’auto-avaluació del seu treball a partir de rúbriques.