Musical E.S.O i Batxillerat

PRODUCTE FINAL:

Al final d’ambdós projectes els alumnes hauran de representar el Musical, serà una actuació d’uns 90 minuts on els decorats han d’entrar i sortir amb naturalitat, les llums han d’enfocar al lloc on toca a cada moment, les músiques i els efectes han de sonar en el moment oportú, els balls han de ser orgànics, en general tot ha de sortir a la primera en una actuació no es pot parar i tornar a començar. El repte és real, el teatre on s’actua és real i els alumnes han de conviure amb els nervis, ja que la representació en el moment de la veritat no es fa per aconseguir només una nota numèrica qualificativa, es fa per demostrar la feina feta i un projecte comú de tot un curs.

La representació final fa veure que l’actuació no sortirà bé si tots no anem a una amb un objectiu comú, si no hi ha hagut prèviament un treball individual en pro d’un treball comú i d’una concentració i feina acumulades durant tot el projecte. Tots els alumnes fan un paper que només serà útil si la resta del grup fa també la seva feina; un cop més la cooperació i solidaritat són indispensables en aquest projecte.La representació del musical es farà en dos teatres: els Carlins i el Teatre-Conservatori (depenent del Kursaal). La sala s’ha de llogar, inclou tècnics en el cas del Teatre-Conservatori i entrades oficials. Per tant, s’haurà de col·laborar amb l’equip de llums i so i mantenir contacte amb les dues entitats.

Musical E.S.O i Batxillerat

PLANIFICACIÓ:

La importància del valor social que té el cant i el teatre és quelcom que agafem com a punt de partida per a iniciar i desenvolupar aquest projecte. Les Arts Escèniques són un component molt important per a poder desenvolupar competències comunicatives, artístiques i personals, com una bona comunicació corporal, assertiva, empàtica i solidària. El treball en grup que comporta, l’esforç individual per a un projecte i bé comú és una de les qualitats que fan d’aquest projecte d’una gran importància de cara al creixement personal i comunicatiu dels alumnes. A més, creiem necessari no només començar les arts escèniques com a una modalitat de batxillerat, sinó que es comenci a treballar des de l’etapa de l’ E.S.O, perquè així els alumnes ja han treballat un projecte amb aquestes característiques, saben què comporta i així poden millorar molt més les competències interpretatives a més de gaudir d’un treball amb un valor social que enforteix moltíssim la cohesió i el treball cooperatiu entre alumnes amb diverses habilitats, que juntes i posades en comú, fan d’aquest projecte quelcom amb un contingut de treball i d’esforç molt gran per part de tothom però amb una satisfacció personal i conjunta com a grup molt gran.

Aquest projecte està ubicat tant a Quart d’ E.S.O, que és on ja comencen a orientar els seus estudis, com a segon de Batxillerat per tal que tingui una continuïtat. I tot i que els resultats són els mateixos, el musical és diferent i el resultat del treball també, perquè les característiques dels alumnes han canviat. Amb aquest projecte pretenem enfortir les Arts Escèniques i augmentar el valor que puguin tenir, perquè els alumnes puguin ser conscients del treball individual i en grup que comporta i així poder unificar molt més les Arts Escèniques dins el centre. Tot i així, des de primer d’ E.S.O ja impartim els projectes d’Arts Escèniques amb exemple com la realització d’uns Pastorets i d’una Cantata on combinem música i teatre.

El títol del Projecte “Fem un Musical”, ja és un indicador prou clar de la voluntat del projecte: Som capaces, perquè totes les persones som capaces de fer un musical, cadascú aportant les seves habilitats, implementant-ne de noves i millorant amb esforç la capacitat que tenim de participar en aquestes activitats que enforteixen la cohesió i que tenen un valor molt important en la millora de la convivència entre nosaltres.

Actualment el ball, el cant, els musicals, són un món que ha guanyat molt de terreny i sobretot renom perquè constantment els nostres alumnes estan envoltats de l’espectacle i de tot el que mou, però només són conscients del resultat i que sembla un producte fàcil d’aconseguir però no som prou conscients de la dificultat que comporta un projecte semblant i de l’esforç i treball comú que s’hi ha de posar per tal que funcionin. Així doncs, és un projecte que és força engrescador pels alumnes perquè els musicals estan “a l’ordre del dia” actualment. L’alumnat que s’apunta a fer l’optativa de música de 4t i de 2n de Batxillerat, doncs, ja saben que farem un musical, per tant hi ha motivació per a fer-ho.

Les primeres sessions a Quart d’ E.S.O fem activitats de teatre, cant… per tal de veure les habilitats dels alumnes (de 3 a 5 sessions) i llavors necessitarem un parell de sessions per a la lectura de diferents musicals per a decidir quin musical farem, és molt important aquesta fase del projecte ja que la decisió anirà fins al final i no hi haurà marxa enrera. En el cas de segon de Batxillerat, com que fan assignatures d’Arts Escèniques i de cant a primer curs, el treball és diferent i no necessiten tantes sessions de preparació respecte certs recursos escènics. Tot i així, l’exigència, tot i que en ambdós cursos és la mateixa, és diferent en el sentit del que poden donar de sí l’alumnat a Segon de Batxillerat: és molt més madur físicament i personal i per tant, la implicació pot ser diferent. La decisió del Musical, és la mateixa: el musical que es tria a començament de curs serà aquell que representarem, així que és important valorar l’esforç que suposarà durant tot un curs escolar.

Les proves individuals de cant, preparació de petites dinàmiques d’expressió i teatrals ens ajudaran a crear un ambient distès i al mateix temps poder detectar el punt de partida de cada alumne/a i així poder adequar el treball i poder tenir una imatge individual per a poder valorar el procés d’aprenentatge. Perquè l’avaluació en general estarà marcada per la implicació, participació en les activitats de classe i resultats personals.

Com compartirem allò que hem après i treballat? El musical s’ha de representar en un teatre real on el públic pagarà una entrada per a veure l’espectacle, ja que s’han de cobrir despeses, vestuari, decorats, pagar el teatre i els tècnics de so i llum, etc. D’aquesta manera, fem corresponsable l’alumnat de l’èxit del projecte, ja que el fet de vendre entrades suposa que aquell projecte pren un valor de respecte cap a ells i cap a un públic que paga per assistir a l’espectacle.

Durant el primer trimestre a Quart d’ E.S.O i durant primer i segon de Batxillerat, anirem al teatre a veure musicals (no anirem a veure el que hem triat) per a posar-nos en situació i veure actors i actrius en viu, analitzar les veus que hem vist, els balls, els decorats, etc. També és important que a mesura que avança el projecte, siguin conscients de la quantitat de coses que comporta un musical i de gent que mou.

Musical E.S.O i Batxillerat

LA VEU DE L’ALUMNE:

Comencem el curs i tot haver estat al mateix institut durant 3 els tres cursos anteriors ens trobem a l’aula i som uns autèntics desconeguts, llavors comença el procés de creació d’un musical.

A l’inici no veus res clar i potser hi ha moltes coses que no entens perquè es fan però poc a poc veus com anem perdent la vergonya i anem agafant confiança amb els companys, ballant, jugant, fent teatre… les activitats són d’allò més variades.

Quan l’ambient és l’adequat i tots ens coneixem una mica més triem el musical i els personatges més adient tenint en compte el nostre caràcter.

És estrany com s’avalua aquest projecte, no hi ha pressió per la nota tots sabem que si treballem tindrem la nota que ens mereixem. (nosaltres participem a l’hora de decidir quina nota posar a cadascú)

El més dur d’aquest projecte és l’actuació final ja que veus com va passant i per dintre nostre voldries que aquella funció no arribés mai al seu final.

Musical E.S.O i Batxillerat

METODOLOGIA:

En un principi, cada alumne tria quin serà el seu paper, tot i que hi ha d’haver ballarins/es, cantants, actors/actrius, ajudants de tècnics de llum i so, decorats, etc. Així d’aquesta manera tothom pot ser partícip del procés dins les seves capacitats i habilitats.

És molt important destacar que hi ha una gran part de treball individual (cada paper de cada actor/actriu, els balls o les cançons podran ser individuals per parelles o en grup, preparar el disseny de l’escenografia…). Però cal tenir en compte que el resultat final serà un treball cooperatiu on tots hauran de fer la seva part i ajudar a que la resta funcioni. Sense això, el projecte no tindrà els resultats esperats.

En el cas que s’hagin de formar grups, aquests han de ser el més natural possible encara que farà falta la intervenció del professor per a que tothom tingui un lloc al grup que li correspon. Sempre convé que a cada grup hi hagi algú que mostri habilitats i que pugui ajudar a la resta a assolir el treball que s’estigui fent, el treball per experts serà una bona eina. Cada grup, així, necessita d’un coordinador i del seguiment del professor per a resoldre dubtes que puguin anar sortint.

Les tasques dels grups es distribuiran per petits fragments o actes dins de l’obra. A mesura que un fragment o acte es vagi resolent, l’obra anirà avançant tenint en compte que tot plegat forma part d’un tot: l’obra musical final.

La recerca és necessària, ja que poden necessitar l’ajuda en el vestuari, en l’adequació del personatge, en la cerca de diferents versions, de com ajustar el personatge, de com dissenyar l’escenografia. Així doncs, es poden anar trobant amb situacions que requereixin de parlar amb persones de l’àmbit teatral, de buscar versions per Internet per resoldre entrebancs interpretatius o d’escena que es puguin trobar. Pot passar que el projecte tingui derivacions no previstes segons els alumnes, les seves propostes o la comoditat en la qual es puguin sentir (invenció de personatges, d’escenes noves, adaptacions de lletres o cançons, etc). Sempre i quan pugui tenir un paper en el desenvolupament òptim del projecte, aquests dubtes i propostes es recolliran en pro del funcionament i del bon resultat del projecte. I d’aquesta manera podrem adaptar molt més el projecte a les necessitats i gustos dels nostres alumnes.

Sabem des de l’inici que volem arribar a una qualitat professional o molt propera a ella, per aquest motiu els alumnes han de treballar buscant aquest resultat a través de la recerca que sigui necessària.

A mesura que avança el projecte i el treball cooperatiu, els problemes que puguin sorgir de funcionament s’ha de resoldre entre tots, buscant quins són els motius i com es poden solucionar. El diàleg és molt important per tirar endavant un grup i per crear una cohesió de grup tan necessària per un projecte d’aquestes característiques, així que qualsevol problema de dinàmica i funcionament, s’ha de resoldre al mateix moment i de forma dialogada per evitar que es tornin a repetir. El tracte i la cooperació humanes són essencials en el projecte i s’han de cuidar, de forma que també hem de cuidar la relació entre els nostres alumnes i que valorin el respecte i l’escolta activa com a eina de creixement individual i com a via de treball. La coavaluació és molt important per entendre que el projecte és comú i no individual. L’autocrítica i la construcció de comentaris és un procediment que els alumnes han d’anar interioritzant.

Cada dia hem d’anar repassant la feina feta i anar una mica més endavant, un curs és curt si volem acabar amb un bon producte final. Així que a l’inici de les sessions sempre convindrà fer un petit recordatori d’allò que hem treballat.

Com farem públic allò que ha passat a l’aula i durant el procés? El resultat es farà visible a tothom que vingui al teatre. Perquè tot i que el procés és important, el projecte és un producte final.

Musical E.S.O i Batxillerat

AVALUACIÓ:

– Segons la implicació i el resultat final.

– Els alumnes podran intervenir en la seva nota final (autoavaluació) i en la dels companys (coavaluació).

– Els aprenentatges seran significatius si els alumnes són capaços de superar totes les diferencies amb els companys i sumar l’esforç de tots per aconseguir un bon resultat final

(han d’ajudar-se els uns als altres a treure decorats canvis de vestuari…)

– Cada alumne haurà de ser conscient de fins a quin punt a fet el màxim individualment per al resultat comú.

Musical E.S.O i Batxillerat

IMPLEMENTACIÓ:

Hi haurà diferents camins per a arribar al resultat final depenent del musical escollit i les habilitats dels alumnes, serà tasca del professor saber aprofitar les habilitats de cada alumne per aconseguir un millor resultat final. Tots els alumnes no tenen les mateixes habilitats ni capacitats, i aquestes hauran de millorar amb el treball i les dificultats amb les que es vagin trobant i aquestes seran les que vagin replantejant el projecte a mesura que avança. Hem de ser prou flexibles per adaptar a les necessitats del alumnes el projecte i que els alumnes s’adaptin a la necessitat del projecte, creant així un teixit homogeni entre capacitat-procés-esforç-profucte. Per això, a mesura que avancin les classes els alumnes hauran de ser més crítics amb la seva feina i amb les seves intervencions.

Com es relaciona la nova informació amb els coneixements previs?A la xarxa haurem de buscar solucions als problemes que ens trobarem (passos de ball, músiques de fons, efectes) i el professorat haurà de guiar amb els materials i programes a utilitzar per a crear les bases instrumentals (si no hi ha acompanyament musical en directe) i els decorats. També haurà de guiar i assessorar en temes de dicció i o entonació. Així doncs, les habilitats per a crear decorats i o crear balls o cançons les van adquirint els alumnes i cada cop seran més autònoms.

Anteriorment s’ha mencionat la creació d’un diari de treball: la creació d’aquest per anotar el que hem fet diàriament i el que ens queda pendent serà fonamental per a que hi hagi consciència del treball diari, del procés i de les millores que hi ha hagut dins del treball individual i dins del treball grupal.

A escena!

El projecte “A escena!” considera aquests objectius                     

1.Despertar la curiositat sobre els procediments d’uns àmbits de creació artística que no es treballen gaire durant l’ESO.

2.Aprendre,de manera eminentment pràctica, tècniques fotogràfiques,tècniques de cinema i tècniques d’interpretació teatral.

3.Prendre consciència sobre la responsabilitat de les accions i la repercussió que aquestes tenen en la  interacció amb els altres.

4.Reflexionar sobre les capacitats pròpies com a co-creador d’un producte teatral i   audiovisual

5. Aprendre a crear relats i emocionar a través d’aquests, per finalment crear una obra teatral i un  curt audiovisual.

Avaluació

 1. Avaluació

 

Al final de cada sessió els alumnes del projecte tenen l’oportunitat d’autoavaluar la seva feina diària en una graella (rúbrica) preparada pel professorat.Aquesta autoavaluació contempla aspectes com l’actitut,la feina assolida…els alumnes apunten la nota que creuen han obtingut per la seva feina.

Altrament, abans de finalitzar cada sessió, els alumnes han d’haver enviat als professors,via Moodle i/o el seu propi blog l’adreça del qual ha d’especificar-se al curs Moodle, les tasques individuals o grupals que se’ls ha demanat que fessin a més a més d’un resum-reflexió de la feina feta durant cada sessió.

 

Unes altres evidències han estat la progressió favorable o no en l’aprenentatge, la seva predisposició a realitzar activitats de preparació d’una activitat posterior, per exemple, voler fer improvisacions i altres procediments teatrals.

 

 1. Aspectes transversals

 

La tecnologia ha estat un element important en aquest projecte. Pel que fa a la tecnologia informàtica,els alumnes han utilitzat el curs Moodle com una eina de recolzament de l’aprenentatge i com un estri de comunicació als professors de les tasques fetes. També han hagut de crear el seu propi blog.

Han utilitzat,pel que fa a l’edició en video,aquests programes:

Windows Movie Maker , Openshot , iMovie o el Youtube video editor.

Altres aspectes, com ho són els valors i les actituds, han estat treballats amb més aprofundiment durant les sessions dedicades a la interpretació teatral: s’han fet dinàmiques sobre les emocions,sobre la pràctica de l’escolta activa( a partir vídeo Elsa Punset sobre l’escolta activa),sobre l’assertivitat i l’empatia. Gestió de les emocions,escolta activa,assertivitat i empatia són característiques que els actors desenvolupen durant el procés de creació d’una obra teatral i que, de fet, són valors  bàsics en les relacions humanes.El teatre pot ser una eina molt efectiva d’autoconeixement i, per extensió, de millora de les relacions amb els altres.

La creativitat, l’autonomia i la iniciativa personals han estat potenciades amb les activitats de preparació del curtmetratge i la representació finals (“Regala’m un secret”,”Escultures humanes”,improvisacions teatrals donat un tema…).

Implementació

Implementació del projecte

 1. Punt de partida
 2. Definició del repte o producte final

C.Gestió de l’aula i metodologia

 1. Organització del professorat
 2. Procés d’implementació
 3. Presentació del producte final
 4. Avaluació
 5. Aspectes transversals

 

 • Punt de partida

La línia conductora del projecte és el teatre i el cinema. Precisament el nom del projecte, “A escena!” ,és una expressió utilitzada al teatre,els actors i actrius surten damunt de l’escenari en escoltar aquesta instrucció.El cinema és un art hereu de moltes concepcions teatrals,conté l’essència del teatre: la interpretació.

Els alumnes sabem que demostren gran interès per les pel·lícules i altres tipus de productes audiovisuals. Aprofitem aquesta tendència per potenciar i aplicar  les metodologies educatives per aconseguir els objectius plantejats.

Els contextos on s’aplicarà la metodologia són l’aula, altres espais de l’institut (el pati, la Biblioteca, els passadissos…)i,opcionalment, altres llocs on els alumnes volen representar i enregistrar en video el seu projecte final (la casa pròpia, el carrer…).

 

Comencem cada sessió oferint la informació necessària als alumnes per tal que puguin fer realitat la finalitat  inicial.Al seu curs Moodle, a més a més, disposen de tot el material de recolzament classificat per sessions. Aquest tipus de material pot ser  fitxes amb instruccions, models de guió literari i tècnic, tutorials audiovisuals.Aprofitem també elements que són actuals per treballar audiovisuals, com vam fer durant aquest curs a l’hora de realitzar un mannequin challenge.

 1. Definició del producte final

 

El producte final del projecte és, per una banda, una representació teatral breu i un curtmetratge, per l’altra. Tots dos productes no haurien de tenir una durada superior als 10 minuts.El tema de la peça teatral i el curtmetratge ha estat triat lliurament pels alumnes, guiant-se pels seus interessos i habilitats.

El producte final és col·lectiu donat que l’hauran de fer en grup (uns 5 o 6 alumnes).Ells seran responsables de repartir-se les tasques a dur a terme i també han de tenir el compromís amb la resta de companys de grup de realització d’un producte conjunt.

Una entitat externa al nostre institut col·labora amb els alumnes: la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).Durant un matí, els nois i noies visitaran aquesta escola de cinema de la mà d’un dels seus professors, el Daniel Agudo, que els explicarà els fonaments de la producció i realització d’un producte audiovisual a través d’escenes seleccionades d’una pel·lícula. Posteriorment, una professional del sector audiovisual formada en aquesta mateixa escola, la Maialen Vélez, es dedicarà a coordinar, guiar i orientar durant tot un matí a l’institut, els diferents grups d’alumnes formats a partir del grup-classe, quan estan fent l’enregistrament en video del curt que és el resultat final del projecte.

L’últim dia de classe, a la Biblioteca de l’institut, tot el grup-classe compartirà els seus productes audiovisuals i les seves representacions teatrals.

C.Gestió de l’aula i metodologia

 

Els alumnes formaran lliurament grups de 5 o 6 alumnes. En aquells casos que els professors detectem una manca de responsabilitat o de cooperació, és a dir, quan s’ha format un grup d’alumnes que no té els objectius de feina clars, fem un canvi o canvis dels integrants del grup. La majoria dels professors que hem portat aquest projecte coneixíem l’alumnat i podíem preveure uns resultats contraris als desitjats en algunes ocasions.

Dins de cada grup hi ha una especialització per habilitats, per exemple, hi ha alumnes que són molt destres en expressió escrita, d’altres ho són en la utilització de programes d’edició de video…Tots poden, evidentment, aportar les seves idees al projecte final.També es pot donar la col·laboració entre els diferents grups, com ara algun grup que necessita més actors.

També tenen a la seva disposició, en un curs creat al Moodle del centre, els exemples teòrics,en format text i en format audiovisual, sobre les tècniques d’interpretació ,de fotografia i de cinema, a més a més de les explicacions que durant les sessions del projecte desenvolupen els professors responsables d’aquest projecte.

 

D.Organització del professorat

 

Quatre han estat els professors que han format part d’aquest procés: la Carme Pastor, la Mercè de Sobirà, el Manel López i la Mònica Martínez.

Com que les sessions s’han desenvolupat en dues aules diferents al llarg del curs, ens hem repartit de dos es dos, de tal manera que dos professors restaven les dues hores a la mateixa aula i altres dos canviaven la segona hora d’aula per impartir els coneixements necessaris d’interpretació i cinema.

Aquest projecte és el resultat de la fusió d’un projecte anterior exclusivament de cinema, que va integrar la part d’interpretació amb posterioritat.Abans de començar el curs, els professors van consensuar els continguts i els van classificar per sessions. van tenir uns dies per tal de realitzar aquesta tasca de manera presencial i també van utilitzar el Google drive.Després van crear el curs Moodle que fan servir els alumnes durant les sessions.

 

 

 1. Procés d’implementació

 

Les diferents sessions d’aprenentatge tenen en compte en tot moment la necessitat d’adquisició dels coneixements necessaris per tal de desenvolupar el producte final. A cadascuna d’elles es proporciona una explicació breu inicial de la feina a realitzar per l’alumnat durant les dues hores. El curs creat a la plataforma Moodle de l’institut proporciona el material textual i audiovisual complementari.

Els alumnes hauran de crear també el seu propi bloc,dins del curs del Moodle, on penjaran abans de finalitzar cadascuna de les sessions la feina que han estat desenvolupant al llarg d’aquestes.

Una sessió posterior és la continuació d’una sessió anterior. Es segueix l’ordre de realització d’un producte audiovisual i teatral: procés de creació d’una situació-història,preparació del guió literari i tècnic, interpretació dels personatges, assajos,enregistrament en video, muntatge de video,mostra del curtmetratge i representació teatral.

 

 1. Presentació del producte final

 

Els resultats finals són comunicats pels alumnes de diverses maneres: als professors mitjançant el seu blog, que reflecteix la feina de cadascuna de les sessions i als professors i a la resta d’alumnes,de l’aula on han estat fent el projecte i l’altra als de l’altra aula també.

Aquesta última comunicació o presentació del producte final es fa a la biblioteca del centre. Cada grup, després d’una explicació inicial de la seva feina, exposa a una pantalla, utilitzant un ordinador, el seu curtmetratge. A més a més fan la representació teatral.

Es va realitzar una mostra d’aquests productes finals a les famílies que ho van desitjar un dia fora de l’horari lectiu. Aquest dia temàtic i d’ambient festiu es va anomenar “Peguera’s night”.

 

Metodologia

Metodologia

 

Les pràctiques que es desenvolupen en aquest projecte es duen a terme en sessions de 2 hores seguides. Els alumnes han d’anar reflectint, en un blog grupal que pengen al curs “A escena! “del Moodle del centre, el que han treballat i han après a l’aula i altres entorns (Biblioteca,ESCAC,pati…). Aquest blog és el registre de la feina dels alumnes,en ell es recullen les seves reflexions sobre la feina feta durant les sessions i les imatges fotogràfiques i cinematogràfiques que ells mateixos han realitzat i treballat.

 

També tenen a la seva disposició, en un curs creat al Moodle del centre, els exemples teòrics,en format text i en format audiovisual, sobre les tècniques d’interpretació ,de fotografia i de cinema, a més a més de les explicacions breus que durant les sessions del projecte desenvolupen els professors responsables de “A escena!”.

 

Cada jornada de 2 hores s’han fet activitats eminenment pràctiques de cinema i teatre.

Com que un dels objectius, recordem, és despertar curiositat per coses que no són tan acadèmiques com són els món de la interpretació i del cinema i audiovisuals,pretenem que els alumnes aprenguin de manera pràctica.Concretament,dinàmiques sobre emocions:escultures grupals,tècnica d’ iniciacíó a la creació de relats (“Regala’m un secret”),pràctica de l’escolta( a partir vídeo de la Elsa Punset sobre l’escolta activa),assertivitat i empatia. També hem integrat dins d’aquest projecte elements que els alumnes consideren que estan “de moda” (manequin challenge)per poder treballar amb ells també tècniques teatrals i cinematogràfiques.

 

A més a més,els alumnes han tingut l’oportunitat de col.laborar amb els alumnes d’un altre projecte( La revista “El Lluïset”):

 • Xerrada sobre l’esforç personal….(Gerard Riu)
 • Xerrada sobre el món del teatre (Sílvia Sanfeliu)

 

Exemples de guions cinematogràfic (audiovisual “The Moon”)