La veu dels alumnes: Voyage-Voyage!

Què pensen els nostres alumnes sobre els intercanvis realitzats?

Després d’haver fet els intercanvis, vam preguntar-los si n’estaven satisfets.  Fem un breu resum de les seves impressions.

La gran majoria tenia una mica de por pel fet de no dominar gaire la llengua francesa, però aquesta por va desaparèixer de seguida vist l’amabilitat de les famílies en acollir els nostres alumnes.  Cal dir també que tant les famílies franceses com catalanes van dedicar el seu temps per estar amb els nens.

A més a més, sense voler, els alumnes catalans han après a espavilar-se, a comunicar-se, a superar la vergonya, a adaptar-se als diferents horaris i costums i a fer noves amistats.  Tota una proesa!

Molts d’ells van afirmar que els hi hagués agradat haver estat més temps a Montbazon i a Estrasburg.

Tots han valorat positivament l’experiència i tenen moltes ganes de repetir-la.

Per tant, aquest any l’Institut Lluís de Peguera s’ha estrenat en dos intercanvis escolars i continuarà fent-los, ja que els beneficis en són molts.

Us presentem unes quantes fotografies de l’intercanvi de Montbazon:

IMG_1794IMG_1907IMG_1995IMG_1999IMG_2093IMG_2082IMG_1790

 

QUÈ HEM APRÈS?

Aquest final de curs, després de fer un repàs al mapa conceptual del projecte, vam demanar als alumnes… de tot això que hem après, què és el que més us ha agradat?

Aquí teniu algunes de les produccions d’EI3:


I aquí les d’EI4:


Analitzant els dibuixos i escoltant-ne l’explicació individual per part de cadascun dels nens i nenes, ens vam adonar realment de fins a quin punt havien pres consciència dels continguts treballats. Es tracta d’una altra manera de fer-los partícips del procés d’avaluació.

Musical E.S.O i Batxillerat

LA VEU DE L’ALUMNE:

Comencem el curs i tot haver estat al mateix institut durant 3 els tres cursos anteriors ens trobem a l’aula i som uns autèntics desconeguts, llavors comença el procés de creació d’un musical.

A l’inici no veus res clar i potser hi ha moltes coses que no entens perquè es fan però poc a poc veus com anem perdent la vergonya i anem agafant confiança amb els companys, ballant, jugant, fent teatre… les activitats són d’allò més variades.

Quan l’ambient és l’adequat i tots ens coneixem una mica més triem el musical i els personatges més adient tenint en compte el nostre caràcter.

És estrany com s’avalua aquest projecte, no hi ha pressió per la nota tots sabem que si treballem tindrem la nota que ens mereixem. (nosaltres participem a l’hora de decidir quina nota posar a cadascú)

El més dur d’aquest projecte és l’actuació final ja que veus com va passant i per dintre nostre voldries que aquella funció no arribés mai al seu final.

La veu dels alumnes: L’Anella Verda

IMG_20170323_104029

Al llarg del desenvolupament de la fase de realització, els diferents grups tenen un diari de treball on poder anotar tots els progressos i les reflexions que creguin oportunes en relació a tot allò que van assolint o superant. A més d’això, durant la darrera sessió del projecte es realitza també una sessió d’avaluació del projecte en sí, lliurant un qüestionari que pretén mesurar diferents paràmetres tals com l’interès que la temàtica ha suscitat entre l’alumnat, la valoració d’allò après, l’estructuració de les sessions, o altres elements. També es cerquen suggeriments per part de l’alumnat pel que fa a cadascuna d’aquestes dimensions, així com propostes de millora de cara endavant.

En general, però, potser caldria aprofundir en les vies per tal que la veu dels alumnes, i la seva capacitat de decisió en allò a treballar, s’incrementi en la mesura del possible. Alguna de les propostes reiterades per part dels alumnes passa per augmentar la seva capacitat de tria i lliure albir pel que fa a les temàtiques d’estudi o de treball, si bé també és cert que segurament també ens cal reflexionar sobre si la seva curiositat intel·lectual, motor del treball per projectes, presenta la millor de les saluts possibles després d’anys d’ensenyament dirigit i en un entorn on la implantació d’aquesta nova metodologia no passa d’ocupar un 15% del total d’hores que destinen al centre.

El nostre diari: la veu dels alumnes

Per tal de saber què opinen els alumnes del projecte, hem realitzat una petita enquesta de valoració personal per tal d’esbrinar: quins aspectes els han agradat més, quins millorarien, quines propostes de millora proposarien, què els ha semblat treballar en grup, com s’han sentit treballant d’aquesta manera, etc.

Els resultats de les seves aportacions han estat diversos, tot i que han coincidit en alguns punts fonamentals.

Gairebé tots els alumnes valoren molt positivament el fet de treballar en grup, malgrat alguns alumnes s’han queixat que només alguns alumnes s’implicaven i treballaven.

Pel que fa a allò que més els ha agradat de les tasques del projecte, ha estat fer entrevistes; la majoria d’alumnes coincideixen que els ha agradat molt poder anar a fer preguntes a professors i alumnes. En aquest punt, hem vist que hi havia una mancança de saber com cal preparar una entrevista, i és un aspecte que ens hem apuntat per millorar el curs vinent.

La tasca de recerca d’informació també ha estat molt ben valorada pels alumnes, malgrat hem observat que els costa molt fer tria de tota la informació que hi ha a internet.

La manca de temps ha estat un aspecte que tots han destacat com a aspecte a millora, ja que han hagut de presentar els resultats sense haver pogut acabar. Aquest és un altre aspecte que haurem de tenir en compte de cara a introduir millores.

Altres respostes eren més discrepants; d’una banda alguns deien que la visita al diari “Regio 7” no els ha agradat gens i altres deien que sí els havia agradat. En veure això, el professorat hem pensat que si segueix fent la visita al diari, aquesta ha de ser més engrescadora per l’alumnat i que les preguntes i inquietuds sorgeixin del propis alumnes.

EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. La veu de l’alumnat.

Els alumnes del projecte sobre el món de la comunicació han valorat l’experiència positivament argumentant els següents motius: és un treball en grup i les tasques es poden repartir, la responsabilitat és compartida i no recau en un mateix, i sobretot, entre totes les opcions per realitzar el producte final, els alumnes poden valorar cada una d’elles i triar la que més els hi agradi o la més adequada per treballar conjuntament. Aprenen passant-s’ho bé.

Hi ha també alguns inconvenients que ells mateixos han pogut percebre com que dificulta l’aprenentatge i la realització del projecte les faltes d’assistència d’alguns companys i davant d’això, els costava molt trobar una alternativa i que no afectés el ritme de treball del grup. També és una dificultat per a ells motivar els companys poc treballadors o amb falta d’hàbits de treball i que no tots els membres de grup saben treballar en equip o els hi costa.

L’aportació del professorat és que els alumnes han de procurar que tots els projectes es puguin fer aquí, a l’institut, i en horari lectiu, i que hi hagi una supervisió prèvia a l’exposició final del projecte. També que els temes tractats en la pel·lícula o documental, transmetin un missatge final i no caure en l’error de filmar per filmar.

Valorem aquest aprenentatge molt positivament.

SIGUEM CREATIUS – La veu dels alumnes

Com ja hem dit, en altres apartats, l ’alumne té el diari personal, com a eina fonamental, per a donar la seva opinió sobre cadascuna de les activitats realitzades i del treball en grup. D’ aquesta manera l’ alumne se sent més lliure i/o menys coaccionat a aportar qualsevol comentari. Hem constatat que és una eina primordial pel bon desenvolupament del projecte, sempre i quan la retroacció per part del professor sigui efectiva i ràpida.

A l’ última sessió, es fa una valoració del projecte en què els alumnes responen un qüestionari, on valoren cadascuna de les activitats i la tasca del professorat i, una posada en comú sobre què caldria millorar i com es podria fer. Pensem que és indispensable per aconseguir una millor definició i planificació del projecte, ens permet analitzar quines activitats han tingut un impacte favorable en el conjunt del projecte i quines no i que per tant s’ haurien de re-definir.

A continuació podeu trobar aquí el qüestionari de valoració que passem als alumnes així com el resum de les respostes de l’ última valoració.