Producte final: Construim un joc de taula.

El dia de l’exposició hem pogut conèixer tres jocs de gran qualitat:

  1. Acrys.
  2. Snake Game.
  3. Ciutat Joc.

Aquests tres jocs havien de complir tots els requisits que es van indicar a l’inici del crèdit de Síntesi.

Els alumnes van dissenyar i construir un joc de taula, i van fer/redactar:

  • Una capsa i un taulell de joc
  • Unes normes del joc
  • Unes preguntes del joc
  • Un tríptic o anunci publicitari del joc

A més, van fer una exposició oral per explicar als companys i professors/es del tribunal el funcionament del joc i la feina feta.

En aquest video podeu observar una de les parts del crèdit de síntesi que es va presentar relacionat amb l’anunci publicitari d’un d’aquests jocs.

https://drive.google.com/open?id=0BzNDqGdQ006RMUU3TjBnS001Q0FmdGVUN3dYQWk3V1NKRW5n

Presentació de l’Equip Impulsor de Rubén Darío.

L’equip impulsor de l’Escola Rubén Darío està format per cinc mestres: Sheyla, tutora de Primer; Eva, mestra d’Anglès; Victor, mestre d’ Educació Física; Ana, Cap d’Estudis, i Rocío, mestra de Música.

Vam començar a fer un projecte amb la classe de 6è, l’organització de la Diada Esportiva, però, a causa de diverses complicacions que ens vam trobar i la nostra inexperiència, vam decidir canviar de curs i projecte.

Actualment, per una situació espontànea que va sortir a classe, treballem els llimacs amb el grup de Primer, del qual és tutora la Sheyla.

 

 

Institut Pau Claris. Equip de Treball per Projectes

Som un grup de professores i professors dinàmic, proactiu i creatiu amb la voluntat clara i diàfana de canvi i transformació en el nostre sistema educatiu. El nostre objectiu més immediat és emprar aquesta nova metodologia basada en projectes per generar un lloc de trobada entre alumnes i professors on el coneixement pugui esdevenir quelcom atractiu, divertit i útil. El treball cooperatiu i la motivació seran els eixos sobre els que dirigirem la nostra mirada com a docents. S’està forjant un nou canvi de paradigma educatiu i nosaltres no volem quedar-nos enrere.

2017-05-10_140839 (1)

Escola: Àngel Baixeras

Som un equip de mestres  de l’escola Àngel Baixeras. És una escola d’una línia del barri Gòtic de Barcelona. A la Xarxa de Competències bàsiques participem mestres de diferents cursos, especialitats i càrrecs (equip directiu) que planifiquem el projecte. Dins l’equip hi ha dues tutores, una pel grup de primer i una pel grup de sisè que desenvoluparan el projecte. També  comptem amb el suport d’altres mestres en algunes franges horàries.

L’experiència que teníem en els projectes es basava en els següents passos: què sabem, què volem saber i conclusions d’un tema en concret.  Per exemple: conèixer algun animal. En canvi ara partim del plantejament d’una incògnita, com la que ha sorgit:

Com es fa el plàstic?

Les expectatives d’aquest treball per projectes són dobles; per una part els infants i per l’altra l’equip de mestres. Pel que fa als primers esperem que s’enriqueixin els uns amb els altres, ja que els més petits es motiven per estar amb els més grans per aprendre d’ells. Els grans s’esforcen, perquè com han d’ensenyar-ho primer ho han d’assimilar.

Respecte a l’equip de mestres esperem aprendre força mitjançant la posada en pràctica i la reflexió de tot el grup de treball. Alhora que comprovem que les competències bàsiques s’assoliran. En canvi serà un repte per nosaltres fer un projecte  que no sigui una programació tancada amb tot el que això comporta:

  1. Es pot intuir quins continguts es podran treballar, però no s’acaba de saber del cert com les preguntes que es generaran es lligaran amb els continguts. Per exemple, en el nostre projecte els continguts podrien ser més lligats al medi ambient o bé als avenços tecnològics, però no sabem què interessarà a l’alumnat.
  2. Si la majoria dels continguts conceptuals que determina el currículum s’acabaran tractant.

 

Escola Cervantes: Equip de mestres de 4t, 5è i 6è

Destacades

L’equip de mestres de 4t, 5è i 6è col·labora en la implementació  del projecte com circula la sang? a 5è de primària. L’equip està format per sis mestres.

Des de fa uns anys, el centre du a terme un projecte d’investigació científica cada curs. Aquests projectes estan dirigits pels tutors de cada classe i són compartits amb tot el claustre de mestres. Aquesta pràctica és molt enriquidora per a tots. Per fer el disseny, l’implementació i el seguiment del projecte disposem sempre que sigui necessari d’una de les dues reunions setmanals de cicle que el centre té programades a tots els cursos.

El dubte que se’ns planteja és si la investigació que fem és un projecte.

Partim d’una pregunta investigable, i seguint una metodologia científica anem buscant respostes. d’investigacions científiques i intentem desenvolupar-les com a projectes, fet que ens genera dubtes i neguits.

 

Escola Cervantes. Equip de Cicle 1r, 2n i 3r

Destacades

Les mestres del Cicle Inicial de l’escola Cervantes estem col·laborant en el projecte que s’està duent a terme a la classe de 1r titulat “Com és que ens cauen les dents?”. Aquest equip docent està format per sis mestres.  D’una manera o altra, tots hem treballat o ens hem format per treballar per projectes. En claustre hem llegit articles, contestat una enquesta i debatut sobre què significa el treball per projectes.  Malgrat tot, tenim dubtes i neguits sobre si realment se’n pot dir projecte del que estem fent. Per això seguim reflexionant conjuntament a partir de la nostra pràctica diària, amb la voluntat d’anar clarificant les idees i consensuant  metodologies amb la intenció de fer una línia d’escola.

Escola cervantes: Equip d’Educació infantil

Destacades

L’equip de mestres d’Educació infantil desenvolupem un projecte a  l’aula P5, que compartim en cicle: “Del gel a l’aigua i de l’aigua al gel”.

Tot el claustre va iniciar el curs 2010-11 l’assessorament: La ciència: què i com ensenyar i aprendre? En aquest assessorament s’incidia en el treball competencial de ciències, en el treball cooperatiu i es va fer molt èmfasi en la recerca científica i l’experimentació. Aquest assessorament ens va permetre començar a treballar, de manera conjunta, en projectes de ciències i hem anat compartint experiències i coneixements al llarg d’aquests anys.

Actualment a l’equip d’Ed. Infantil anem  compartint un llenguatge comú, tenint en compte les diferències personals a l’hora de realitzar els projectes. La nostra formació conjunta s’ha basat més en l’aspecte de l’experimentació i estem en procés d’anar relacionant més coneixements de diferents àrees per tal que sigui un projecte de treball. Tothom ha fet treball experimental a l’aula, que no vol dir que tothom hagi realitzat un projecte.

El repte que ens plantegem en aquest moment és realitzar el projecte  Del gel a l’aigua i de l’aigua al gel de manera més compartida, reflexionant sobre la nostra pràctica per poder anar aprenent i adquirint seguretat a l’hora de treballar per projectes.

Els dubtes són molts: el punt de partida, definir l’objectiu, què volem que aprengui l’alumnat, com avaluem, la intervenció de la mestra…

Equip de Treball per Projectes de l’INS Verdaguer

Som un grup de 20 professors i professores de l’INS VERDAGUER, situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Tots coincidim en que fem classe amb els 1rs d’ESO i, per això, hem decidit planificar i implementar el nostre projecte en aquest nivell.

D’entrada, no som un centre acostumat a treballar per projectes. Podríem dir que hem fet petits intents de treball en aquest sentit, especialment des de les àrees més experimentals, però no d’una manera tan integradora. Per això diríem que som bastant novells en aquesta nova metodologia d’aprenentatge, fet que ens suposa un nou repte i, sobretot, molts dubtes sobre el procés de planificació i d’implementació. Malgrat tot, també és cert que després de  quatre reunions amb l’equip impulsor, la idea inicial es va materialitzant poc a poc i va agafant forma, fet que resulta prou engrescador.

2XCBT1

Com hem comentat abans, hem triat el curs de 1r d’ESO per desenvolupar el nostre projecte. Consistirà en la planificació d’un nou Crèdit de Síntesi per als alumnes d’aquest nivell, ja que hem vist la necessitat de renovar el que s’estava fent fins ara. Per tant, l’implementarem durant els dies 12, 13, 14 i 15 de juny. Els tres primers dies s’organitzaran en tres sessions de treball de dues hores cadascuna, amb dos períodes d’esbarjo entremig, i el darrer dia correspondrà a les exposicions orals  on els alumnes presentaran el seu producte final davant dels professors i de la resta de companys.

1XCBT1