Implementació: Construim un joc de taula.

Durant quatre dies els alumnes  d’1 ESO han construït uns jocs de taula.

Entre tots els alumnes s’han fet subgrups de 4-5 alumnes, que alhora han treballat agrupats en 3 grups. Cada grup ha treballat amb l’objectiu final de construir un joc de taula, des de la part més física, les normes del joc o l’anunci publicitari.

En unes sessions prèvies als dies del crèdit, els alumnes van dissenyar el taulell del joc, tot posant en comú les diferents propostes i havent d’arribar a un acord entre tots. Van demostrar molta maduresa i respecte per les opinions i treballs de la resta de companys.

Durant el primer dia van fer diferents activitats com ara una sortida al parc de la Ciutadella per a fer un joc de pistes i recopilar informació per a poder crear un banc de preguntes per al joc. D’altres van començar a construir el taulell i les fitxes del joc. D’altres van començar a treballar la descripció del joc.

El segon dia va ser un dia de posada en comú de moltes de les feines que s’havien fet en els diferents espais de treball. Va continuar el bon ambient de treball i la col·laboració entre tots per construir el joc. Així ho demostren els vídeos que van gravar per a fer l’anunci publicitari del joc.

Al tercer dia es va preparar l’exposició oral del treball, tot creant suport visual per a les presentacions.

Últim dia amb les exposicions hem pogut conèixer tres jocs de gran qualitat l’Acrys, l’Snake Game i CiutaJoc. Han demostrar molta creativitat, grans habilitats com el treball en equip, el respecte per l’opinió de la resta de companys i sobretot l’esperit crític a l’hora d’expressar propostes de millora per a cursos posteriors.