COM ES FA EL PLÀSTIC?

Com a equip de mestres vam decidir quins serien els cursos implicats en el projecte i per tant quines mestres,  la franja horària i el dia. Vam escollir els cursos de primer i sisè perquè són els cursos que estan apadrinats,  hi ha un vincle emocional i és molt enriquidor fer activitats junts.

El dia de la trobada vam fer parelles i trios d’infants de primer i sisè (eren padrins i padrines amb fillols i filloles).  El procediment va ser:

  • Individualment dins el grup van expressar una inquietud.
  • Es van organitzar  per escriure-les.
  • Cada grup va llegir les seves preguntes i va escollir-ne una.
  • En total van sorgir sis preguntes.
  • Posteriorment l’equip de mestres ens vam reunir i vam decidir quina es treballaria.

COM ES FA EL PLÀSTIC?

 

Preguntes seleccionades

La pregunta seleccionada es comunicarà als delegats i delegades de la comissió verda (som una escola sostenible amb una comissió verda formada per mestres i alumnes de primer a sisè que tracta temes de medi ambient) que ho explicaran a les assemblees de classe.

Per contextualitzar aquest projecte ho vincularem amb el Pla triennal d’Escoles més Sostenibles en el qual participem.

Escola: Àngel Baixeras

Som un equip de mestres  de l’escola Àngel Baixeras. És una escola d’una línia del barri Gòtic de Barcelona. A la Xarxa de Competències bàsiques participem mestres de diferents cursos, especialitats i càrrecs (equip directiu) que planifiquem el projecte. Dins l’equip hi ha dues tutores, una pel grup de primer i una pel grup de sisè que desenvoluparan el projecte. També  comptem amb el suport d’altres mestres en algunes franges horàries.

L’experiència que teníem en els projectes es basava en els següents passos: què sabem, què volem saber i conclusions d’un tema en concret.  Per exemple: conèixer algun animal. En canvi ara partim del plantejament d’una incògnita, com la que ha sorgit:

Com es fa el plàstic?

Les expectatives d’aquest treball per projectes són dobles; per una part els infants i per l’altra l’equip de mestres. Pel que fa als primers esperem que s’enriqueixin els uns amb els altres, ja que els més petits es motiven per estar amb els més grans per aprendre d’ells. Els grans s’esforcen, perquè com han d’ensenyar-ho primer ho han d’assimilar.

Respecte a l’equip de mestres esperem aprendre força mitjançant la posada en pràctica i la reflexió de tot el grup de treball. Alhora que comprovem que les competències bàsiques s’assoliran. En canvi serà un repte per nosaltres fer un projecte  que no sigui una programació tancada amb tot el que això comporta:

  1. Es pot intuir quins continguts es podran treballar, però no s’acaba de saber del cert com les preguntes que es generaran es lligaran amb els continguts. Per exemple, en el nostre projecte els continguts podrien ser més lligats al medi ambient o bé als avenços tecnològics, però no sabem què interessarà a l’alumnat.
  2. Si la majoria dels continguts conceptuals que determina el currículum s’acabaran tractant.