PLANIFICACIÓ

És un projecte que es realitzarà a 1r cicle d’ESO i que ha sorgit després de valorar el bon funcionament de la setmana de l’alimentació que s’ha realitzat els darrers anys a 1r ESO. Aquest és el punt de partida pel projecte de 2n d’ESO.

En finalitzar  la setmana de l’alimentació es realitzarà una valoració i es recolliran les motivacions i les inquietuds que s’han generat en els alumnes i que requereixen una resposta més amplia o més específica ( segons el curs) , la qual es treballarà a 2n d’ESO en forma de projecte.

 

Planificació docent

Els mestres implicats en el projecte es troben abans d’iniciar el projecte per acordar:

– grups experts (grup-classe especialitzat amb un tema del projecte)

– timing

– què volem que aprenguin els nens del projecte

– avaluació, com els avaluarem

– sortides i activitats

– temporalització: del 10 de gener al 17 de març

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura.

Arrel d’un treball interdisciplinari que ja s’havia portat a terme fa uns 5 cursos, ens semblar oportú recuperar el tema i transformar-lo amb format projecte en motiu del 50 anys de l’escola.

El projecte s’ha planificat per realitzar-lo amb tots els alumnes de cicle superior (100). A partir de la pregunta:Té 50 anys aquesta escola?. 

El projecte es va realitzar durant 2 setmanes a la franja de matí. En aquests dies vam aturar el desenvolupament normal de les classes per endinsar-nos de ple en el projecte.

Deixem constància del calendari/horari.

  DIJOUS, 23 DIVENDRES, 24
Presentació del dossier i inici de la primera part del projecte.

 

Xerrada professionals de la construcció

 

 

Xerrada Mestres fundadores

 

Continuació del projecte.

 

DILLUNS, 27-3 DIMARTS, 28-4 DIMEC, 29-5 DIJOUS, 30-6 DIVEND, 31-7
Inici i presentació actes setmana 50è aniversari Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

 

 

 

 

Exposició de la maqueta

ESPOT PUBLICITARI

PLANIFICACIÓ

Com que molts alumnes mostren interès pels jocs en línia, des de les àrees d’Economia i Llengua Catalana es planteja fer un projecte sobre el consum responsable d’aquest tipus de jocs, vinculat la programa Consumópolis 12.

Es planteja el projecte als alumnes de 4t d’ESO i se’ls proposa que han de fer un espot publicitari adreçat a un públic jove, per fomentar l’ús responsable dels jocs digitals.

Es configuren grups de treball col·laboratius i heterogenis. Aprofitant els diferents potencials i les diverses capacitats dels alumnes, s’assignen rols que impliquin diferents tasques i/o responsabilitats.

Es pacta amb els alumnes un calendari per desenvolupar el projecte i se’ls fa arribar els criteris d’avaluació abans de començar el treball.

Es decideix que hauran de projectar l’anunci en forma de vídeo i argumentar els avantatges i inconvenients dels productes lúdics digitals.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PLANIFICACIÓ

Des de les àrees de Biologia i Llengües plantegem un projecte basat en un disseny experimental que permeti treballar, en grups col·laboratius, els efectes de diferents factors ambientals sobre les plantes. Al mateix temps, es treballarà l’expressió escrita, la comunicació oral, i s’empraran diferents eines digitals.

S’exposa la proposta als alumnes, de forma cada grup de treball pensa en un factor ambiental que pugui afectar el creixement de les plantes i que sigui objecte d’estudi.

Les professores implicades en el projecte, juntament amb els alumnes, determinen els objectius que s’hauran d’assolir al llarg del procés.

L’alumnat, amb l’ajuda de la professora de Biologia, confecciona un esquema de les variables que cal tenir en compte i de les diferents fases d’un disseny experimental. També es fa un llistat del material necessari per portar a terme el projecte al laboratori i al pati (pebroteres, torratxes, terra, dissolucions, etc.). A més a més, es confecciona un calendari per establir, aproximadament, la durada de les diferents etapes del projecte.

Cada grup plantarà deu pebroteres, observarà al llarg de quatre setmanes els efectes d’un determinat factor ambiental en el creixement dels vegetals, enregistrarà els resultats mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Analitzarà els resultats i extraurà unes conclusions. A més a més caldrà cercar informació sobre un problema mediambiental relacionat amb l’estudi realitzat, i una notícia actual que permeti contextualitzar el tema treballat.

El producte final del projecte serà la creació d’un espai web en el qual cada grup haurà de fer-se càrrec d’una pàgina, desenvolupant el seu disseny experimental. Finalment, cada equip farà una exposició oral del seu treball, amb el suport d’una presentació de diapositives.

Planificació Escola Quatre Vents Manlleu

Com escola estem preparant una mica la planificació de la Cooperativa en els cursos de Cicle Superior, sobretot iniciant a 5è el projecte i a 6è com a col·laboradors. És un projecte que ens va oferir la Diputació de Barcelona i que s’articularà a través de l’Ajuntament de Manlleu. Restem a l’espera d’una primera reunió amb aquest organisme local per tal de dur a terme una bona planificació real el proper curs escolar.

 

Planificació

Títol: Sóc cos

Tema principal: el moviment del cos

Activitat inicial (pregunta-guia): a partir del visionat de quatre espectacles (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa) els alumnes extreuen quins aspectes són comuns = “Què crec que tenen en comú els quatre espectacles que he vist?”. Posada en comú.

Activitats per a començar a experimentar amb el propi cos: música i emocions (expressar-se a través del moviment en funció de la música) / viatge imaginari (interpretar amb el moviment i l’expressió del cos una història narrada pel mestre) / Pica paret (coneixement del nostre esquelet a través del joc)

Proposta final del projecte: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).

Planificació

El nostre projecte es titula “ Un encàrrec per l’escola”. L’objectiu del projecte és escollir i aconseguir pintar uns jocs al terra de la pista per tal que els nens i nenes els puguin utilitzar i gaudir-ne. Aquest projecte no parteix tan dels interessos de l’escola sinó com d’una necessitat que hem observat per tal de poder millorar un espai comú i que se’l sentin més seu. Dit d’una altra manera, els nens i nenes es motivaran tot fent un servei a l’escola que quedarà allà perquè tots els seus companys i companyes en puguin treure profit.

En la sessió inicial van venir un grup de pares i mares del projecte “Fem Pati” per tal de fer-nos l’encàrrec. A partir d’aquí els nens i nenes van fer una pluja d’idees primer dins l’aula i després sobre el terreny. Allà els va quedar molt clar que l’objectiu final era tenir els jocs a la pista. A més a més, al llarg de les diferents sessions han anat quedant clars els objectius a curt i a llarg termini.

https://goo.gl/photos/4dtP3XcsiTUT2Y287

 

Planificació

El tema principal del nostre projecte és la matèria i va destinat als alumnes del segon curs de cicle superior. El títol és  “la matèria del joc”. Aquest projecte té dues branques que sorgeixen  del tema principal “la matèria”. Per una banda tot el treball que s’ha plantejat: la realització d’un prototip per les jornades esportives en família de l’escola i, per l’altra banda, la planificació de les pròpies jornades, on els mateixos alumnes han organitzat activitats a partir dels coneixements que han anat adquirint mentre feien el projecte.

Als alumnes se’ls va demanar que realitzessin un prototip lliurement que després van dur a terme en grups de tres. Per fer-ho engrescador i iniciar el tema es va visualitzar una pel·lícula.

La sessió inicial: Per motivar els alumnes se’ls va explicar que visualitzarien una pel·lícula amb la que després haurien de fer el prototip. Tot seguit, es van mirar la pel·lícula “Robots” i després es va parlar del tema de la robòtica per veure quin eren els coneixements previs.

A més a més, se’ls va explicar quins aspectes es tindrien en compte per dur a terme l’avaluació que es faria al llarg de tot el projecte

https://goo.gl/photos/vQTEp4ECjx1S5Fb17

https://goo.gl/photos/xhiu9JvCJM76YKg56

 

 

 

 

 

PLANIFICANT UN PROJECTE A LA SI BISAURA

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL: “Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat”

Com ens hem planificat?

Durant aquest curs escolar, un gran nombre de professors de la SI Bisaura, gairebé tot el claustre (14 professors) han participat en el curs de formació que forma part de la “Xarxa de Competències bàsiques”. El curs consistia en 6 sessions d’aproximadament dues hores els dimecres a la tarda i era dirigit per dos professors representants del Centre.  Els professors participants formem part de l’Equip Impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’Equip Impulsor del Centre volíem i volem canviar la metodologia de treball en certs àmbits del nostre centre, implementant el treball per competències. Per aquest motiu, durant aquestes sessions hem començat treballant en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO.

Les primeres sessions han sigut de reflexió, en el sentit que els diferents membres de l’equip impulsor ens reuníem en grups per analitzar diferents documents relacionats amb la pràctica de projectes. D’aquí vam escriure diferents conceptes del què entenem què és el treball per projectes. Els diferents grups vam redactar la seva visió i les vam posar en comú.

Tot seguit podeu llegir-les:

Grup A: És un mètode de treball constructivista que motiva i promou la investigació i l’aprenentatge. L’alumnat és protagonista del seu propi aprenentatge en un context multidireccional.

Grup B: És un treball que parteix de l’experiència tant d’alumnes com de professors on aquest últim gestiona l’aula però no coarta.

L’aprenentatge es basa en les interaccions entre alumnes i professor i en la presa conjunta de decisions ja siguin intermitges (durant el procés) o sobre quina és la forma que ha de tenir la producció final.

Grup C: Forma d’aprenentatge basat en un treball autònom i col·laboratiu en què els coneixements són fruits de la recerca i la investigació tot activant, a través d’un repte inicial, connexions amb diferents àmbits del saber i la realitat per tal de promoure l’esperit crític, la creativitat i la responsabilitat en l’alumnat

Grup D: “Treball per projectes” és una metodologia que té per objectiu guiar als alumnes en l’aprendre a aprendre, i aconseguir un aprenentatge significatiu, de manera interdisciplinar, basant-se en el mètode científic, per esdevenir persones amb esperit crític.

Tots els vídeos i treballs realitzats són al MOODLE del Centre.

Un cop vam tenir clar que és el treball per projectes, vam posar fil a l’agulla a donar forma al treball de síntesi de 3r d’ESO.