LA VEU DELS ALUMNES : CONTE CIENTÍFIC

En aquest projecte no hem gravat els infants explicant com s’han sentit, ara bé, si que n’hem mantingut conversa de què els ha semblat.

En general l’actitud d’ells ha estat molt favorable, estaven molt engrescats i han expressat moltes ganes de saber moltes coses de tots els temes que anaven sortit.

La seva valoració ha estat molt positiva.

 

PRODUCTE FINAL: CONTE CIENTÍFIC

Tal com hem anat explicant, el producte final de tota aquesta experimentació i busca d’informació, era per realitzar un conte científic amb la intenció de presentar-lo al cosmocaixa de Barcelona.

Així que, vam començar  a fer un treball sobre el conte on s’incloïa les experimentacions realitzades, personatges inventats per ells, situacions que es trobaven…

Els contes que vam presentar al cosmocaixa van ser:

  • Per què la lluna té taques?
  • El color de la sang.

 

IMPLEMENTACIÓ: CONTE CIENTÍFIC

Després d’observar molt els infants per saber quines inquietuds tenien, van formular dues preguntes: Per què la sang és vermella i les venes blaves? (1rA) i per què la lluna canvia de color? (1rB).

Amb l’objectiu de crear un conte científic per presentar-lo al concurs de contes científics del cosmocaixa de Barcelona, vam fer buscar informació als infants a través de graelles d’observació o guió de recerca a través de portàtils de les preguntes que havien sortit a l’aula.

Un cop feta la recerca, vam posar-ho en comú i els infants es van posar en grups cooperatius segons els seus interessos per tal d’aprofundir més en el tema.

De cada situació se’n va fer un experiment

Per exemple: En el cas dels colors de  la lluna, es van posar en 6 grups segons si volien saber per què era blava, vermella, groga, blanca,  negra i taques (que eren els colors que ells havien observat o,  en el cas de blava,  que ho havien sentit a dir). De cada color es va fer un experiment per tal de poder entendre millor cada situació.

En el cas de la sang, van buscar informació per diferents llocs, aportant diferents hipòtesis. Finalment es va acabar amb l’experimentació de posar sang dins una proveta amb llet, aquesta última feia la funció de les capes de la pell i la sang es veia més fosca (semblant a blava).

 

METODOLOGIA: CONTE CIENTÍFIC

TEMPORALITZACIÓ: 4 o 5 sessions a la setmana durant 5 setmanes.

AGRUPAMENT: En funció de l’activitat que es porti a terme, es realitzaran diferents agrupaments: observació individual, treball cooperatiu (4 o 5 infants per grup), treball per parelles i gran grup.

ÀMBITS:

  • Coneixement del medi natural i social
  • Artístic (plàstic i musical)
  • Lingüístic (català, castellà i anglès)
  • Matemàtic
  • Ed. en valors
  • Educació física

MESTRES QUE INTERVENEN:  Mestra tutora (català, castellà, matemàtiques, ed. en valors, medi natural i social), Mestra de reforç, Mestra de plàstica, Mestra d’educació física, Mestra anglès, mestre de música.

 

 

PLANIFICACIÓ: CONTE CIENTÍFIC

Una conversa debat tinguda a la classe va portar a una pregunta que ens afavoreix a la realització d’un conte científic. exemple: Per què la lluna canvia de color?

Per tal de saber la resposta, es va decidir que  primer havíem de veure de quins colors la podem veure, els infants abans d’observar-la van  dir possibles colors que podia ser la lluna: blava, blanca, vermella, taronja, groga, negra. Per sortir de dubtes i posar fil a l’agulla vam elaborar una graella (conjuntament amb tota la classe) on havíem d’observar durant 15 dies la lluna a diferents hores del dia (sempre que es pogués). En aquesta graella, posava el dia que s’observava, havien de fer el dibuix de la lluna i pintar-la del color que era en aquells moments.

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.