AVALUACIÓ: Com és un llimac per dins?

L’avaluació del projecte és una avaluació continua, on es valora el projecte des de les idees prèvies fins al producte final, la maqueta dels llimacs per dins.

D’una banda, explicant els alumnes en què consisteix la maqueta i com són els llimacs per dins. D’altra banda amb la observació, les converses a l’assemblea i el treball en equip.

Per valorar el treball en grup, s’ha fet una rúbrica on cada nen es valora el nivell en el que està.

Ha faltat temps de mostrar el projecte final. Es proposava fer una exposició, però per manca de temps no s’ha pogut fer, ja que ha coincidit amb la jornada intensiva.

Tot i així, els nens han anatexplicant a tothom que entrava a la classe allò que han après.

PLANIFICACIÓ

Els alumnes planifiquen el projecte.

Els alumnes planifiquen el projecte.

Planificació

Estimem el nostre planeta.

Partim de la necessitat de revisar el reciclatge. La finalitat és sensibilitzar els alumnes que vegin la importància de reciclar per aconseguir un planeta més sostenible.

Els alumnes elaboraran diferents productes amb l’objectiu de transmetre a la resta de la comunitat educativa el missatge de les tres R. Per tal de donar continuïtat en propers cursos es proposarà incorporar una brigada verda.

Com a punt de partida es demana als alumnes que facin un recull de fotos de les escombraries de casa seva, de l’aula i de l’escola, i facin un llistat del que llencen.

Les tasques es faran en grups cooperatius heterogenis. En el moment d’elaborar els productes finals, l’alumnat s’agruparà en funció de les seves habilitats i preferències.

El projecte s’implementarà a 2n d’ESO. El grup classe mantindrà el mateix horari durant la setmana del 24 al 28 d’abril de 2017.

Aquest projecte el duran a terme alguns professors de l’equip impulsor i d’altres que no ho són, seguint el pla de treball prèviament dissenyat.

Elaborant el producte final.

Brigada verda en marxa.

 

Aquest és un dels productes finals.

Aquest és un dels productes finals.

AVALUACIÓ

L’últim dia del projecte es van fer les presentacions dels productes finals a través d’una exposició oral on havien d’explicar en què consistia el producte, quins materials havien emprat, i la seva funció, amb una reflexió final de què havien aprés durant la setmana.

Durant el projecte l’alumnat havia confeccionat individualment un portafoli que havien de lliurar el mateix dia de la presentació.

En el treball cooperatiu es va fer autoavaluació i coavaluació a través d’una rúbrica.

IMPLEMENTACIÓ

Implementació

Per grups de treball van fer una observació de fotos de les seves escombraries durant una setmana els alumnes de 2n d’ESO: fotos de casa, d’aula i escola. Aquest material va ser penjat a la plataforma Classroom prèviament. Posteriorment, van completar una graella per tal de classificar els tipus de residus que s’havien generat durant aquella setmana.

A partir d’aquestes observacions es porta a terme una reflexió per fer el producte final. Els alumnes en grup van fer aquestes tasques: elaboració d’ un Manifest, el disseny de contenidors per reciclar, l’ elaboració d’ un vídeo/ espot, escriure cartes per demanar ajuts, redacció d’ un decàleg sobre la reutilització de materials, la creació de comissió verda, entre d’altres.

A més, de manera individual, l’alumnat va haver de preparar un portafolis on expliquen la seva tasca i el seu producte final.

El grup classe estava distribuït en uns grups en què es treballaran diferents activitats de sensibilització i recerca. Les activitats/tasques eren de resolució amb grups cooperatius.

Les activitats van ser guiades pels professors. Els professors que entraven a l’aula eren els mateixos que a l’horari habitual. Disposaven d’un guió i de la informació del company anterior per saber a quin moment es troba el grup i què ha de continuar fent ell/ella.

A l’inici de cada sessió es feia una posada en comú dels conceptes treballats a les anteriors. Aquest era el moment per resoldre dubtes i consolidar continguts.

 

PLANIFICACIÓ

Planificació

Estimem el nostre planeta.

Partim de la necessitat de revisar el reciclatge. La finalitat és sensibilitzar els alumnes que vegin la importància de reciclar per aconseguir un planeta més sostenible.

Els alumnes elaboraran diferents productes amb l’objectiu de transmetre a la resta de la comunitat educativa el missatge de les tres R. Per tal de donar continuïtat en propers cursos es proposarà incorporar una brigada verda.

Com a punt de partida es demana als alumnes que facin un recull de fotos de les escombraries de casa seva, de l’aula i de l’escola, i facin un llistat del que llencen.

Les tasques es faran en grups cooperatius heterogenis. En el moment d’elaborar els productes finals, l’alumnat s’agruparà en funció de les seves habilitats i preferències.

El projecte s’implementarà a 2n d’ESO. El grup classe mantindrà el mateix horari durant la setmana del 24 al 28 d’abril de 2017.

Aquest projecte el duran a terme alguns professors de l’equip impulsor i d’altres que no ho són, seguint el pla de treball prèviament dissenyat.

Producte final: Com són els llimacs per dins?

Després de fer la casa dels llimacs, per tal de poder criar i veure com eren i entendre millor com vivien, els nens i nenes van voler aprendre com eren per dins.

Al principi comparaven amb els cargols, i també amb ells mateixos: No tenen closca? Tindran sang? Com respiren? Com fan pis i caca? D’on neixen els llimacs?

Per aquest motiu, primer es va fer un dibuix del llimac i les parts exteriors, i posteriorment, amb gran grup es va consensuar una maqueta, que després van fer per grups. A cada grup hi havia un encarregat d’ordre i un altre de material.

El resultat final de la nostra maqueta, va ser aquest:

collage llimacs

Implementació: Casa de llimacs

Arran de tenir els llimacs a la classe, els nens i nenes van començar a fer-se preguntes: no tenen closca? com són per dins? tenen óssos? com s’arroseguen?

Per esbrinar i donar resposta a totes les seves preguntes, primer de tot, van decidir que els havien de veure crèixer. Per això , van iniciar la construcció d’un habitacle per a llimacs.

COM HEM FET LA CASA

Primer de tot, cadascú va dibuixar com s’imaginava un habitacle per a llimacs. Després, en gran grup, vam anar mirant les propostes i descartant les que no eren massa raonables.

Si la capsa havia de ser transparent, opaca, si havia d’estar oberta o tancada o què havia de tenir a dins.

El resultat final va ser aquest: una capsa transparent envoltada amb una xarxa, amb terra humida, mongetes plantades a dins (menjar per als llimacs), una aranja (vam descobrir que atreien els llimacs) i al vam col·locar al pati, ja que a la classe no tenien molta llum.

LA CASA

Metodologia: Com es fa el plàstic?

L’escola Àngel Baixeras us expliquem quin ha estat el següent pas per avançar en la realització del projecte.

L’equip de mestres hem decidit la temporalització. L’inici del projecte serà el dia 1 de juny, al matí. Durant els dies consecutius es combinarà amb les altres activitats que hi ha programades (sortides, tallers…). El divendres 16 ja finalitzarà i es realitzarà el tancament amb el producte final del projecte. El qual el decidiran els propis infants en quin format serà. Si en una cartolina, presentació amb l’ordinador, un vídeo, un quadern…

També decidim que l’equip prepararà una graella dels càrrecs pels infants, com també un full d’autoavaluació.

Per tal d’iniciar el projecte amb els infants pensem diverses activitats dins d’una primera sessió. L’organització del grup es basarà en fer set grups de nens i nenes dels dos cursos barrejats, primer i sisè.

El resultat d’aquesta sessió ens marcarà el camí per continuar tant als infants com als mestres. Ja que en un principi només podem fer hipòtesis del què pot succeir, però no ho sabem del cert. Dependrà dels interessos i motivacions de l’alumnat com s’anirà desenvolupant el projecte.

La sessió consisteix en que els mestres preparem un reguitzell d’objectes, esperem que prou motivadors,  per originar converses al voltant del plàstic.

Al començar la sessió se’ls explica els infants de quina manera se’ls avaluarà. Les activitats de la primera sessió pels infants són:

  1. Interactuar amb els diferents objectes de plàstic i d’altres materials com paper, suro, fusta, metall, vidre i roba.
  2. Recollir les converses i les accions que van sorgint en el seu grup.
  3. Realitzar una posada en comú en gran grup.

L’equip de mestres estem molt intrigats per saber quin desenllaç tindrà el projecte!!

 

 

Avaluació: Com ens circula la sang? (5è)

L’avaluació del projecte és una avaluació continua, on es va valorant tot el procés d’aprenentatge des d’un inici, on es recull el què sabem abans de començar el projecte (avaluació inicial). Aquesta s’ha fet a través d’una silueta del cos humà on dibuixar i senyalar tot el que coneguessin de l’aparell circulatori. Seguit de tot un conjunt d’activitats que formen el projecte i on s’avalua a través de l’observació, de converses conjuntes, de preguntes i respostes, de conclusions que van extraient, de representacions gràfiques.  El treball en equip té un pes important en aquesta avaluació.

I finalment, per avaluar al final del projecte: en primer lloc, la realització de la maqueta. En segon lloc el formar part de la representació del funcionament de l’aparell circulatori a través d’un vídeo. En tercer lloc, la mateixa silueta humana de l’avaluació inicial. I per acabar, una prova final escrita relacionada amb les activitats pràctiques i una graella d’autoavaluació (he participat de les activitats, he treballat bé en grup, m’he esforçat en fer-ho bé, m’he esforçat en ajudar als altres, he respectat les opinions del altres, m’he involucrat en el projecte, estic satisfet del treball realitzat, m’ha agradat fer aquest projecte… entre d’altres ítems on respondre molt bé, bastant, una mica, gens, i algunes d’elles amb un apartat per observacions o per respondre el perquè).