Musical E.S.O i Batxillerat

PRODUCTE FINAL:

Al final d’ambdós projectes els alumnes hauran de representar el Musical, serà una actuació d’uns 90 minuts on els decorats han d’entrar i sortir amb naturalitat, les llums han d’enfocar al lloc on toca a cada moment, les músiques i els efectes han de sonar en el moment oportú, els balls han de ser orgànics, en general tot ha de sortir a la primera en una actuació no es pot parar i tornar a començar. El repte és real, el teatre on s’actua és real i els alumnes han de conviure amb els nervis, ja que la representació en el moment de la veritat no es fa per aconseguir només una nota numèrica qualificativa, es fa per demostrar la feina feta i un projecte comú de tot un curs.

La representació final fa veure que l’actuació no sortirà bé si tots no anem a una amb un objectiu comú, si no hi ha hagut prèviament un treball individual en pro d’un treball comú i d’una concentració i feina acumulades durant tot el projecte. Tots els alumnes fan un paper que només serà útil si la resta del grup fa també la seva feina; un cop més la cooperació i solidaritat són indispensables en aquest projecte.La representació del musical es farà en dos teatres: els Carlins i el Teatre-Conservatori (depenent del Kursaal). La sala s’ha de llogar, inclou tècnics en el cas del Teatre-Conservatori i entrades oficials. Per tant, s’haurà de col·laborar amb l’equip de llums i so i mantenir contacte amb les dues entitats.

EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. Producte final.

El grup de 1 ESO A ha realitzat entre altres projectes com pel·lícules, documentals i telenotícies, aquests blogs relacionats amb les seves aficions:

 

http://musicmomenteso.blogspot.com.es/

https://themasterblogger43.blogspot.com/

http://elsvideojocsdelactualitat.blogspot.com/

Producte final: L’Anella Verda

Els diferents grups de treball han de triar un producte a desenvolupar durant la fase de realització que culminarà el seu treball per projectes. Partint dels blocs i temàtiques treballats durant la fase d’exploració, els diferents integrants de cada grup han de fer una pluja d’idees sobre possibles productes finals a realitzar, i avaluar-ne diferents aspectes com la viabilitat, les habilitats i informacions necessàries, o els possibles materials a utilitzar. Un cop avaluades les diferents dimensions de cada possible producte, i amb coordinació amb el professor, acaben triant un dels productes proposats.

Durant les sessions de la fase de realització, doncs, els alumnes destinaran el seu temps a la consecució d’aquest objectiu. Per fer-ho, els equips es distribueixen els diversos rols per tal d’organitzar l’equip: coordinador, portaveu, responsable de material… i planifiquen les tasques a realitzar per dur assolir l’objectiu del producte final.

Els productes finals poden anar des d’una exposició mural a una maqueta de fusta, passant per una revista en paper, un audiovisual, un joc de taula, una pàgina web o qualsevol altre suport o materialització del coneixement i l’aprenentatge assolits al llarg del projecte.

Els avenços dels diferents grups es van narrant en un diari de grup, i finalment es planifica una sessió d’exposició davant de tot el grup classe en què, a banda de compartir el producte final amb la resta de companys, el professor també prendrà nota de la qualitat de la presentació i exposició oral de cada alumne.

Producte final: el nostre diari.

Amb el projecte el nostre diari, els alumnes havien d’arribar a produir el seu propi diari. L’objectiu inicial queda clarament vinculat amb el producte final, ja que aquest consisteix en plasmar en paper totes aquelles notícies i esdeveniments relacionats amb el seu entorn immediat, utilitzant les característiques pròpies de la premsa escrita. Aleshores, encara que d’una forma adaptada a les característiques del nostre alumnat, a la seva edat i als mitjans disponibles al centre, el repte plantejat era real.

Inicialment feien un esborrany d’aquelles noticies que consideraven més importants, tenint cura de l’ortografia i del registre a utilitzar. Tot seguit, aquesta informació la redactaven amb l’ordinador (amb unes característiques de mida i forma del text concretes) per, posteriorment, imprimir-ho en paper i enganxar-ho a un full DIN-A3. Tot seguit, els alumnes grapaven aquests fulls per la meitat i els doblegaven també per aquesta zona, de manera que el format final del producte era un diari en format DIN-A4.

La part final del projecte ha consistit en presentar els resultats a la resta de la classe, mitjançant l’exposició oral. Cada grup ha mostrat el seu propi diari i ha explicat, entre altres aspectes, l’estructura general que el conformava, les seccions que han escollit, els titulars més importants, com han recercat la informació, quins han segut els criteris d’elecció de les imatges… Finalment han fet una  valoració general del propi projecte.Producte final (1) Producte final (2) Producte final (3)

Al teatre i a la cuina: producte final

L’exposició o presentació oral és el mitjà escollit per fer la comunicació del producte final. A més, cada grup ha de presentar un objecte d’elaboració pròpia vinculat al projecte escollit.

Les presentacions es preparen amb un suport informàtic seguint una rúbrica que en pauta el contingut i detalla els aspectes valorats pel professorat.

Les presentacions són públiques i van dirigides als companys/es i els projectes s’exposaran a les famílies a través dels portals telemàtics del centre (web, clickedu).

Documentem el nostre projecte!

En el treball per projectes la documentació n’és un aspecte molt important; la transcripció de les converses, dels debats i el seu anàlisis formen part del contingut del projecte, juntament amb les imatges i el mapa conceptual.

Quan s’enceta una conversa a l’aula hi ha molts matisos interessants que se’ns poden escapar; és per això que enregistrant-la i després transcrivint-la és com les mestres observem i prenem consciència de cap a on deriven els conflictes que es generen a l’aula o els interessos de l’alumnat, i així poder enfocar el projecte preparant-ne els estímuls i recursos necessaris perquè els infants puguin avançar en aquest sentit. Els debats sorgeixen de les mateixes converses, donant lloc a la formulació d’hipòtesis i a les demandes que fan els infants.

El mapa conceptual és una altra forma molt visual de documentar el projecte, que ajuda als infants a estructurar els seus aprenentatges. Allà és on es plasmen les connexions entre les descobertes que es van realitzant al llarg del projecte. Al repassar el mapa conceptual sorgeixen també conflictes cognitius que ajuden a continuar treballant i, per tant, a reestructurar els anteriors esquemes de coneixement. El mapa és viu i movible i creix a mida que evolucionen els aprenentatges dels infants. Aquí podeu veure el mapa conceptual final de P3 i el de P4.
IMG_20170607_151709 MAPA CONCEPTUAL EI4

Entenem, doncs, que tota documentació ha de servir per reforçar el significat d’allò que volem conèixer. Així doncs, els processos d’experimentació i les investigacions també es recolliran amb fotografies i amb els seus propis dibuixos i/o escrits; a final de curs s’emportaran tot el recull a casa per a compartir-ho amb les famílies.

Documentar ens ajuda a crear espais per a pensar.

SIGUEM CREATIUS – Producte final

Com a producte final, els alumnes han d’ elaborar una activitat emprenedora (ja sigui un producte o un servei) que els sigui motivadora i propera. L’ activitat la fan en grups de 4 o 5 persones, i cada grup, tria el producte/servei que li sembla més adient, segons els seus interessos. La premissa principal és que l’ activitat es pugui portar a la pràctica i es comparteixi amb els altres (companys de classe, de curs, d’ amics, etc.). Per exemple, per guanyar diners pel viatge de final de curs de 4t d’ESO poden desenvolupar esmorzars alternatius; preparar gimcanes, tornejos, …; fer samarretes, photocall, també poden organitzar alguna activitat solidària, en col·laboració amb alguna entitat externa, o que potenciï el centre.

SIGUEM CREATIUS text7 – 3r ESO SIGUEM CREATIUS text8 – 3r ESO

Els resultats de les activitats, del diari i del projecte es comuniquen a través del llibre de qualificacions del moodle on l’ alumne pot accedir-hi en tot moment i veure les seves notes. A l’ inici de cada classe es comenta la sessió anterior així com els resultats remarcant el què ha funcionat i què hauria de millorar.

Dediquem dues sessions a què els diferents grups presentin el seu treball davant de tots els companys que participen en el projecte Siguem Creatius  i el professorat, a la sala d’ actes de l’ institut. Pensem que és molt important aquest fet perquè l’ alumne es posa fora de la seva “zona de confort” i això els permet donar-li més importància i seriositat a la presentació.

Les famílies podran tenir accés a les presentacions en la jornada de mostra dels projectes que organitza el centre.  Tenim previst crear un bloc públic propi on penjar tots els materials elaborats pels alumnes a cada quadrimestre.

LA VOLTA AL MÓN: PRODUCTE FINAL

El producte final del projecte “la volta al món” és qualsevol producte relacionat amb l’intercanvi cultural o el fet de viatjar ( jocs de taula, sèries, blocs, concursos, revistes, raps…). Però, abans, tots els alumnes realitzen un dossier i vàries presentacions sobre els països pels quals es desenvolupa la història del llibre de Jules Verne. 

Dossiers i presentacions prèvies:Captura de 2017-06-15 07-44-39Captura de 2017-06-15 07-52-06

Captura de 2017-06-15 07-49-04

IMG_20170606_172348

IMG_20170606_172401

Captura de 2017-06-15 07-49-39

Algun dels nostres grups:

DSC_0306

Abans d’iniciar el projecte cada grup de treball fa una pluja d’idees:

Captura de 2017-06-15 07-53-52

Cada grup dissenya el seu logotip:

Captura de 2017-06-15 08-00-36 Captura de 2017-06-15 07-54-41 Captura de 2017-06-15 07-48-28

Comença el procés de creació:

Captura de 2017-06-15 07-55-52 Captura de 2017-06-15 07-55-35 Captura de 2017-06-15 07-55-02

S’obté el producte final:

Captura de 2017-06-15 07-57-08 Captura de 2017-06-15 07-56-56 Captura de 2017-06-15 07-55-22 Captura de 2017-06-15 07-53-21

Captura de 2017-06-15 09-35-10 Captura de 2017-06-15 09-34-14

injusticies

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

 

L’alumnat presenta el projecte als seus companys de classe de manera detallada, ja que els expliquen quines idees inicials van tenir, quina van escollir, quina metodologia han seguit per aconseguir el seu producte final…

A més, els projectes es donen a conèixer a les famílies i a la resta de professorat mitjançant una mostra de projectes que organitza el centre. 

 

La xocolata

La majoria de les activitats que hem anat realitzant queden reflectides a la llibreta de projectes, ens adonem que potser els moments de reflexió i de fer hipòtesis són els que més costen de traspassar. Tenim també molta informació que hem trobat de diferents fonts que, donat que els alumnes a segon encara necessiten molt temps per copiar un text hem decidit fer-ho a l’ordinador i enganxar-ho a la llibreta.

De moment ens va quedant així:

f1f2f3f4f6f7f5