Avaluació: Construim un joc

AVALUACIÓ

  1. Els alumnes han considerat que seria adient poder ampliar més els continguts, transmetien el fet de que se centrés en el Parc de la Ciutadella era una limitació. Consideraven que s’hauria d’ampliar a tot tipus d’àrees de coneixement.
  2. Hem fet grups de treball de 4 o 5 alumnes a partir dels tres 1rs d’ESO i això va facilitar el treball cooperatiu.
  3. A l’exposició oral els diferents grups exposaven davant de la resta de companys de 1r. Això va fer que a les darreres exposicions els alumnes ja estiguessin cansats i això dificultava el seguiment. La valoració pel curs següent és fer dos tribunals, per poder aconseguir que les exposicions fossin més ràpides i l’alumnat no hi hagués estar tant de temps escoltant les exposicions de la resta d’alumnat. També hem valorat el fet de que els assistents tinguin la obligació de fer una avaluació.

Producte final: Construim un joc de taula.

El dia de l’exposició hem pogut conèixer tres jocs de gran qualitat:

  1. Acrys.
  2. Snake Game.
  3. Ciutat Joc.

Aquests tres jocs havien de complir tots els requisits que es van indicar a l’inici del crèdit de Síntesi.

Els alumnes van dissenyar i construir un joc de taula, i van fer/redactar:

  • Una capsa i un taulell de joc
  • Unes normes del joc
  • Unes preguntes del joc
  • Un tríptic o anunci publicitari del joc

A més, van fer una exposició oral per explicar als companys i professors/es del tribunal el funcionament del joc i la feina feta.

En aquest video podeu observar una de les parts del crèdit de síntesi que es va presentar relacionat amb l’anunci publicitari d’un d’aquests jocs.

https://drive.google.com/open?id=0BzNDqGdQ006RMUU3TjBnS001Q0FmdGVUN3dYQWk3V1NKRW5n

Implementació: Construim un joc de taula.

Durant quatre dies els alumnes  d’1 ESO han construït uns jocs de taula.

Entre tots els alumnes s’han fet subgrups de 4-5 alumnes, que alhora han treballat agrupats en 3 grups. Cada grup ha treballat amb l’objectiu final de construir un joc de taula, des de la part més física, les normes del joc o l’anunci publicitari.

En unes sessions prèvies als dies del crèdit, els alumnes van dissenyar el taulell del joc, tot posant en comú les diferents propostes i havent d’arribar a un acord entre tots. Van demostrar molta maduresa i respecte per les opinions i treballs de la resta de companys.

Durant el primer dia van fer diferents activitats com ara una sortida al parc de la Ciutadella per a fer un joc de pistes i recopilar informació per a poder crear un banc de preguntes per al joc. D’altres van començar a construir el taulell i les fitxes del joc. D’altres van començar a treballar la descripció del joc.

El segon dia va ser un dia de posada en comú de moltes de les feines que s’havien fet en els diferents espais de treball. Va continuar el bon ambient de treball i la col·laboració entre tots per construir el joc. Així ho demostren els vídeos que van gravar per a fer l’anunci publicitari del joc.

Al tercer dia es va preparar l’exposició oral del treball, tot creant suport visual per a les presentacions.

Últim dia amb les exposicions hem pogut conèixer tres jocs de gran qualitat l’Acrys, l’Snake Game i CiutaJoc. Han demostrar molta creativitat, grans habilitats com el treball en equip, el respecte per l’opinió de la resta de companys i sobretot l’esperit crític a l’hora d’expressar propostes de millora per a cursos posteriors.

Planificació del Crèdit de síntesi de 1r d’ESO

Per tal de començar a planificar el projecte, hi dedicarem quatre sessions prèvies de tutoria, ja que els quatre dies de crèdit de síntesi ens semblen insuficients. Durant les sessions prèvies haurem de detectar què en saben del tema els nostres alumnes, com ho pensen compartir, què esperen aprendre, quin serà el resultat final i com s’avaluarà tot el procés.

Les tasques que faran seran de resolució en grups cooperatius. Els grups seran de 4 alumnes i sortiran de la barreja dels tres primers d’ESO. Els formarem entre els alumnes i els professors. Cada alumne triarà tres companys amb els qui vulgui treballar, dels quals només un li serà assignat. Els altres dos membres del grup els triarem els professors. Els alumnes també hauran de triar entre una sèrie de rols (sóc creatiu, tinc bones idees, sóc acurat en les presentacions…). Aquests rols amb els quals s’identifiquin determinaran també la composició dels grups.

El projecte s’implementarà en tres grups-classe diferents, de manera que ells decidiran quin tipus de joc volen dissenyar. Per tant, al final i com a resultat de la implementació del projecte, hauran de sortir tres jocs de taula, iguals o no, dependrà de les decisions que prenguin els alumnes.

Equip de Treball per Projectes de l’INS Verdaguer

Som un grup de 20 professors i professores de l’INS VERDAGUER, situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Tots coincidim en que fem classe amb els 1rs d’ESO i, per això, hem decidit planificar i implementar el nostre projecte en aquest nivell.

D’entrada, no som un centre acostumat a treballar per projectes. Podríem dir que hem fet petits intents de treball en aquest sentit, especialment des de les àrees més experimentals, però no d’una manera tan integradora. Per això diríem que som bastant novells en aquesta nova metodologia d’aprenentatge, fet que ens suposa un nou repte i, sobretot, molts dubtes sobre el procés de planificació i d’implementació. Malgrat tot, també és cert que després de  quatre reunions amb l’equip impulsor, la idea inicial es va materialitzant poc a poc i va agafant forma, fet que resulta prou engrescador.

2XCBT1

Com hem comentat abans, hem triat el curs de 1r d’ESO per desenvolupar el nostre projecte. Consistirà en la planificació d’un nou Crèdit de Síntesi per als alumnes d’aquest nivell, ja que hem vist la necessitat de renovar el que s’estava fent fins ara. Per tant, l’implementarem durant els dies 12, 13, 14 i 15 de juny. Els tres primers dies s’organitzaran en tres sessions de treball de dues hores cadascuna, amb dos períodes d’esbarjo entremig, i el darrer dia correspondrà a les exposicions orals  on els alumnes presentaran el seu producte final davant dels professors i de la resta de companys.

1XCBT1