UN CURS MÉS A LA XARXA

L’Escola Mont-roig és un centre públic situat a Balaguer i que aquest curs celebra el seu desè aniversari. Tenim 350 alumnes amb doble línia a la primària i una a l’infantil.

Aquest curs l’equip impulsor de l’escola està constituït per 10 membres del claustre. D’aquests 3 membres s’han incorporat per primer cop, la resta encetem el quart any d’experiència.

El treball per projectes ha estat des dels inicis un dels temes que ens ha preocupat i enguany hem decidit dedicar les sessions de treball a fer una reflexió de caràcter general sobre les dificultats que ens anem trobant treballant amb projectes.