L’Origen dels mites: avaluació

L’avaluació del projecte té dues parts importants, la presentació del treball escrit i l’exposició oral. El treball escrit és una recopilació de les activitats fetes en el procés de buscar la informació, s’entrega en forma de dossier.
L’exposició oral es fa al final del projecte i per grups, els alumnes han d’explicar el procés de creació del mite, quin format han triat per exposar-lo (conte il.lustrat, video…)
Aquesta exposició oral l’assagem uns dies abans i els propis companys de l’aula col.laboren a millorar-la

L’Origen dels mites: Metodologia

En les primeres sessions comencem explicar les nocions bàsiques de l´univers.(planetes, satèl-lits, constel-lacions….).Utilitzem aquesta página com a referent:http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/.Complementem aquest objectiu amb la visita de l´observatori de Sabadell.http://astrosabadell.org/ca/

A partir d´aquí s´enllaça amb les explicacions dels mites de les constel-lacions, En les següents sessions estudiaran les diferents representacions dels personatges mitològics i bestiari en l´història de l´art.

Una vegada han vist els diferents mites de les civilitzacions antigues es proposa que inventin la creació d´un personatge i un mite.

 

 

 

 

L´Origen dels mites:implementació

El nostre punt de partida és el coneixement de tot allò que passa al cel ( fenòmens meterològics, planetes, constel-lacions). Aprofitem aspectes de la vida quotidiana o bé noticies d’actualitat ( efemèrides, cometes….) per despertar l’interés del alumnat inicialment. Dissenyem tasques enfocades a tenir informació prèvia, perquè sigui més fàcil trobar-la.

El producte final és un repte pel que fa a la creativitat de l’alumne. Un gran repte , ser capaç d’inventar un mite des de zero: crear els personatges implicats, la seva constel-lació, l’arbre geneològic, les aventures que passen, els valors que representen. No hi ha un únic model de projecte.El format de presentació del mite és totalment lliure, video, conte il.lustrat, còmic, obra de teatre…

El projecte moltes vegades ha tingut derivacions imprevistes, nosaltres ho hem enfocat sobretot al coneixement dels mites grecs i romans, alguna vegada els alumnes s’han centrat en la mitologia egípcia i nòrdica.

La Comunicació del producte final  és gràfica, fotografies, dibuixos, vídeo. Les representacions són públiques i van dirigides als professors i els seus companys.Les famílies poden tenir accés al producte final a través del Peguera’ s Night.

 

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.