PLANIFICACIÓ

Els alumnes planifiquen el projecte.

Els alumnes planifiquen el projecte.

Planificació

Estimem el nostre planeta.

Partim de la necessitat de revisar el reciclatge. La finalitat és sensibilitzar els alumnes que vegin la importància de reciclar per aconseguir un planeta més sostenible.

Els alumnes elaboraran diferents productes amb l’objectiu de transmetre a la resta de la comunitat educativa el missatge de les tres R. Per tal de donar continuïtat en propers cursos es proposarà incorporar una brigada verda.

Com a punt de partida es demana als alumnes que facin un recull de fotos de les escombraries de casa seva, de l’aula i de l’escola, i facin un llistat del que llencen.

Les tasques es faran en grups cooperatius heterogenis. En el moment d’elaborar els productes finals, l’alumnat s’agruparà en funció de les seves habilitats i preferències.

El projecte s’implementarà a 2n d’ESO. El grup classe mantindrà el mateix horari durant la setmana del 24 al 28 d’abril de 2017.

Aquest projecte el duran a terme alguns professors de l’equip impulsor i d’altres que no ho són, seguint el pla de treball prèviament dissenyat.

Elaborant el producte final.

Brigada verda en marxa.

 

Aquest és un dels productes finals.

Aquest és un dels productes finals.

AVALUACIÓ

L’últim dia del projecte es van fer les presentacions dels productes finals a través d’una exposició oral on havien d’explicar en què consistia el producte, quins materials havien emprat, i la seva funció, amb una reflexió final de què havien aprés durant la setmana.

Durant el projecte l’alumnat havia confeccionat individualment un portafoli que havien de lliurar el mateix dia de la presentació.

En el treball cooperatiu es va fer autoavaluació i coavaluació a través d’una rúbrica.

IMPLEMENTACIÓ

Implementació

Per grups de treball van fer una observació de fotos de les seves escombraries durant una setmana els alumnes de 2n d’ESO: fotos de casa, d’aula i escola. Aquest material va ser penjat a la plataforma Classroom prèviament. Posteriorment, van completar una graella per tal de classificar els tipus de residus que s’havien generat durant aquella setmana.

A partir d’aquestes observacions es porta a terme una reflexió per fer el producte final. Els alumnes en grup van fer aquestes tasques: elaboració d’ un Manifest, el disseny de contenidors per reciclar, l’ elaboració d’ un vídeo/ espot, escriure cartes per demanar ajuts, redacció d’ un decàleg sobre la reutilització de materials, la creació de comissió verda, entre d’altres.

A més, de manera individual, l’alumnat va haver de preparar un portafolis on expliquen la seva tasca i el seu producte final.

El grup classe estava distribuït en uns grups en què es treballaran diferents activitats de sensibilització i recerca. Les activitats/tasques eren de resolució amb grups cooperatius.

Les activitats van ser guiades pels professors. Els professors que entraven a l’aula eren els mateixos que a l’horari habitual. Disposaven d’un guió i de la informació del company anterior per saber a quin moment es troba el grup i què ha de continuar fent ell/ella.

A l’inici de cada sessió es feia una posada en comú dels conceptes treballats a les anteriors. Aquest era el moment per resoldre dubtes i consolidar continguts.

 

Escola Labouré: L’equip impulsor del treball per projecte

L’equip impulsor el formen, gairebé, tot l’equip de secundària de l’escola. Volíem fer-hi canvis i ens va semblar una bona idea la proposta que s’oferia a la xarxa de CB… compartíem inquietuds i ganes de fer i d’aprendre.

La nostra escola és petita, d’una sola línia. Però hi ha des d’Educació Infantil fins a l’ESO. Tot i que cada any tenim algun canvi a la plantilla, aquesta és força estable.

Aquests som l’equip impulsor.
Des de fa molt de temps que intentem treballar diferent; cadascú a la seva manera ha intentat iniciar algun projecte. I aquest any era el nostre repte en conjunt. Quan vam veure quina era la feina que la xarxa proposava enguany i que s’oferia a Ciutat Vella, no ens ho vam pensar gaire.

1

El que volíem era aconseguir promoure que els aprenentatges fossin més vivencials i significatius per a l’alumnat. I tots estàvem convençuts que això passava per un canvi metodològic on el treball per projectes tindria molt a veure.