AVALUACIÓ

Sessió 6

AVALUACIÓ

Es realitza una autoavaluació de l’alumne relacionat amb les funcions que havia de desenvolupar en el grup cooperatiu. També es fa una co-avaluació del company amb els mateixos ítems.
La mestra ha fet un registre del procediment amb una rúbrica per anotar els aspectes de continguts i actituds cooperatives.

DESENVOLUPAMENT

ACTIVITATS
Sessió 1- 2
La mestra ha fet una selecció material publicat a webs i ho ha gravat en un correu de l’escola (tauletes), també s’ha seleccionat uns llibres i fotocòpies
Es repeteix aquest material per grups cooperatius i cada nen comença a buscar el punt que li ha tocat i compartir-ho amb els companys de grup

Sessió 3
Venen a l’aula uns experts en el tema i porten animals dissecats i fan un taller per grups.

3r

Sessió 4
Cada grup confecciona un dossier on es recull tot el treball fet (fotos, dibuixos, etc)

Continua llegint

IMPLEMENTACIÓ

COM ENS HEM ORGANITZAT?
L’aula està distribuïda en grups d’alumnes, cada grup de quatre nens/es formen un grup cooperatiu i cadascú té una tasca a desenvolupar (aprenentatge cooperatiu).
Cada grup ha triat un grup d’animal invertebrat diferent a treballar, un cop tots ho tenen. La mestra pregunta com es pot començar a fer la recerca i estudi d’aquest animal. Entre tots s’arriba a la conclusió que hem d’elaborar un guió que hi aparegui: la introducció, les característiques més importants com l’alimentació, hàbitat, desplaçament, reproducció i curiositats.
El secretari escriu el guió i cada membre del grup es reparteix els punts del guió per començar el projecte.
Un altre aspecte que la mestra proposa és quines fonts es poden utilitzar per fer la recerca. Sorgeixen aquestes propostes:
Internet, llibres, material que porten de casa i buscar un expert en el tema (venen a fer un taller a l’aula d’invertebrats)
Anar a un museu i preguntar als familiars que saben del tema

METODOLOGIA

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DE LA METODOLOGIA DE L’ESCOLA


Per poder desenvolupar les competències bàsiques utilitzem una mètode interactiu que vol dir que l’alumnat és el centre de l’activitat: analitza la demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip i pren decisions.
El mestre orienta i facilita el procés; crea situacions didàctiques i prepara els materials, guia i orienta el treball en grup i individual.
Treballem l’aprenentatge cooperatiu com un contingut més, on cal ensenyar als alumnes de forma tan sistemàtica com ensenyem la resta de continguts curriculars.
Amb aquesta metodologia pretenem que l’alumne arribi a plantejar-se preguntes sobre el seu propi aprenentatge amb la finalitat que arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus errors i trobant camins per superar-los.
El treball en grup suposa organitzar les tasques dels seus membres i compartir resultats de les aportacions de cadascú amb l’objectiu d’obtenir un resultat final a partir del contrast de punts de vista, la discussió i el consens. El raonament d’un grup pot donar peu a altres raonaments que permeten anar més enllà.

Escola Marta Mata

Som una escola pública de Mataró d’infantil i primària de doble línia. Ens definim com a escola activa i les metodologies que emprem es basen en un aprenentatge interdisciplinari on l’atenció  a la diversitat és l’eix vertebrador de la planificació de l’ensenyament.

El nostre grup impulsor de la Xarxa Competències Bàsiques té com a objectiu aprofundir i millorar el treball per projectes als diferents nivells.

MAR002

Els invertebrats. Projecte de l’escola Marta Mata.

TREBALL PER PROJECTE:ELS INVERTEBRATS
NIVELL: 3r de Primària
TEMPORITZACIÓ: 3r Trimestre (dos mesos)

PLANIFICACIÓ: COM HEM COMENÇAT?

Un alumne de tercer va trobar una abella morta al pati i la va portar a la classe a partir d’aquí es va iniciar una conversa de què li havia pogut passar.
La mestra va aprofitar aquest neguit i curiositat que tenien els alumnes i va començar a fer preguntes de les característiques d’aquests animals per identificar els coneixements previs i a partir d’aquí la mestra va plantejar fer un projecte sobre els animals invertebrats.

es.

INS. A. Satorras – Projecte “L’aigua” – La veu dels alumnes

L’últim dia de projecte hem demanat als alumnes que emplenin una rúbrica d’autoavaluació i d’avaluació del projecte. El resultat? La majoria d’alumnes prefereixen treballar per projectes malgrat preferirien haver creat ells mateixos els grups. Admeten que han hagut de treballar més que durant les classes més convencionals a les quals estan acostumats.

INS. A. Satorras – El nostre Producte Final del Projecte “L’aigua”

 Hi ha hagut tres productes finals: 2 en petits grups i 1 en el gran grup. Els tres productes han tingut com objectiu sintetitzar allò vist durant el projecte i conscienciar a l’alumnat del centre de la quantitat d’aigua que utilitzem i de la importància de l’estalvi de la mateixa.

Captura

 

INS. A. Satorras – Implementant el Projecte “L’aigua”

Partint d’una pregunta inicial, els alumnes han de seguir diferents camins. Obtenen la informació a través de recursos digitals responent a preguntes plantejades i elaborant un producte final (full de ruta i vídeo). Les fases per les quals passen són: cicle de l’aigua, climes i aprofitament de l’aigua, coordenades i geografia física, tractament de l’aigua, depuradores, aigua embotellada i estalvi de l’aigua.

Les activitats proposades per a cada fase són:

CICLE DE L’AIGUA: Kahoot, video http://www.teachertube.com/video/the-amazing-changing-states-of-water-209535, pòster digital http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/watercycle/ i maqueta cicle de l’aigua https://thewaterproject.org/resources/lesson-plans/create-a-mini-water-cycle  en petits grups.

APROFITAMENT DE L’AIGUA: vídeo “Abuela Grillo” https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM i mapa polític Espanya per mostrar la quantitat d’aigua que gasta cada comunitat autònoma http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/03/22/agua-consume-comunidad-autonoma/1730898.html.

CLIMES: consulta de fonts per emplenar taula https://sites.google.com/site/climatetypes/ , per grups escullen un clima i fan un pòster digital després de reflexionar com el clima i la manca o l’abundància d’aigua afecta la vegetació, la fauna i la forma de vida. www.canva.com

GEOGRAFIA FÍSICA:  localització de coordenades i ruta geogràfica.

TRACTAMENT AIGUA: xerrada sobre canalització i distribució aigua, document per treballar en grups amb exercicis pràctics sobre el tractament de l’aigua, maqueta de depuradora www.fundacionondablue.org

AIGUA EMBOTELLADA: qüestionari http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/faqs-on-bottled-water/

METRE CÚBIC: recollida de tetrabriks per elaborar un metre cúbic amb ells, disseny i exposició del mateix.

CONSCIENCIACIÓ ESTALVI AIGUA: vídeo com estalviar aigua a cada destí de la gota d’aigua (llar, vinya, fàbrica, planter, camp de futbol, termes, embotelladora, etc.)

Les hores dedicades al projecte han estat totes les hores de ciències naturals, d’anglès, de tecnologia i alguna de ciències socials.