Producte final: Construim un joc de taula.

El dia de l’exposició hem pogut conèixer tres jocs de gran qualitat:

  1. Acrys.
  2. Snake Game.
  3. Ciutat Joc.

Aquests tres jocs havien de complir tots els requisits que es van indicar a l’inici del crèdit de Síntesi.

Els alumnes van dissenyar i construir un joc de taula, i van fer/redactar:

  • Una capsa i un taulell de joc
  • Unes normes del joc
  • Unes preguntes del joc
  • Un tríptic o anunci publicitari del joc

A més, van fer una exposició oral per explicar als companys i professors/es del tribunal el funcionament del joc i la feina feta.

En aquest video podeu observar una de les parts del crèdit de síntesi que es va presentar relacionat amb l’anunci publicitari d’un d’aquests jocs.

https://drive.google.com/open?id=0BzNDqGdQ006RMUU3TjBnS001Q0FmdGVUN3dYQWk3V1NKRW5n

PLANIFICACIÓ

Els alumnes planifiquen el projecte.

Els alumnes planifiquen el projecte.

Planificació

Estimem el nostre planeta.

Partim de la necessitat de revisar el reciclatge. La finalitat és sensibilitzar els alumnes que vegin la importància de reciclar per aconseguir un planeta més sostenible.

Els alumnes elaboraran diferents productes amb l’objectiu de transmetre a la resta de la comunitat educativa el missatge de les tres R. Per tal de donar continuïtat en propers cursos es proposarà incorporar una brigada verda.

Com a punt de partida es demana als alumnes que facin un recull de fotos de les escombraries de casa seva, de l’aula i de l’escola, i facin un llistat del que llencen.

Les tasques es faran en grups cooperatius heterogenis. En el moment d’elaborar els productes finals, l’alumnat s’agruparà en funció de les seves habilitats i preferències.

El projecte s’implementarà a 2n d’ESO. El grup classe mantindrà el mateix horari durant la setmana del 24 al 28 d’abril de 2017.

Aquest projecte el duran a terme alguns professors de l’equip impulsor i d’altres que no ho són, seguint el pla de treball prèviament dissenyat.

Elaborant el producte final.

Brigada verda en marxa.

 

Aquest és un dels productes finals.

Aquest és un dels productes finals.

AVALUACIÓ

L’últim dia del projecte es van fer les presentacions dels productes finals a través d’una exposició oral on havien d’explicar en què consistia el producte, quins materials havien emprat, i la seva funció, amb una reflexió final de què havien aprés durant la setmana.

Durant el projecte l’alumnat havia confeccionat individualment un portafoli que havien de lliurar el mateix dia de la presentació.

En el treball cooperatiu es va fer autoavaluació i coavaluació a través d’una rúbrica.

IMPLEMENTACIÓ

Implementació

Per grups de treball van fer una observació de fotos de les seves escombraries durant una setmana els alumnes de 2n d’ESO: fotos de casa, d’aula i escola. Aquest material va ser penjat a la plataforma Classroom prèviament. Posteriorment, van completar una graella per tal de classificar els tipus de residus que s’havien generat durant aquella setmana.

A partir d’aquestes observacions es porta a terme una reflexió per fer el producte final. Els alumnes en grup van fer aquestes tasques: elaboració d’ un Manifest, el disseny de contenidors per reciclar, l’ elaboració d’ un vídeo/ espot, escriure cartes per demanar ajuts, redacció d’ un decàleg sobre la reutilització de materials, la creació de comissió verda, entre d’altres.

A més, de manera individual, l’alumnat va haver de preparar un portafolis on expliquen la seva tasca i el seu producte final.

El grup classe estava distribuït en uns grups en què es treballaran diferents activitats de sensibilització i recerca. Les activitats/tasques eren de resolució amb grups cooperatius.

Les activitats van ser guiades pels professors. Els professors que entraven a l’aula eren els mateixos que a l’horari habitual. Disposaven d’un guió i de la informació del company anterior per saber a quin moment es troba el grup i què ha de continuar fent ell/ella.

A l’inici de cada sessió es feia una posada en comú dels conceptes treballats a les anteriors. Aquest era el moment per resoldre dubtes i consolidar continguts.

 

Presentació de l’Equip Impulsor de Rubén Darío.

L’equip impulsor de l’Escola Rubén Darío està format per cinc mestres: Sheyla, tutora de Primer; Eva, mestra d’Anglès; Victor, mestre d’ Educació Física; Ana, Cap d’Estudis, i Rocío, mestra de Música.

Vam començar a fer un projecte amb la classe de 6è, l’organització de la Diada Esportiva, però, a causa de diverses complicacions que ens vam trobar i la nostra inexperiència, vam decidir canviar de curs i projecte.

Actualment, per una situació espontànea que va sortir a classe, treballem els llimacs amb el grup de Primer, del qual és tutora la Sheyla.

 

 

Escola Labouré: L’equip impulsor del treball per projecte

L’equip impulsor el formen, gairebé, tot l’equip de secundària de l’escola. Volíem fer-hi canvis i ens va semblar una bona idea la proposta que s’oferia a la xarxa de CB… compartíem inquietuds i ganes de fer i d’aprendre.

La nostra escola és petita, d’una sola línia. Però hi ha des d’Educació Infantil fins a l’ESO. Tot i que cada any tenim algun canvi a la plantilla, aquesta és força estable.

Aquests som l’equip impulsor.
Des de fa molt de temps que intentem treballar diferent; cadascú a la seva manera ha intentat iniciar algun projecte. I aquest any era el nostre repte en conjunt. Quan vam veure quina era la feina que la xarxa proposava enguany i que s’oferia a Ciutat Vella, no ens ho vam pensar gaire.

1

El que volíem era aconseguir promoure que els aprenentatges fossin més vivencials i significatius per a l’alumnat. I tots estàvem convençuts que això passava per un canvi metodològic on el treball per projectes tindria molt a veure.

 

Institut Pau Claris. Equip de Treball per Projectes

Som un grup de professores i professors dinàmic, proactiu i creatiu amb la voluntat clara i diàfana de canvi i transformació en el nostre sistema educatiu. El nostre objectiu més immediat és emprar aquesta nova metodologia basada en projectes per generar un lloc de trobada entre alumnes i professors on el coneixement pugui esdevenir quelcom atractiu, divertit i útil. El treball cooperatiu i la motivació seran els eixos sobre els que dirigirem la nostra mirada com a docents. S’està forjant un nou canvi de paradigma educatiu i nosaltres no volem quedar-nos enrere.

2017-05-10_140839 (1)

Escola: Àngel Baixeras

Som un equip de mestres  de l’escola Àngel Baixeras. És una escola d’una línia del barri Gòtic de Barcelona. A la Xarxa de Competències bàsiques participem mestres de diferents cursos, especialitats i càrrecs (equip directiu) que planifiquem el projecte. Dins l’equip hi ha dues tutores, una pel grup de primer i una pel grup de sisè que desenvoluparan el projecte. També  comptem amb el suport d’altres mestres en algunes franges horàries.

L’experiència que teníem en els projectes es basava en els següents passos: què sabem, què volem saber i conclusions d’un tema en concret.  Per exemple: conèixer algun animal. En canvi ara partim del plantejament d’una incògnita, com la que ha sorgit:

Com es fa el plàstic?

Les expectatives d’aquest treball per projectes són dobles; per una part els infants i per l’altra l’equip de mestres. Pel que fa als primers esperem que s’enriqueixin els uns amb els altres, ja que els més petits es motiven per estar amb els més grans per aprendre d’ells. Els grans s’esforcen, perquè com han d’ensenyar-ho primer ho han d’assimilar.

Respecte a l’equip de mestres esperem aprendre força mitjançant la posada en pràctica i la reflexió de tot el grup de treball. Alhora que comprovem que les competències bàsiques s’assoliran. En canvi serà un repte per nosaltres fer un projecte  que no sigui una programació tancada amb tot el que això comporta:

  1. Es pot intuir quins continguts es podran treballar, però no s’acaba de saber del cert com les preguntes que es generaran es lligaran amb els continguts. Per exemple, en el nostre projecte els continguts podrien ser més lligats al medi ambient o bé als avenços tecnològics, però no sabem què interessarà a l’alumnat.
  2. Si la majoria dels continguts conceptuals que determina el currículum s’acabaran tractant.