L’Escola de Bordils s’inicia a la Xarxa

Il.lusionats per formar part de la XCB que ens ofereix la possibilitat d’establir contactes amb d’altres escoles! Creiem que aquesta plataforma mostra respecte pel moment on es troba cada un dels centres i ofereix la mirada d’experts que orienten i conviden a compartir horitzons entre escoles de tipologia molt diversa.

El claustre, compromès amb el projecte d’escola, ha apostat per un constant debat intern, on compartir l’anàlisi i la reflexió de la pràctica diària a l’aula i del fer de mestre ens ajuda a avançar en el projecte d’escola. En aquests moments, més enllà del debat intern, valorem positivament i necessitem obrir el debat en xarxa per seguir creixent.

Creiem en una idea de coneixement global per assolir un coneixement del món en tota la seva complexitat. Aquesta idea, es materialitza a l’aula desenvolupant projectes de treball que propicien cercar resposta a preguntes, assolir reptes, resoldre problemes que sorgeixen o que es plantegen, posant en joc tots els sabers i convertint l’aula en un vertader espai de recerca i investigació – aprenem fent i pensant sobre què fem-. Tanmateix, ens definim com una escola oberta al món i molt atents a allò que hi passa, plegats intentem entendre i aprendre dels esdeveniments i les descobertes que defineixen el món actual. Una escola on la creativitat lligada al pensament divergent, a l’aptitud a representar, preveure i produir idees, a generar alternatives, a la flexibilitat, afavoreix formar individus conscients en el seu món.