Planificació: Voyage-Voyage!

Durant el curs 2015-2016, els alumnes de 1r i de 2n d’ESO van escriure’s amb els estudiants de Montbazon. D’aquesta manera, facilitaria tant l’estada a França com la de Catalunya. Era doncs un primer contacte.

A partir del mes de maig de 2016, es va explicar l’intercanvi als alumnes i es va donar una fitxa per tal de fer les parelles entre els francesos i els catalans. Un cop es va saber qui participava a l’intercanvi es va elaborar el programa Manresa- Montbazon durant l’estiu 2016.

Al mes d’octubre de 2016, es va fer una reunió amb els pares i es va explicar l’intercanvi escolar: les visites i les activitats que farien a Montbazon i alhora un cop finalitzat el viatge, l’elaboració d’un diari de viatge. Es va donar els noms dels nens francesos per tal de posar-se en contacte amb ells.

Pel que fa el d’Estrasburg, va ser a partir del mes de setembre que es va elaborar el programa. També es va fer una fitxa per tal de fer les parelles adients. En ser pocs alumnes de 4rt d’ESO, es va haver de demanar a l’Institut de Moià si volia participar a l’intercanvi escolar i van acceptar. Va haver una reunió informativa per als pares de 4rt d’ESO i una altra per als pares de 1r de Batxibac. Un cop haver fet les parelles, tant els alumnes catalans com francesos es van posar en contacte per tal de parlar entre ells i de trencar una mica el gel.

Vet aquí dos powerpoints on es descriu el programa de l’intercanvi escolar:

Voyage à Montbazon

Presentació pares 21-10

Musical E.S.O i Batxillerat

PLANIFICACIÓ:

La importància del valor social que té el cant i el teatre és quelcom que agafem com a punt de partida per a iniciar i desenvolupar aquest projecte. Les Arts Escèniques són un component molt important per a poder desenvolupar competències comunicatives, artístiques i personals, com una bona comunicació corporal, assertiva, empàtica i solidària. El treball en grup que comporta, l’esforç individual per a un projecte i bé comú és una de les qualitats que fan d’aquest projecte d’una gran importància de cara al creixement personal i comunicatiu dels alumnes. A més, creiem necessari no només començar les arts escèniques com a una modalitat de batxillerat, sinó que es comenci a treballar des de l’etapa de l’ E.S.O, perquè així els alumnes ja han treballat un projecte amb aquestes característiques, saben què comporta i així poden millorar molt més les competències interpretatives a més de gaudir d’un treball amb un valor social que enforteix moltíssim la cohesió i el treball cooperatiu entre alumnes amb diverses habilitats, que juntes i posades en comú, fan d’aquest projecte quelcom amb un contingut de treball i d’esforç molt gran per part de tothom però amb una satisfacció personal i conjunta com a grup molt gran.

Aquest projecte està ubicat tant a Quart d’ E.S.O, que és on ja comencen a orientar els seus estudis, com a segon de Batxillerat per tal que tingui una continuïtat. I tot i que els resultats són els mateixos, el musical és diferent i el resultat del treball també, perquè les característiques dels alumnes han canviat. Amb aquest projecte pretenem enfortir les Arts Escèniques i augmentar el valor que puguin tenir, perquè els alumnes puguin ser conscients del treball individual i en grup que comporta i així poder unificar molt més les Arts Escèniques dins el centre. Tot i així, des de primer d’ E.S.O ja impartim els projectes d’Arts Escèniques amb exemple com la realització d’uns Pastorets i d’una Cantata on combinem música i teatre.

El títol del Projecte “Fem un Musical”, ja és un indicador prou clar de la voluntat del projecte: Som capaces, perquè totes les persones som capaces de fer un musical, cadascú aportant les seves habilitats, implementant-ne de noves i millorant amb esforç la capacitat que tenim de participar en aquestes activitats que enforteixen la cohesió i que tenen un valor molt important en la millora de la convivència entre nosaltres.

Actualment el ball, el cant, els musicals, són un món que ha guanyat molt de terreny i sobretot renom perquè constantment els nostres alumnes estan envoltats de l’espectacle i de tot el que mou, però només són conscients del resultat i que sembla un producte fàcil d’aconseguir però no som prou conscients de la dificultat que comporta un projecte semblant i de l’esforç i treball comú que s’hi ha de posar per tal que funcionin. Així doncs, és un projecte que és força engrescador pels alumnes perquè els musicals estan “a l’ordre del dia” actualment. L’alumnat que s’apunta a fer l’optativa de música de 4t i de 2n de Batxillerat, doncs, ja saben que farem un musical, per tant hi ha motivació per a fer-ho.

Les primeres sessions a Quart d’ E.S.O fem activitats de teatre, cant… per tal de veure les habilitats dels alumnes (de 3 a 5 sessions) i llavors necessitarem un parell de sessions per a la lectura de diferents musicals per a decidir quin musical farem, és molt important aquesta fase del projecte ja que la decisió anirà fins al final i no hi haurà marxa enrera. En el cas de segon de Batxillerat, com que fan assignatures d’Arts Escèniques i de cant a primer curs, el treball és diferent i no necessiten tantes sessions de preparació respecte certs recursos escènics. Tot i així, l’exigència, tot i que en ambdós cursos és la mateixa, és diferent en el sentit del que poden donar de sí l’alumnat a Segon de Batxillerat: és molt més madur físicament i personal i per tant, la implicació pot ser diferent. La decisió del Musical, és la mateixa: el musical que es tria a començament de curs serà aquell que representarem, així que és important valorar l’esforç que suposarà durant tot un curs escolar.

Les proves individuals de cant, preparació de petites dinàmiques d’expressió i teatrals ens ajudaran a crear un ambient distès i al mateix temps poder detectar el punt de partida de cada alumne/a i així poder adequar el treball i poder tenir una imatge individual per a poder valorar el procés d’aprenentatge. Perquè l’avaluació en general estarà marcada per la implicació, participació en les activitats de classe i resultats personals.

Com compartirem allò que hem après i treballat? El musical s’ha de representar en un teatre real on el públic pagarà una entrada per a veure l’espectacle, ja que s’han de cobrir despeses, vestuari, decorats, pagar el teatre i els tècnics de so i llum, etc. D’aquesta manera, fem corresponsable l’alumnat de l’èxit del projecte, ja que el fet de vendre entrades suposa que aquell projecte pren un valor de respecte cap a ells i cap a un públic que paga per assistir a l’espectacle.

Durant el primer trimestre a Quart d’ E.S.O i durant primer i segon de Batxillerat, anirem al teatre a veure musicals (no anirem a veure el que hem triat) per a posar-nos en situació i veure actors i actrius en viu, analitzar les veus que hem vist, els balls, els decorats, etc. També és important que a mesura que avança el projecte, siguin conscients de la quantitat de coses que comporta un musical i de gent que mou.

Planifiquem un nou projecte: A escena!

 

Projecte Grup d’alumnes on es desenvoluparà Tema

Àrees implicades

Docents implicats Temporització
A escena!” Alumnes de quart de la ESO Cinema i Teatre

Tecnologia

Visual i Plàstica

Religió

Llengua Castellana

Teatre

Carme Pastor

Mercè de

Subirà

Manel López

Mònica Martínez

 

 

Quadrimestral

 

 

Pla de treball

 

El projecte “A escena!” considera aquests objectius:

 

  1. Despertar la curiositat sobre els procediments d’uns àmbits de creació artística que no es treballen gaire durant l’ESO.

2.Aprendre,de manera eminentment pràctica, tècniques fotogràfiques,tècniques de cinema i tècniques d’interpretació teatral.

3.Prendre consciència sobre la responsabilitat de les accions i la repercussió que aquestes tenen en la interacció amb els altres.

4.Reflexionar sobre les capacitats pròpies com a co-creador d’un producte teatral i audiovisual

  1. Aprendre a crear relats i emocionar a través d’aquests, per finalment crear una obra teatral i un curt audiovisual.

 

Aquests objectius són assolits mitjançant la pràctica a l’aula de tècniques d’interpretació teatral que poden ser una gran eina d’autoconeixement (dinàmiques sobre emocions,escolta activa,empatia,comunicació no verbal,improvisacions) i de tècniques de fotografia i cinema(sobre plànols,enquadraments ,il·luminació, so, guions tècnics i literaris, programes d’edició de vídeo…).

 

 

 

 

Al teatre i a la cuina

A partir de la pregunta “Com fem…?” i de l’experiència prèvia de l’anterior quadrimestre, a través d’una pluja d’idees amb tot l’alumnat es van escollir els dos temes principals del projecte: el teatre i l’alimentació. Això va donar lloc al títol global del nostre treball “Al teatre i a la cuina” així com a cinc subtemes per cada tema principal.

Els interessos dels alumnes es van incorporar ja que van ser ells els que van escollir el tema directament a través d’aquesta pluja d’idees i això va aconseguir una major implicació i motivació dels participants.

Els dos eixos vertebradors compten amb diferents elements de context dins de l’aula i poden utilitzar-se com a element integrador, aglutinador i cohesionador, ja que dins seu s’hi poden encabir totes les realitats culturals, familiars i personals dels alumnes. Aquest fet encara és més significatiu en un curs com 1r d’ESO, on coincideixen alumnats de realitats diverses.

El procés s’avalua amb la primera exposició oral, on podran aportar altres elements complementaris (murals, qüestionaris, jocs, etc.) i mostrar la seva capacitat d’aprendre. Posteriorment s’avaluarà la seva capacitat de desenvolupament d’un producte relacionat amb el tema que estan realitzant: l’elaboració d’un menú o d’una petita obra teatral. En tractar-se d’un projecte i un procés obert, entenem que l’avaluació també tindrà en compte els punts de partida de cada un dels alumnes i a on ha pogut arribar.

Com s’originen les investigacions dels nostres projectes?

Els nostres projectes parteixen d’una activitat inicial que té la funció de generar, d’una manera vivencial, els estímuls que provocaran el desenvolupament del projecte. Aquest curs l’hem iniciat a partir d’una proposta d’experimentació lliure amb elements de la tardor, la qual ens ha portat a recollir allò que més va interessar als infants i a desgranar-ho en un mapa conceptual, formant-ne les diverses categories. És a partir dels conflictes cognitius que han anat sorgint que hem anat avançant en el projecte.

Creiem en aquest enfocament del treball per projectes perquè pensem que un dels principals aspectes que dóna significat al procés d’ensenyament-aprenentatge és la continuïtat i la globalització de tots els continguts que es van desenvolupant. És important doncs, que les descobertes estiguin contextualitzades (relació amb l’activitat inicial – punt de partida) i també que s’enllacin les unes amb les altres. A més, pensem que és molt bo per als infants que aquestes interrelacions les plasmin ells mateixos a nivell visual. El mapa conceptual, doncs, és una eina que ens ajuda a assolir aquests objectius, ja que és on es van plasmant les progressives descobertes i les relacions entre elles, conformant així la nostra guia per saber en cada moment d’on venim, on hem arribat i les possibilitats que tenim encara per abordar.
Aquest fet comporta que el projecte iniciat a principi de curs sigui com un engranatge que va avançant i derivant cap a diferents camins, depenent dels interessos que els infants manifestin; així doncs, no es dóna per tancat fins a final de curs.

Pel que fa a la planificació per part del mestre, considerem que aquest tipus de treball no es pot programar prèviament. És per això que vam decidir portar un registre de les activitats que van sorgint i, paralel·lament, dels continguts que treballem amb cada activitat. Aquest registre ens serveix com a orientació en el desenvolupament de la nostra tasca.

La xocolata

Després de les vacances de Nadal els nens/es venen molt engrescats per engegar un altre projecte.

Comencem a fer una pluja d’idees a partir del recordatori de les que van sortir durant el primer trimestre i que no s’havien pogut resoldre.

Com a mestres ens sorprenem de la quantitat de preguntes interessants i més elaborades que són capaços de fer. Tot i que ha estat una estona de conversa força llarga valorem positivament la motivació dels alumnes i la seva capacitat d’atenció en general.

Repassem totes les preguntes i ens adonem que són moltes i ens costaria decidir-nos i fer la votació de la que més ens agrada per investigar. Com que veiem que moltes tenen punts en comú decidim agrupar-les per temes. En un paper d’embalar penjat a la pissarra comencem a treballar i el resultat és aquest:

DSCN6749

El tema més votat és “D’on surt la xocolata?”. El resultat no ens sorprèn gens perquè els nens/es fa dies que demanen quan anirem al Museu de la Xocolata. (Sortida programada per finals de març)

FEM PROJECTES A 1r D’ESO: LA METEOROLOGIA

El projecte que presentem als alumnes és el projecte de la Meteorologia. Partint dels coneixements previs dels alumnes sobre aquest camp, es fa una sortida al Camp d’Aprenentatge del Bages situat a la Casa de la Culla (Manresa), on els alumnes visiten l’estació meteorològica, fan activitats relacionades amb el coneixement dels diferents fenòmens meteorològics i, coneixen de primera mà els diferents aparells meteorològics.

El projecte el dividim amb 3 fases: la fase d’introducció, la fase d’exploració i la fase de realització.

La durada és d’un quatrimestre. Hi dediquem 4 hores setmanals, repartides amb dos dies.

Els continguts que treballem corresponen a les àrees de: matemàtiques, socials, experimentals i tecnologia.

L’evolució de l’home

Arran d’una notícia duta a terme per un alumne del grup, relacionada amb restes humanes, els alumnes comencen a fer preguntes sobre l’evolució humana. Les aportacions de llibres, revistes i les pluges d’idees ens fa reconduir el tema de l’evolució de l’home a centrar-nos en la història de la humanitat.

12

L’Anella Verda de Manresa

L’Anella Verda de Manresa és un projecte adreçat a alumnes de 2n d’ESO que pretén aproximar els alumnes a una realitat propera a través d’una descoberta general de l’entorn. A més d’aquest coneixement general, el projecte està especialment centrat en aspectes vinculats a les Ciències Experimentals i Socials utilitzant parcialment l’anglès com a llengua vehicular.

La planificació del projecte es divideix en tres fases, repartint en elles les diferents sessions de dues hores de durada cadascuna:

1 – Fase introductòria: és la més breu de totes, a la que es destina unes 5 sessions. L’objectiu és donar a conèixer i familiaritzar-se amb diverses eines i metodologies que facilitin el treball en grup i el treball aplicat a les fases següents. Inclou sessions com Recordem com treballem en grup, Geocatching i Google EarthPreparant itineraris i rutes per l’Anella Verda amb Wikiloc o Línies del temps i codis QR. Totes elles pensades per a facilitar un major coneixement i autonomia per a ser aplicats en el posterior treball per grups.

2 – Fase exploratòria: aquesta fase inclou una dotzena de sessions pensades per a oferir als alumnes un ventall de continguts útils per al seu posterior projecte de realització. Les diferents sessions s’engloben en quatre blocs: la dinàmica externa del Planeta; l’estructura dels ecosistemes; la geografia humana; i les construccions al món rural. Per complementar-ne l’aprenentatge es realitza una sortida caminant al llarg de tot un matí que transcorre a l’entorn de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa.

3 – Fase de realització: la darrera de les fases del projecte consisteix en la materialització dels aprenentatges adquirits a través de la creació d’un producte lliurement escollit pels diferents grups d’alumnes. Per tal de desenvolupar-lo, els alumnes també han de cercar i gestionar l’assoliment de continguts o informacions més aprofundits que els trballats durant la fase exploratòria. L’objectiu és la consecució d’un producte final que, a tall d’exemple, pot anar des de la creació d’una maqueta sobre construccions rurals o ecosistemes de ribera; una publicació o producte audiovisual sobre qualsevol de les temàtiques relacionades; la creació d’un herbari, d’una pàgina web o de qualsevol altre suport per divulgar aspectes de l’Anella Verda, o qualsevol altra iniciativa que els alumnes hagin proposat i s’hagi mostrat viable i d’efectiva realització.

Aquesta darrera fase de realització es clou amb una presentació oral dels productes dels diferents grups davant la resta de companys de classe.

L´Origen dels mites:implementació

El nostre punt de partida és el coneixement de tot allò que passa al cel ( fenòmens meterològics, planetes, constel-lacions). Aprofitem aspectes de la vida quotidiana o bé noticies d’actualitat ( efemèrides, cometes….) per despertar l’interés del alumnat inicialment. Dissenyem tasques enfocades a tenir informació prèvia, perquè sigui més fàcil trobar-la.

El producte final és un repte pel que fa a la creativitat de l’alumne. Un gran repte , ser capaç d’inventar un mite des de zero: crear els personatges implicats, la seva constel-lació, l’arbre geneològic, les aventures que passen, els valors que representen. No hi ha un únic model de projecte.El format de presentació del mite és totalment lliure, video, conte il.lustrat, còmic, obra de teatre…

El projecte moltes vegades ha tingut derivacions imprevistes, nosaltres ho hem enfocat sobretot al coneixement dels mites grecs i romans, alguna vegada els alumnes s’han centrat en la mitologia egípcia i nòrdica.

La Comunicació del producte final  és gràfica, fotografies, dibuixos, vídeo. Les representacions són públiques i van dirigides als professors i els seus companys.Les famílies poden tenir accés al producte final a través del Peguera’ s Night.