Metodologia: Com es fa el plàstic?

L’escola Àngel Baixeras us expliquem quin ha estat el següent pas per avançar en la realització del projecte.

L’equip de mestres hem decidit la temporalització. L’inici del projecte serà el dia 1 de juny, al matí. Durant els dies consecutius es combinarà amb les altres activitats que hi ha programades (sortides, tallers…). El divendres 16 ja finalitzarà i es realitzarà el tancament amb el producte final del projecte. El qual el decidiran els propis infants en quin format serà. Si en una cartolina, presentació amb l’ordinador, un vídeo, un quadern…

També decidim que l’equip prepararà una graella dels càrrecs pels infants, com també un full d’autoavaluació.

Per tal d’iniciar el projecte amb els infants pensem diverses activitats dins d’una primera sessió. L’organització del grup es basarà en fer set grups de nens i nenes dels dos cursos barrejats, primer i sisè.

El resultat d’aquesta sessió ens marcarà el camí per continuar tant als infants com als mestres. Ja que en un principi només podem fer hipòtesis del què pot succeir, però no ho sabem del cert. Dependrà dels interessos i motivacions de l’alumnat com s’anirà desenvolupant el projecte.

La sessió consisteix en que els mestres preparem un reguitzell d’objectes, esperem que prou motivadors,  per originar converses al voltant del plàstic.

Al començar la sessió se’ls explica els infants de quina manera se’ls avaluarà. Les activitats de la primera sessió pels infants són:

  1. Interactuar amb els diferents objectes de plàstic i d’altres materials com paper, suro, fusta, metall, vidre i roba.
  2. Recollir les converses i les accions que van sorgint en el seu grup.
  3. Realitzar una posada en comú en gran grup.

L’equip de mestres estem molt intrigats per saber quin desenllaç tindrà el projecte!!

 

 

Metodologia: Com circula la sang?

Gran part del projecte s’ha treballat en petits grups, que han anat variant al llarg del procés. En ocasions han estat els mateixos nens i nenes els qui  s’han organitzat en grups de treball i en d’altres els grups els hi ha vingut fets. També hi ha hagut activitats de treball individual per després compartir l’experiència i moments on hem treballat tots junts.

L’activitat que va donar origen al nostre projecte (ritme cardíac i ritme respiratori), es va proposar com una activitat per parelles que finalitzava en un recull de dades de tot el grup i un anàlisi d’aquestes. Les parelles creaven unes hipòtesis i conclusions finals que vam compartir amb tot el grup i que van donar lloc a la conversa d’on va sorgir la gran pregunta: COM CIRCULA LA SANG?

Abans de posar-nos a investigar, tot bon investigador ha de saber d’on parteix, què sabem de l’aparell circulatori? O en alguns casos també van plantejar-se com creien que funcionava l’aparell. A partir del dibuix d’una silueta del cos humà, van anar projectant amb dibuixos, fletxes, hipòtesis, idees… el que ja sabien creien que podia ser.IMG_20170208_123849

Ara ja podíem arremangar-nos i posar-nos a investigar!

Aquestes han estat les principals activitats del nostre projecte. Activitats amb una metodologia molt variada: grups de treball cooperatiu, treball per parelles, treball amb tot el grup classe, activitats guiades a través de preguntes, activitats d’investigació per parelles, visualització vídeos, manipulació de dos cors reals d’animal, creació de maquetes, recerca d’informació…  I sempre hi ha hagut un espai, un moment on compartir el procés, on fer la posada en comú, on intercanviar idees, on reflexionar i en definitiva, on seguir aprenent junts.

resized to width 900 17/05/2017 19:08:32

 

maqueta del cor

 

Metodologia: Com és que ens cauen les dents?

El tema de les dents ens ve donat pel currículum de ciències que hem consensuat en claustre, tot i així,  busquem la manera d’introduir-lo partint dels nens i les nenes. En el cas de 1r seria a partir de l’evidència i la motivació que crea el fet que els hi comencen a caure les dents.

Les activitats que es plantegen s’adapten segons allò que cal fer: les converses, visionat de vídeos… en gran grup, els experiments, manipulacions o realització de maquetes en petit grup, de vegades tota la classe junta, de vegades amb la meitat del grup. Els grups sempre són heterogenis.20170306_114527

20170320_114135En les activitats, que són guiades, deixem que l’infant vagi fent els comentaris, la seva investigació, que comenti amb els companys. El paper de la mestra és  ajudar a avançar, crear dubtes, escoltar per retornar al grup… sempre amb la finalitat que l’experimentació no esdevingui un joc simplement, si no un aprenentatge.

Després de cada activitat hi ha una posta en comú, cada grup fa la presentació i explica el què ha realitzat, el què ha aprés, els problemes que han trobat… La mestra va recollint les converses i les retorna al grup, es tracta de no perdre el sentit d’allò que anem fent, a la classe es va deixant constància visual del procés seguit. 20170329_120052

Els projectes que, com ja hem dit, estan establerts com a currículum de centre, es fan cada any i sempre resulten diferents, cada mestra i cada grup van realitzant un trajecte divers, tot i ser el mateix tema. 

El projecte sempre té un producte final, en el cas de 1r, és la realització de la maqueta i exposició als altres del treball realitzat.20170329_124256

Institut Pau Claris. Crear la intenció

 

En aquesta fase hem volgut provocar en l’alumnat el compromís de dedicar el temps i l’esforç necessaris per desenvolupar el projecte. Els objectius que ens hem proposat, doncs, són:

  • Portar a la primera persona el tema plantejat
  • Propiciar que els alumnes expressin la seva vivència sobre el tema
  • Incentivar la decisió de continuar treballant aquest eix temàtic

Per aconseguir-ho, hem plantejat la següent activitat de motivació/plantejament de l’encàrrec articulada en tres passos:

Jugar o no jugar … És aquesta la qüestió?

  1. Quan els alumnes arriben a l’aula, la troben plena de diferents jocs de taula, se’ls demana que s’agrupin de quatre en quatre i que comencin a jugar amb un dels jocs. Cada equip juga 15’ amb el joc que ha triat; després de 15’ sona una música i canvien de taula i, per tant, de joc. Cada 15’ es repeteix el procediment fins que tots els equips han jugat amb tres jocs diferents com a mínim.
  2. Col·loqui guiat: Jugar o no jugar… És aquesta la qüestió? L’objectiu és lligar jocs de taula “sense endolls” amb llaços emocionals, cooperació, competir … i anar avançant cap a la necessitat de promoure’ls (encàrrec).
  3. Presentació de l’encàrrec.

2017-05-10_143054 2017-05-10_142952 2017-05-10_142934