Escoles verdes i Solidàries (Producte final)

Els resultats són difícils d’avaluar amb ítems concrets però si que són visible en diferents propostes i actuacions que es detallen a continuació:

Parlament Verd:

 • Formació del parlament i informar i debatre les seves funcions
 • Elaboració del document de les funcions dels delegats/des
 • Document de com ha d’actuar el delegat, la delegada davant de possibles casos de bullying a l’aula
 • Realització de l’enquesta per valorar els aprenentatges rebuts
 • A partir dels debats realitzats durant diferents dies es van fer propostes a «Escola Nova 21»
 • Preparació de diferents actes en dies concrets:

Jornada Verda

Dia abans de Nadal

Sant Jordi

Festa de les Famílies

Graduacions

Participació Peguera’s Night

Escoles Verdes i Solidàries (Implementació)

El projecte d’Escoles Verdes i Solidàries es porta a terme a partir de les propostes d’activitats que es fan des de la Comissió i el Comitè d’Escoles Verdes i Solidàries i del Parlament Verd.

El marc d’actuació queda definit en el Pla d’Acció Anual, que s’incereix en el Pla d’Educació per la Sostenibilitat, el qual té una durada de quatre anys.

El Pla d’Acció Anual s’estructura en 6 punts:

1.-Sensibilització mediamental

2.-Sortides ambientals

3.-Constitució del Parlament Verd

4.-Implicació i millora de l’entorn: hort ecològic i jardineria

5.-Solidaritat

6.-Ecoàrees-residus i sostenibilitat del centre.

Cadascun dels departaments està implicat en la planificació i implementació d’aquests 6 punts, atès que en la Comissió i Comitè d’Escoles Verdes i Solidàries hi ha representació de professorat de tots els departaments. Tres o més professors dels diferents departaments es responsabilitzen de la concreció de cadascun dels punts indicats. Aquesta tasca es realitza al juny-juliol per tal de tenir-ho a punt per endegar el pla al setembre. S’informa de la planificació del projecte a l’equip directiu (coordinació d’ESO i batxillerat) i es fan les modificacions que calen. El projecte també es coordina amb la Comissió de Tutoria, els responsables del Parlament Verd (que ja són membres del Comitè) i la Comissió de Festes.

Algunes de les activitats dels diferents punts es realitzen a l’hora de classe, dins del marc d’una matèria en concret. Altres es desenvolupen a l’hora de tutoria. Algunes activitats impliquen tot el centre, com és el cas de la Jornada Verda de principis de curs, en la qual cadascun dels grups d’ESO i batxillerat realitza un itinerari específic de l’Anella Verda de Manresa. D’aquesta manera a l’acabar l’ESO i el batxillerat hauran tingut l’ocasió de descobrir i recórrer 6 itineraris.

Els departaments d’Educació Física, Geografia-Història i Ciències Experimentals col·laboren en les sortides ambientals. Per altra part, la constitució del Parlament Verd suposa la participació de tot l’alumnat del centre, a través dels delegats-parlamentaris que escullen com a representants de classe.

De la dinamització del punt 4 (hort ecològic i jardineria) se’n responsabilitzen el seminari de Ciències i el de Psicopedagogia i el porten a terme amb els alumnes de 4t. del NEP (jardineria) i amb els del projecte de l’hort.

El professorat dels departaments de Ciències Socials, Francès i Música són els responsables de la planificació del punt 5 (Solidaritat). Amb coordinació amb la Casa Flors Sirera per a la Solidaritat i la Pau es programen (finals de juny-principis de juliol) tot un conjunt d’activitats (tallers, xerrades, exposicions, cinefòrums, jocs de rol …) sobre temes de comerç just, el consum responsable, la situació en què viuen els infants del Sud i també en les zones de conflictes armats, les causes de la pobresa en el món d’avui, l’anàlisi d’algun conflicte actual(Palestina-Israel, per exemple), els interessos miners a la zona dels Grans Llacs Africans, la situació dels indígenes, la discriminació de la dona, la situació de les persones refugiades… Aquestes activitats formen part del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat i les porten a terme persones de l’equip tècnic del Consell de Solidaritat-Flors Sirera. Moltes d’aquestes activitats es duen a terme a l’hora de tutoria i algunes a l’hora de Socials (Història, Economia), d’una forma esglaonada al llarg del curs, amb tots els grups d’ESO i 1r. de batxilerat.

El punt 6 (Ecoàrees-residus i sostenibilitat) es treballa, especialment des dels departaments de Matemàtiques, Tecnologia, Visual i Plàstica i Música. Es valora la utilització de materials reciclats de cara a la confecció de manualitats o dels decorats d’obres musicals. En la matèria de matemàtiques i tecnologia del 4t. NEP s’ha fet un seguiment sobre el consum de paper d’alumini entre l’alumnat del centre i s’han registrat informàticament aquestes dades.

Com a Escola Verda participem en les trobades de la Confint: “Tinguem cura del planeta”, que apleguen representants de les diferents Escoles Verdes de Catalunya, de l’Estat espanyol i, també, a nivell internacional. Aquestes trobades tenen la voluntat de ser una eina de coordinació i esdevenir un fòrum de debat de temes mediambientals.

Escoles Verdes i Solidàries (La veu dels alumnes)

 

Podeu veure l’activitat que varem fer a l’institut per a fer visible la nostra solidaritat amb la cimera del canvi climàtic.

Aquí us deixem un muntatge en vídeo sobre l’activitat de preparació del nostre institut dins la conferència internacional de joves per al planeta (Confint, Tinguem cura del planeta).

Podeu veure la presentació que l’alumne Adrià Baselga va fer en la III Confint estatal de “Cuidemos el planeta” que es va celebrar a Logroño durant el mes de novembre de 2016

Escoles Verdes i Solidàries (Metodologia)

Per tal de dur a terme el nostre projecte d’Escola Verda i Solidària utilitzem diferents canals i metodologies considerant que som un centre molt gran i que per tant ens resulta difícil poder reunir tan sovint com voldríem el Comitè Ambiental per a coordinar les nostres accions.

1r Partim del Pla d’Acció Anual, el qual és un document que concreta les línies definides en el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat, que es renova cada 4 anys. En la 1a reunió d’inici de curs, cada professor membre del comitè revisa la concreció de les activitats referents a la seva àrea en el pla d’acció i ho comparteix amb els seus companys de departament/seminari.

Cada departament col.labora com a mínim en un dels 6 grans punts que hem definit a la planificació (Sensibilització, Sortides Ambientals, Parlament Verd, Hort-Jardineria, Solidaritat, Ecoàrees- Residus i Sostenibilitat del Centre segons aquest organigrama:

 1. Dept de català, castellà i francès, col·laboren sobretot en el punt 1 de Sensibilització per exemple a través de:

  – Edició d’entrades per al blog d’Escola Verda i Solidària

  – Lectura d’entrades a l’hora de Pla lector (entrades que hagin fet alumnes d’altres nivells, ex els de 1r llegeixen una activitat que han fet els de 2n i se n’assabenten).

  – Traducció d’entrades per donar més projecció exterior al nostre blog

  – Activitats de comunicació com edició d’anuncis en format vídeo que es pengen al Canal de Youtube d’Escola Verda i Solidària.

  – Lectura de contes de temàtica ambiental editats pel departament de Territori i Sostenibilitat.

  – Activitats adreçades als alumnes de l’Aula d’Acollida.

 2. Tot el centre en general a través de la Comissió de Festes i de manera particular el Dept d’Educació Física, dept de Geografia i Història i dept de Ciències Experimentals, col·laboren sobretot en el punt 2 Sortides Ambientals per exemple a través de:

  – Jornada Verda, activitat de coneixement dels diferents espais de l’Anella Verda de Manresa a través de 6 recorreguts (un per a cada curs d’eso i per a cada curs de Batxillerat).

  – Sortides al Museu Molí Paperer

  – Sortides a espais naturals com Montserrat, Montcau a on es fan activitats d’educació ambiental.

 3. Tots els alumnesdel centre en general a través dels Delegats de Classe (Parlamentaris) està representat al Parlament Verd.

  – Aquest òrgan es reuneix setmanalment i és l’equivalent pel que fa als alumnes del Comitè Ambiental que és l’òrgan de professors que coordina el projecte i que es reuneix també setmanalment a nivell de Comissió (grup més reduït de professors) i mensualment a nivell de Comitè (grup més ampli)

  – El Parlament Verd dóna veu als alumnes i col·labora en activitats que es gestionen des de Tutoria, que en el nostre centre és una matèria avaluable titulada Ecologia i Responsabilitat (vertebrant el caire ambiental i social d’aquest projecte).

 4. El Seminari de Ciències i el dept de Psicopedagogia col·laboren en el punt 4 Hort i Jardineria a través de:

  – La Jardineria del pati, que va a càrrec dels alumnes del NEP (aula oberta) de 4rt d’eso.

  – L’hort escolar, que va a càrrec dels alumnes d’aquest projecte (que s’explica més extensament en un altre apartat d’aquest mateix blog del Lluís de Peguera).

 5. El Dept de Geografia i Història (que inclou Economia), el dept de Francès i el dept de Música col·laboren de manera especial en el punt 5 Solidaritat a través de :

  – Tallers i activitats que es contracten amb la Casa Flors Sirera.

  – Exposicions i calendari solidari.

  – Organització de recollida d’aliments

  – Xerrades i lectures de llibres d’Economia Responsable.

  – Elaboració de raps per la Pau

 6. El Dept de Matemàtiques, el dept de Tecnologia, el Dept de Visual i Plàstica i el dept de Música col·laboren sobretot en aquest punt a través de :

  – Explicar als alumnes quins diferents materials renovables i no renovables existeixen.

  – Conscienciació de la importància de minimitzar l’ús dels recursos.

  – Confecció de manualitats reciclades a totes les tutories per Nadal.

  – Elaboració de projectes de Visual i Plàstica i de Tecnologia amb materials reciclats.

  – Recull de dades estadístiques referents al consum de diferents recursos materials o energètics (paper d’alumini, paper, aigua, llum, gas).

  – Registre informàtic d’aquestes dades i tractament gràfic de les mateixes a Informàtica (dept de Tecnologia).

  – Confecció de decorats per a obres musicals com Els Pastorets o el musical de 4rt d’ESO amb materials reciclats.

Escoles verdes i Solidàries (Avaluació)

El projecte d’Escoles Verdes i Solidàries s’avalua a si mateix a final de curs en el marc del Comitè Ambiental i utilitzant el model de document aportat pel programa Escoles Verdes, i es valoren quines activitats del Pla d’Acció Anual han funcionat i quines no per si cal mantenir-les, modificar-les o eliminar-les.

Ens basem en els següents elements:

Sensibilització, ambientalització curricular i participació de tota la comunitat educativa

 • Recull de les impressions dels alumnes sobre les xerrades.
 • Recull dels treballs de les campanyes de difusió.

Sortides ambientals

 • Es recullen les impressions dels participants i algun producte de les sortides.

Parlament Verd

 • Recull de les impressions dels parlamentaris després de cada activitat.

 • Observació i quantificació de la participació dels parlamentaris o de l’alumnat en general en les activitats organitzades.

Solidaritat

 • Es fa una valoració de les activitats realitzades. A l’acabar l’activitat un membre de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries parla amb la persona que ha dinamitzat l’activitat per tal de valorar el desenvolupament i la participació de l’alumnat.

Ecoàrees, sostenibilitat del centre i programa de manteniment

 • Recollida dels productes de les campanyes.

 • Recollida de notes observacionals dels residus recollits, de l’estat de les instal·lacions i de la despesa d’aigua i de llum (càlculs estadístics i gràfics sobre l’evolució de la recollida)

Escoles Verdes i Solidàries (Planificació)

Les accions a realitzar dins del projecte Escoles Verdes i Solidàries es planifiquen en la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries i en el Comitè Ambiental seguint el Pla d’Acció Anual que treballa els següents eixos:

 1. Sensibilització, ambientalització curricular i participació de tota la comunitat educativa.
 2. Sortides ambientals

 3. Constitució del Parlament Verd

 4. Implicació i millora de l’entorn: l’hort ecològic etc

 5. Solidaritat

 6. Ecoàrees, Sostenibilitat del centre i programa de manteniment

 7. Sensibilització, ambientalització curricular i participació de tota la comunitat educativa.

En les primeres trobades del comitè, es posarà al dia als professors nous sobre les línies del projecte, per donar a conèixer la documentació i proposar activitats aplicables amb els alumnes promovent que aquest professorat s’impliqui directament i ajudi a la implicació progressiva de la resta del professorat, de tal manera que el treball de difusió d’activitats adreçades als alumnes sigui més efectiu si el professorat paulatinament es va imbuïnt d’aquests valors.

S’insistirà en la idea és vertebrar el nostre projecte d’Escola Verda i Solidària dins d’un model d’Escola Verda i Solidària basat en una educació en valors que fomenti el civisme, la convivència i ajudi a cohesionar l’alumnat que pot tenir diferències socials i culturals importants, tot això es pretén aconseguir mitjançant iniciatives encaminades a anar ambientalitzant el currículum.

Es concreten les activitats que es fan arribar a la comissió de tutoria d’ESO i a la comissió de tutoria de Batxillerat a principi de curs per què siguin incorporades del Pla d’acció tutorial.

Algunes activitats també es fan arribar al Parlament Verd perquè s’impulsin des del mateix.

Es programa una optativa de sensibilització del programa d’Escoles Verdes i Solidàries a 1r d’ESO com a “pedrera” de corresponsals verds.

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.