Implementació: L’Anella Verda

av

Tal com hem comentat, la implementació del projecte es divideix en tres fases, repartint en elles les diferents sessions de dues hores de durada cadascuna:

1 – Fase introductòria: es destinen 5 sessions a conèixer i familiaritzar-se amb diverses eines i metodologies que facilitin el treball en grup i el treball aplicat a les fases següents, per tal de facilitar un major coneixement i autonomia per a ser aplicats en el posterior treball per grups.

2 – Fase exploratòria: aquesta fase inclou una dotzena de sessions pensades per a oferir als alumnes un ventall de continguts útils per al seu posterior projecte de realització. També es realitza una sortida caminant al llarg de tot un matí que transcorre a l’entorn de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa. Considerem de gran importància aquesta sortida a l’Anella Verda per poder realitzar un treball de camp que apropi els alumnes a la realitat estudiada de manera que puguin aplicar i comprovar in situ diversos coneixement adquirits durant aquesta fase. A més, es realitza una activitat específicament plantejada per a la sortida relacionada amb la qualitat i la biodiversitat de l’ecosistema fluvial, que posteriorment servirà també per fer algunes sessions amb els alumnes al laboratori del centre.

av2

3 – Fase de realització: la darrera de les fases del projecte consisteix en la materialització dels aprenentatges adquirits a través de la creació d’un producte lliurement escollit pels diferents grups d’alumnes. Aquesta darrera fase de realització es clou amb una presentació oral dels productes dels diferents grups davant la resta de companys de classe.

Les activitats estan plantejades per fer-ne una resolució en grups cooperatius que, en funció de cadascuna, s’agrupen en parelles o en grups de quatre, requerint en alguns casos un treball previ individual. Durant la fase d’exploració, es fa una rotació de grups de treball que combina l’autogestió dels grups amb la intervenció del professorat, amb la finalitat d’observar quina n’és l’evolució i a fi de garantir-ne un correcte funcionament. En la fase de realització, en canvi, augmenta la intervenció del professorat a l’hora de fixar els grups per tal de garantir-ne al màxim l’heterogeneïtat. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *