EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. Producte final.

El grup de 1 ESO A ha realitzat entre altres projectes com pel·lícules, documentals i telenotícies, aquests blogs relacionats amb les seves aficions:

 

http://musicmomenteso.blogspot.com.es/

https://themasterblogger43.blogspot.com/

http://elsvideojocsdelactualitat.blogspot.com/

EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. La veu de l’alumnat.

Els alumnes del projecte sobre el món de la comunicació han valorat l’experiència positivament argumentant els següents motius: és un treball en grup i les tasques es poden repartir, la responsabilitat és compartida i no recau en un mateix, i sobretot, entre totes les opcions per realitzar el producte final, els alumnes poden valorar cada una d’elles i triar la que més els hi agradi o la més adequada per treballar conjuntament. Aprenen passant-s’ho bé.

Hi ha també alguns inconvenients que ells mateixos han pogut percebre com que dificulta l’aprenentatge i la realització del projecte les faltes d’assistència d’alguns companys i davant d’això, els costava molt trobar una alternativa i que no afectés el ritme de treball del grup. També és una dificultat per a ells motivar els companys poc treballadors o amb falta d’hàbits de treball i que no tots els membres de grup saben treballar en equip o els hi costa.

L’aportació del professorat és que els alumnes han de procurar que tots els projectes es puguin fer aquí, a l’institut, i en horari lectiu, i que hi hagi una supervisió prèvia a l’exposició final del projecte. També que els temes tractats en la pel·lícula o documental, transmetin un missatge final i no caure en l’error de filmar per filmar.

Valorem aquest aprenentatge molt positivament.

EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. Avaluació.

AVALUACIÓ PROJECTES

La nota de projectes repercuteix un 20% de la nota a les matèries següents, dintre del quadrimestre en què es faci cada projecte:

PROJECTE METEOROLOGIA • Tecnologia • Matemàtiques • Experimentals • Socials PROJECTE EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ • Tecnologia • Català • Castellà

1r trimestre (nota provisional)

Sessions Eines Informàtiques (graella) – 20%

Fase exploració 1r projecte( 80%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 30% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 30% • Concurs / Qüestionari (taula) – 20%

2n trimestre (nota del primer projecte)

Fase exploració 1r projecte (40%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 15% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 15% • Concurs / Qüestionari (taula) – 10%

Fase realització 1r projecte (60%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 20% • Avaluació del projecte final (rúbrica de grup) – 20% • Avaluació de l’exposició oral (rúbrica de grup amb variacions individuals) – 10% • Coavaluació / Autoavaluació (graella) – 10%

3r trimestre (nota del segon projecte)

Fase exploració 2n projecte (40%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 15% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 15% • Concurs / Qüestionari (taula) – 10%

Fase realització 2n projecte (60%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 20% • Avaluació del projecte final (rúbrica de grup) – 20% • Avaluació de l’exposició oral (rúbrica de grup amb variacions individuals) – 10% • Coavaluació / Autoavaluació (graella) – 10%

El món de la comunicació. Implementació.

La implementació del projecte de la comunicació és fa seguint la durada i criteris citats a la planificació.

-La fase d’introducció (2 setmanes, 4 sessions): on la distribució dels grups és variable i utilitzant diferents tècniques d’aprenentatge.

-La fase d’exploració (8 setmanes, 16 sessions): la distribució dels grups també són variables perquè així es pot observar qui treballa bé amb qui abans de la fases de realització. Es dóna el marge de reduir una o dues sessions per poder revisar el producte final i que l’alumnat el pugui corregir i treballar-lo amb un marge de temps adequat.

-La fase de realització (8 setmanes, 16 sessions): en aquesta última fase del projecte els grups son fixes, de quatre alumnes, on prèviament ja hem pogut observar el seu treball. Els grups són heterogenis i equilibrats on es reparteixen els rols de treball entre ells i amb la seva bona entesa i organització, el producte final ha de ser satisfactori.

Metodologia. El món de la comunicació.

El projecte del Món de la comunicació consta de tres parts.

En la fase d’introducció es treballa fer la feina en comú. Els alumnes realitzen diferents activitats de cohesió de grup i que ells puguin adonar-se’n que el treball fet entre tots pot arribar a ser productiu i més rendible pel grup. No hi ha retorn escrit.

La fase d’exploració es treballa a través d’unes activitats penjades al Moodle i que ells les han de realitzar al seu dossier individual. Les sessions de treball estan pautades i cadascú ha de fer la seva aportació i treball propi tot i que abans, han de consultar les respostes, opinions o dades als membres del seu grup.

I per últim tenim la fase de realització, la fase més important del projecte. Després d’uns minuts previs on l’alumne decideix que farà a cada sessió i també, del repartiment de les tasques, en grups de quatre alumnes han de realitzar el producte final. Aquest pot ser: un blog, una pel·lícula, un reportatge, una revista, un noticiari,…

Planificació. El món de la comunicació.

distribució_sessions

El projecte del món de la comunicació està pensat per alumnes de 1 ESO. Els grups són de 20 alumnes distribuïts en tres aules. Les professores responsables som: la Neus Salaet (Departament de català), la Marta Soler (Departament de castellà) i la Sara Mir( Departament de socials).

El projecte té una duració d’un quadrimestre (19 setmanes). Cada setmana consta de dues sessions (els dilluns i dijous de10 del matí fins 2/4 de 1 del migdia) Cada sessió té una durada de dues hores.

El projecte consta de tres fases:

-Fase d’introducció: (3 setmanes=6 sessions): On es treballa la dinàmica de treball en grup cooperatiu (una setmana=dues sessions) normes i estructures (una setmana=dues sessions) i les eines informàtiques (una setmana=dues sessions).

-Fase d’exploració del projecte: (8 setmanes=16 sessions). Acords per treballar en grup i activitats d’exploració del tema de la comunicació

-Fase de realització del projecte: (8 setmanes=16 sessions). Realització del projecte: un bloc, una pàgina web, un diari, un noticiari, una pel·lícula,.. l’exposició final i l’avaluació.

 

 

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.