Procés de planificació a l’Escola Valldaura

El projecte del pati sorgeix de les propostes de millora dels alumnes, dins la comissió mixta alumnes-mestres. Aquesta comissió consisteix en la trobada, mensual, de representants de cada clase, de P-5 fins a 5è, i de l’equip directiu ampliat; per tal de tractar aquells temes que inquieten més als alumnes.
Tot l’alumnat és molt conscient de les mancances d’infrastructures i de la necessitat de fer millores a l’escola. En una de les primeres reunions la majoria d’alumnes van portar propostes per acondicionar i ampliar l’oferta de jocs al pati.
Comparant aquest projecte amb d’altres que s’estan fent a l’escola, sorgeixen moltes preguntes. De moment el debat es troba en aquest punt:
• Què entenem per projecte? Infantil:donar importància als processos i partir dels interessos dels nens per poder portar a la pràctica aquest plantejament cal fer molta conversa. Primària: poden sorgir dels interessos dels nens o de propostes més dirigides.
• Quin és el rol del mestre? Guiar, acompanyar o dirigir. El paper del mestre és el d’ escoltar, observar, acompanyar. El mestre ha d’ oferir estímuls. Una oferta àmplia i variada, tenir estímuls propers (mapes, diaris…), utilitzar el recurs d’un expert, si cal.

Qui som? Escola Valldaura

Som una escola de nova creació ubicada en el barri Valldaura de Manresa, essent aquesta l’única escola pública del barri. El nostre centre encara està en ple creixement, ja que fins el curs vinent no completarem tots els nivells de primària.
Aquest grup impulsor el formem diversos mestres de tots els nivells i ens hem repartit en tres projectes diferents:

– PROJECTE 1: EL PLANETA
El formen la Clara Escudé , la Carme Montiel i la Marta Ferrer que desenvolupen el projecte a Infantil.

– PROJECTE 2:EL PATI QUE VOLEM
El formen l’Anna Cabanes, l’Encarna Sánchez i la Raquel Vilà que desenvolupen el projecte a Cicle Mitjà.

– PROJECTE 3:EL PATI QUE VOLEM
El formen la Nancy Martínez, la Clara Molina i la Laura Rodrigo que desenvolupen el projecte a Cicle Superior.

Des de fa uns anys l’escola s’ha proposat iniciar l’aprenentatge basat en contextos reals. La nostra participació a la Xarxa de Competències bàsiques ens proporciona un espai de discussió per progressar en la nostra línia d’escola.