LA VEU DELS ALUMNES: D’on surt el plàstic?

L’escola Àngel Baixeras finalitzem la nostra publicació al blog explicant-vos que la opinió dels propis alumnes i autoavaluació creiem que són elements fonamentals.

La opinió de l’alumnat ha estat positiva per als dos grups que han dut a terme el projecte. Ha quedat recollida en els documents de la carpeta. També, s’han tingut en compte els comentaris que han anat fent en el decurs de les sessions. La implicació en la recerca, recull i elaboració del presentació de l’ordinador ha estat molt adient des del principi, però han pogut autoregular-se millor amb aquest moments dedicats a la crítica, en sentit positiu, del desenvolupament del projecte (implicació, responsabilitat, aportacions, actituds).

Tothom ha donat el millor d’ell mateix/a i tenien més ganes de continuar aprenent!

AVALUACIÓ: D’on surt el plàstic?

Els i les alumnes han intervingut i han avaluat la realització del projecte al llarg del desenvolupament i en finalitzar-lo. Al document hi ha un apartat per poder refer, ampliar… objectius o activitats en funció de l’avaluació i propostes de millora. D’aquesta manera es va adaptant a les necessitats que van apareixent.

També han posat en comú amb el grup de treball si han aconseguit o no arribar als objectius proposats a l’inici, el grau de satisfacció en la realització del projecte, la intervenció de cada membre del grup i l’acompliment de les responsabilitats. Cada grup ha fet un petit redactat explicatiu.

La carpeta d’aprenentatge és un document que també acompleix la funció de document d’avaluació.

L’equip de mestres creiem que els aprenentatges són significatius des del moment en que són els aprenentatges que han decidit fer, investigar, descobrir. Són significatius en tant i en quant són els que s’han marcat, partint dels seus interessos. Són aquests aprenentatges els que realment tindran significat per a elles i ells. Per tant, aprendre d’aquesta manera, a través d’un projecte ha estat significatiu.

El treball en equip l’avaluem amb l’observació del desenvolupament de les sessions i amb els comentaris orals i escrits del grup de treball.

En aquest projecte, donat que és el primer, no ens hem plantejat una avaluació individualitzada de l’assoliment d’objectius per part de cada membre del grup.

En general estem contents i contentes de com s’ha desenvolupat el projecte i ens plantegem en un futur continuar realitzant més projectes.

PRODUCTE FINAL: D’on surt el plàstic?

Com a producte final tenim per una part: l’elaboració d’uns materials i per l’altra la presentació dels materials.

L’elaboració del producte final només la va realitzar el grup de sisè. Els quals van fer una impressió i elaboració dels murals, mitjançant unes diapositives fetes amb l’ordinador. I l’explicació del mural i les diapositives ho va realitzar sisè conjuntament amb l’acompanyament dels fillols i filloles en els diferents cursos d’Educació Primària. Es va concretar la part a explicar per cada membre del grup.

La repartició dels grups va ser: 1er,2N, 3r i 4t estaven separats en dos espais; 5è estava a la seva aula amb tot el grup de 6è.

Els resultats dels productes finals van ser diferents perquè cada grup va prioritzar segons la seva importància o interès un tipus d’informació o una altra. Van escollir fer presentacions amb l’ordinador per explicar a la resta de cursos i grups què és el que havien descobert. Els infants estaven molt ben organitzats i treballant cadascú amb la seva tasca.

Finalment els murals es van exposar al vestíbul de l’escola per compartir-ho amb tothom.

Les conclusions de l’equip de mestres sobre el producte final són les següents:

Creiem que quan els infants de sisè estan amb els de primer són els grans qui agafen el rol d’escriure o de buscar, ja que els petits de seguida es cansen i no aconsegueixen mantenir l’atenció tanta estona. Però sí que són capaços de fer aportacions més mentals, amb suposicions o formulant interrogants. Per això pensem que hagués estat més enriquidor si el grup de primer hagués participat en l’elaboració dels murals.

També creiem que hagués estat millor si cada grup hagués sabut a qui anava dirigida l’exposició, més que res per la selecció de vídeos i la quantitat d’informació i d’imatges. Hi havia molta motivació, però faltava preparació i seguretat. N’hi havia que estaven més pendents de que ho gaudissin i participessin els fillols i filloles que no pas de l’explicació.

Trobem positiu el fet de que fessin crítiques constructives entre els grups, sorprenia el respecte i l’empatia entre els components del grup.

En un origen l’equip de mestres pensàvem que el projecte s’encaminaria cap a temes del medi ambient, com per exemple les energies renovables o la reutilització del plàstic. Finalment els infants han investigat que és pròpiament el plàstic. Hem valorat que potser els infants primer han de consolidar uns coneixements previs per poder buscar o plantejar-se preguntes més secundàries.

Donat que ha estat tant ràpid l’execució del projecte han quedat forces interessos que els hagués agradat investigar. Com a equip de mestres estem molt satisfets i satisfetes del desenvolupament. El grau de motivació i interès ha estat altíssim. I com s’han autogestionat també.

1497619332

image (6)

image (5)

IMPLEMENTACIÓ: D’on surt el plàstic?

image image (1) 

Us explicarem la implementació del projecte descrivint el procés:

Activitat 1. Elecció de la pregunta del projecte: D’on surt el plàstic?  (ja explicat en un altre article).

 

Activitat 2. Presentació del projecte i organització del grup. Els grups estaven formats per nens i nenes de primer i de sisè barrejats. En total set grups. Cada grup va triar unes normes i va decidir quins rols i tasques assumia cadascú. Per tal de facilitar l’organització l’equip de mestres va dissenyar un quadern anomenat: quadern de l’equip. En el qual hi havia unes pautes organitzatives. Finalment cada grup es va autogestionar.

 

Activitat 3. Classificació i plantejament de dubtes. Els representants de la comissió verda van fer set bosses amb materials variats i cada grup va haver de classificar. Això va generar alguns interrogants i dubtes que són els que van desencadenants del que cada grup investigaria en la seva recerca.

 

Activitat 4. Recerca d’informació. Aquesta activitat només la va fer el curs de sisè, ja que s’autogestionen més fàcilment a l’hora de fer un producte final. Els infants van fer una recerca per internet. També uns representants del grup van agafar en préstec diversos llibres, però posteriorment no els van utilitzar.

Pel que fa a la recerca tenien la consigna que  no podien copiar i enganxar. Ho podien resumir o explicar amb les seves paraules. Van haver de seleccionar la informació més rellevant.

 

Activitat 5. Exposició del producte final. L’equip de mestres vam distribuir els grups en diferents espais de l’escola per tal que poguessin fer les exposicions. Cada grup ho explicava a un curs. També es va informar a cada curs que es faria aquesta activitat.

 

Metodologia: Com es fa el plàstic?

L’escola Àngel Baixeras us expliquem quin ha estat el següent pas per avançar en la realització del projecte.

L’equip de mestres hem decidit la temporalització. L’inici del projecte serà el dia 1 de juny, al matí. Durant els dies consecutius es combinarà amb les altres activitats que hi ha programades (sortides, tallers…). El divendres 16 ja finalitzarà i es realitzarà el tancament amb el producte final del projecte. El qual el decidiran els propis infants en quin format serà. Si en una cartolina, presentació amb l’ordinador, un vídeo, un quadern…

També decidim que l’equip prepararà una graella dels càrrecs pels infants, com també un full d’autoavaluació.

Per tal d’iniciar el projecte amb els infants pensem diverses activitats dins d’una primera sessió. L’organització del grup es basarà en fer set grups de nens i nenes dels dos cursos barrejats, primer i sisè.

El resultat d’aquesta sessió ens marcarà el camí per continuar tant als infants com als mestres. Ja que en un principi només podem fer hipòtesis del què pot succeir, però no ho sabem del cert. Dependrà dels interessos i motivacions de l’alumnat com s’anirà desenvolupant el projecte.

La sessió consisteix en que els mestres preparem un reguitzell d’objectes, esperem que prou motivadors,  per originar converses al voltant del plàstic.

Al començar la sessió se’ls explica els infants de quina manera se’ls avaluarà. Les activitats de la primera sessió pels infants són:

  1. Interactuar amb els diferents objectes de plàstic i d’altres materials com paper, suro, fusta, metall, vidre i roba.
  2. Recollir les converses i les accions que van sorgint en el seu grup.
  3. Realitzar una posada en comú en gran grup.

L’equip de mestres estem molt intrigats per saber quin desenllaç tindrà el projecte!!

 

 

COM ES FA EL PLÀSTIC?

Com a equip de mestres vam decidir quins serien els cursos implicats en el projecte i per tant quines mestres,  la franja horària i el dia. Vam escollir els cursos de primer i sisè perquè són els cursos que estan apadrinats,  hi ha un vincle emocional i és molt enriquidor fer activitats junts.

El dia de la trobada vam fer parelles i trios d’infants de primer i sisè (eren padrins i padrines amb fillols i filloles).  El procediment va ser:

  • Individualment dins el grup van expressar una inquietud.
  • Es van organitzar  per escriure-les.
  • Cada grup va llegir les seves preguntes i va escollir-ne una.
  • En total van sorgir sis preguntes.
  • Posteriorment l’equip de mestres ens vam reunir i vam decidir quina es treballaria.

COM ES FA EL PLÀSTIC?

 

Preguntes seleccionades

La pregunta seleccionada es comunicarà als delegats i delegades de la comissió verda (som una escola sostenible amb una comissió verda formada per mestres i alumnes de primer a sisè que tracta temes de medi ambient) que ho explicaran a les assemblees de classe.

Per contextualitzar aquest projecte ho vincularem amb el Pla triennal d’Escoles més Sostenibles en el qual participem.

Escola: Àngel Baixeras

Som un equip de mestres  de l’escola Àngel Baixeras. És una escola d’una línia del barri Gòtic de Barcelona. A la Xarxa de Competències bàsiques participem mestres de diferents cursos, especialitats i càrrecs (equip directiu) que planifiquem el projecte. Dins l’equip hi ha dues tutores, una pel grup de primer i una pel grup de sisè que desenvoluparan el projecte. També  comptem amb el suport d’altres mestres en algunes franges horàries.

L’experiència que teníem en els projectes es basava en els següents passos: què sabem, què volem saber i conclusions d’un tema en concret.  Per exemple: conèixer algun animal. En canvi ara partim del plantejament d’una incògnita, com la que ha sorgit:

Com es fa el plàstic?

Les expectatives d’aquest treball per projectes són dobles; per una part els infants i per l’altra l’equip de mestres. Pel que fa als primers esperem que s’enriqueixin els uns amb els altres, ja que els més petits es motiven per estar amb els més grans per aprendre d’ells. Els grans s’esforcen, perquè com han d’ensenyar-ho primer ho han d’assimilar.

Respecte a l’equip de mestres esperem aprendre força mitjançant la posada en pràctica i la reflexió de tot el grup de treball. Alhora que comprovem que les competències bàsiques s’assoliran. En canvi serà un repte per nosaltres fer un projecte  que no sigui una programació tancada amb tot el que això comporta:

  1. Es pot intuir quins continguts es podran treballar, però no s’acaba de saber del cert com les preguntes que es generaran es lligaran amb els continguts. Per exemple, en el nostre projecte els continguts podrien ser més lligats al medi ambient o bé als avenços tecnològics, però no sabem què interessarà a l’alumnat.
  2. Si la majoria dels continguts conceptuals que determina el currículum s’acabaran tractant.