INS. A. Satorras – Projecte “L’aigua” – La veu dels alumnes

L’últim dia de projecte hem demanat als alumnes que emplenin una rúbrica d’autoavaluació i d’avaluació del projecte. El resultat? La majoria d’alumnes prefereixen treballar per projectes malgrat preferirien haver creat ells mateixos els grups. Admeten que han hagut de treballar més que durant les classes més convencionals a les quals estan acostumats.

INS. A. Satorras – El nostre Producte Final del Projecte “L’aigua”

 Hi ha hagut tres productes finals: 2 en petits grups i 1 en el gran grup. Els tres productes han tingut com objectiu sintetitzar allò vist durant el projecte i conscienciar a l’alumnat del centre de la quantitat d’aigua que utilitzem i de la importància de l’estalvi de la mateixa.

Captura

 

INS. A. Satorras – Implementant el Projecte “L’aigua”

Partint d’una pregunta inicial, els alumnes han de seguir diferents camins. Obtenen la informació a través de recursos digitals responent a preguntes plantejades i elaborant un producte final (full de ruta i vídeo). Les fases per les quals passen són: cicle de l’aigua, climes i aprofitament de l’aigua, coordenades i geografia física, tractament de l’aigua, depuradores, aigua embotellada i estalvi de l’aigua.

Les activitats proposades per a cada fase són:

CICLE DE L’AIGUA: Kahoot, video http://www.teachertube.com/video/the-amazing-changing-states-of-water-209535, pòster digital http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/watercycle/ i maqueta cicle de l’aigua https://thewaterproject.org/resources/lesson-plans/create-a-mini-water-cycle  en petits grups.

APROFITAMENT DE L’AIGUA: vídeo “Abuela Grillo” https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM i mapa polític Espanya per mostrar la quantitat d’aigua que gasta cada comunitat autònoma http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/03/22/agua-consume-comunidad-autonoma/1730898.html.

CLIMES: consulta de fonts per emplenar taula https://sites.google.com/site/climatetypes/ , per grups escullen un clima i fan un pòster digital després de reflexionar com el clima i la manca o l’abundància d’aigua afecta la vegetació, la fauna i la forma de vida. www.canva.com

GEOGRAFIA FÍSICA:  localització de coordenades i ruta geogràfica.

TRACTAMENT AIGUA: xerrada sobre canalització i distribució aigua, document per treballar en grups amb exercicis pràctics sobre el tractament de l’aigua, maqueta de depuradora www.fundacionondablue.org

AIGUA EMBOTELLADA: qüestionari http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/faqs-on-bottled-water/

METRE CÚBIC: recollida de tetrabriks per elaborar un metre cúbic amb ells, disseny i exposició del mateix.

CONSCIENCIACIÓ ESTALVI AIGUA: vídeo com estalviar aigua a cada destí de la gota d’aigua (llar, vinya, fàbrica, planter, camp de futbol, termes, embotelladora, etc.)

Les hores dedicades al projecte han estat totes les hores de ciències naturals, d’anglès, de tecnologia i alguna de ciències socials.

INS. A. Satorras – Metodologia del Projecte “L’aigua”

Creiem que hi hauria d’haver cabuda per al treball individual, però també per als petits grups i el gran grup. Els grups es formaran a través d’un joc perquè siguin el més heterogenis possible. Les activitats proposades es classifiquen en tasques de recerca d’informació, tasques de selecció d’informació, tasques d’aplicació de la informació obtinguda per tal d’arribar al destí final i tasques de presentació/síntesi.

Els grups estaran dividits en dues aules contigües i dotades amb ordinadors. Hi haurà un professor a cada aula i les portes quedaran obertes perquè els alumnes es puguin moure lliurament entre les dues aules.

INS. A. Satorras – Planificant el Projecte “L’aigua”

Dins les reunions de l’equip impulsor, han anat sorgint una sèrie d’idees al voltant d’un tema: L’AIGUA. Abans d’avançar, però, preguntem als alumnes què els interessa, preocupa o encurioseix de l’aigua. Les seves preguntes i idees ens ajuden a anar perfilant els continguts i les activitats que anirem incorporant en el projecte. El leit motiv del projecte…..SÓC UNA GOTA D’AIGUA, COM ARRIBO A….?

Les matèries implicades presenten els continguts i les competències a tot l’equip impulsor i junts mirem d’integrar-les en les activitats proposades.

Planificant a La Llàntia

Al nucli impulsor estem tan emocionats per les reflexions que hem generat en les primeres sessions de treball que decidim que mirarem d’implicar com més gent millor. De fet, és una característica molt nostra mirar que les activitats que fem englobin a tota l’escola. Però com que també sabem que, malgrat l’entusiasme, se’ns tira el temps a sobre, decidim aprofitar un tema que ja tractem a tots els nivells: Les Santes, la festa major de Mataró.

Així doncs,  després de donar-hi  moltes voltes al planteig, decidim establir una àrea de treball per cada nivell per assegurar que no ens deixarem res i que no ens repetirem gaire. Però com que no volem caure en el “fals projecte” dirigit pel mestre, ens deixem guiar per les nostres companyes d’infantil que, en això, ens porten avantatge.

Acordem titular el nostre projecte Les Santes! I començar tots amb una pregunta que ha de generar intervencions que gravarem  i que plasmarem per escrit (llista, mapa conceptual, esquema) i després transcriurem  per no deixar-nos res. A partir d’aquesta transcripció veurem quins conceptes o processos integrem. Utilitzarem una o dues franges setmanals de com a mínim una hora i mitja per fer el projecte i començarem deprés de Carnestoltes. També acordem que farem un producte final conjunt per sumar tots els petits projectes i tenir així tot el ventall que ofereix la nostra festa major.

Aquestes són les preguntes de partida:

EI 3 Qui és la família Robafaves?

EI 4 Qui acompanya la família Robafaves?

2n  Que sentim per Santes?

3r  Hi ha bèsties a Mataró?

4rt Per què ens diuen Capgrossos?

5è On anem per Santes?

6è Santes? Des de quan? I  com ?

Una exposició virtual

Per enriquir-nos tots dels diferents projectes que s’han fet a l’escola al voltant de Les Santes, hem dissenyat un mapa de l’escola, marcant els punt on es troben les diferents exposicions i elements creats durant els projectes. Així, a més de consolidar la festa de les Santes treballem la interpretació a l’espai.

Us deixem una exposició virtual que estem creant a través del Prezi, on anem penjant un breu resum de cada un dels projectes realitzats.

https://prezi.com/view/E3OsScfM3NpS56ufVWhR/

La seva opinió

Tant pels alumnes de P4 com pels altres cursos implicats els resultats del projecte han estat molt positius.

Els ha agradat participar en una activitat conjunta, lúdica on han pogut compartir espais i temps amb altres cursos, fet que poques vegades poden gaudir.

S’han mostrat respectuosos amb les creacions dels altres i han interrelacionat aprenentatges.

Pels més petits el que més els ha agradat és poder gaudir d’un mercat gran amb varietat de parades.

Com ha anat?

L’avaluació del projecte és una avaluació continua, on es va valorant tot el procés d’aprenentatge des d’un inici, on es recull el què sabem abans de començar el projecte (avaluació inicial) i a partir de la observació diària es va anotant el progrés en els aprenentatges. Ens hem marcat uns objectius, indicadors i criteris amb els alumnes de P4:

OBJECTIU INDICADOR CRITERI
 

Conèixer i associar els elements i el funcionament d’un mercat.

 

·         Productes i parades

 

 

·         Relaciona parada i producte

·         Sap el nom de la parada

·         Sap el nom de l’ofici

 

·         Diners

 

·         Sap dir el preu

·         Sap quant val

·         Rols ·         Coneix els rols de comprar i vendre
Participar de manera lúdica en el joc simbòlic del mercat.

 

·         Espai de joc ·         Manté l’ordre de l’espai durant i després de l’activitat
·         Participació ·         Participa en el joc
·         Rols comprador i venedor ·         Representa bé el rol
Respectar l’espai creat i seguir bé les normes i valors.

 

·         Actitud ·         Té una actitud adequada en el joc
·         Respecte ·         Respecta l’espai i als companys
·         Normes ·         Coneix les normes i les segueix