Avaluació

L’avaluació és la part del projecte que ens ha fet discutir més, la que ens ha quedat menys treballada  i és, per tant,  l’aspecte que hem decidit incloure com a objectiu de treball per al curs vinent.

Bàsicament hem propiciat l’avaluació reguladora per mitjà de les rúbriques, els diaris d’aula i les tutories d’equip.

2017-06-30_113941

Una idea ens ha quedat però molt clara: El retorn importa!

Organitzar una passarel·la

Partint dels objectius del nostre pla de treball – planificació i treball cooperatiu com a contingut -, hem  plantejat un projecte que té un producte final que prioritza per damunt de tot la gestió i la planificació: organitzar un esdeveniment públic, concretament un passarel.la.

Coneixedors de les dificultats que comporta un encàrrec com aquest i de la necessitat d’acompanyar el nostre alumnat en la comprensió, tant  del concepte d’esdeveniment com  dels passos que implica la seva organització, hem  començat per recollir en un mapa conceptual la pluja d’idees sobre tot allò que es necessita per dur a terme l’encàrrec.

2017-06-30_113847

Un cop decidit tot allò que ens cal saber / saber fer, els alumnes han seqüenciat les diferents etapes del projecte a partir de dues dates clau: la de presentació de proposta i la de realització de la desfilada.

2017-06-30_113900

Destacar igualment que ha estat força útil l’organitzador gràfic que han fet servir els equips per planificar les diferents etapes de la passarel.la.

2017-06-30_113916

Finalment remarcar que, en tractar-se d’un encàrrec real  amb producte final públic – han fet la passarel.la al Convent de Sant Agustí i l’han publicitada al barri – podem afirmar que és el projecte que ha engrescat més el nostre alumnat.

2017-06-30_113926

Interiorització dels rols

Una de les activitats a destacar en relació a la implementació del treball cooperatiu fa referència  a la interiorització dels rols i les funcions corresponents: “Poti poti de funcions” / “Cada ovella …” Els alumnes han hagut de classificar un seguit de funcions sota els quatre rols del seu equip cooperatiu – coordinador, gestor, secretari i portaveu – i, després de fer la classificació, decidir quines qualitats requereix cada rol i quin membre de l’equip té el millor perfil per desenvolupar-lo.

2017-06-30_113050

Un cop definits els rols, els hem demanat que decideixin les normes de funcionament de  l’equip. El procediment ha consistit  en proposar tres normes de treball per equip, debatre-les en grup classe i arribar per consens a les sis  normes de treball comunes que definiran el marc general de treball del projecte.

2017-06-30_113355

La motivació a la pràctica: Jugar o no jugar ….

2017-05-11_094939 2017-05-11_095014

La reacció de l’alumnat va ser de sorpresa inicial i va tenir una bona acollida, ja que de seguida es van posar a jugar. La majoria coneixien els jocs, i fins i tot comentaven que hi havien jugat amb família o amics en tardes de pluja, però d’altres comentaven amb quins jocs no havien jugat mai. D’aquesta manera vàrem aconseguir que els alumnes entressin al projecte en primera persona i s’hi vinculessin des d’experiències pròpies.

Destacar que en alguna classe, els alumnes estaven tan engrescats jugant, que vàrem decidir no seguir les pautes de canvi de joc marcades prèviament cada 15 minuts i vàrem decidir deixar-los que s’anessin organitzant ells mateixos en funció de les partides. També hi havia alumnes que jugaven per parelles i altres que preferien observar jugar als companys.

Pel que fa al compromís  de seguir investigant el tema, tot i que s’hi van engrescar força, cal remarcar que vàrem haver de treballar molt la comprensió de l’encàrrec possiblement per la càrrega de planificació que comporta aquest projecte.

2017-05-11_095033

Institut Pau Claris. Crear la intenció

 

En aquesta fase hem volgut provocar en l’alumnat el compromís de dedicar el temps i l’esforç necessaris per desenvolupar el projecte. Els objectius que ens hem proposat, doncs, són:

  • Portar a la primera persona el tema plantejat
  • Propiciar que els alumnes expressin la seva vivència sobre el tema
  • Incentivar la decisió de continuar treballant aquest eix temàtic

Per aconseguir-ho, hem plantejat la següent activitat de motivació/plantejament de l’encàrrec articulada en tres passos:

Jugar o no jugar … És aquesta la qüestió?

  1. Quan els alumnes arriben a l’aula, la troben plena de diferents jocs de taula, se’ls demana que s’agrupin de quatre en quatre i que comencin a jugar amb un dels jocs. Cada equip juga 15’ amb el joc que ha triat; després de 15’ sona una música i canvien de taula i, per tant, de joc. Cada 15’ es repeteix el procediment fins que tots els equips han jugat amb tres jocs diferents com a mínim.
  2. Col·loqui guiat: Jugar o no jugar… És aquesta la qüestió? L’objectiu és lligar jocs de taula “sense endolls” amb llaços emocionals, cooperació, competir … i anar avançant cap a la necessitat de promoure’ls (encàrrec).
  3. Presentació de l’encàrrec.

2017-05-10_143054 2017-05-10_142952 2017-05-10_142934

 

Passarel·la Pau Claris: Les fases del Projecte

A l’hora de desenvolupar el projecte,  hem planificat l’activitat a l’aula al voltant dels quatre passos següents:

  1. Aconseguir que els alumnes facin seu el projecte i s’hi comprometin (motivació / encàrrec).
  2. Decidir què saben i què els interessa saber per tal de resoldre l’encàrrec.
  3. Fer operatiu el procés d’investigació: concretar les línies d’investigació, crear grups de treball cooperatius i autònoms, organitzar el pla de treball i elaborar la informació.
  4. Elaborar, difondre i avaluar tant el procés com el producte final.

Institut Pau Claris. Ha nascut un Projecte!

El  nostre  projecte  es  diu   “Passarel·la Pau Claris: Facin joc !”, està adreçat als alumnes de 1r ESO i 2n ESO (95 alumnes dividits en 4 aules) i neix del següent encàrrec:

“El joc a més d’aportar plaer, estimula les nostres capacitats cognitives i ens permet el desenvolupament social i cultural. És per això que des del punt JIP han iniciat la campanya ”Replayd9” per tal de promoure els jocs de taula al nostre institut, especialment a l’hora del patí.

Es tracta d’una iniciativa força interessant que necessita la màxima difusió possible, motiu per el qual ens demanen la nostra col·laboració. Concretament ens proposen que organitzem una desfilada que expliqui l’evolució dels jocs de taula a través de la història.”

El punt de partida aquest cop ha estat, doncs, proposar al grup classe que s’encarregui d’una activitat de centre concreta i que prengui totes les decisions necessàries per tal de dur-la a terme. Així, encetem un camí que inclourà, entre d’altres, investigar sobre temes diversos, planificar,  gestionar la informació, exposar-la als companys i treballar cooperativament.

Ens organitzarem en equips cooperatius de 4 membres, cadascun dels quals confeccionarà un dossier amb la seva proposta i l’exposarà al grup classe. Un cop vistes les diferents opcions, votarem i la proposta que tingui el major nombre de vots serà la que durem a terme entre tots (una passarel·la per aula).

Institut Pau Claris. Equip de Treball per Projectes

Som un grup de professores i professors dinàmic, proactiu i creatiu amb la voluntat clara i diàfana de canvi i transformació en el nostre sistema educatiu. El nostre objectiu més immediat és emprar aquesta nova metodologia basada en projectes per generar un lloc de trobada entre alumnes i professors on el coneixement pugui esdevenir quelcom atractiu, divertit i útil. El treball cooperatiu i la motivació seran els eixos sobre els que dirigirem la nostra mirada com a docents. S’està forjant un nou canvi de paradigma educatiu i nosaltres no volem quedar-nos enrere.

2017-05-10_140839 (1)