El punt de partida

El projecte Jardiners sense embuts neix d’un Servei Comunitari creat per l’Institut Torras i Bages en el curs 2014-15 per al nivell de 3r ESO. Aquesta és la síntesi del projecte, segons consta en la fitxa descriptiva dels APS del municipi:

El projecte “Jardiners sense embuts” és una proposta que sorgeix de l’Institut Torras i Bages, i el Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni, en col·laboració amb l’Empresa CESPA, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet. Com a prova pilot d’aquest curs, consisteix en que un grup de 30 alumnes de 3r d’ESO i 10-15 usuaris del CASM realitzen diverses sessions de manteniment del Parc de les Planes, amb la finalitat no només d’intervenir positivament en un espai públic de la cuitat, sinó i sobretot, mitjançant la convivència i el treball conjunt, trencar estigmes i prejudicis sobre la malaltia mental. En aquest sentit els aprenentatges se centren en la salut i percepció social, la ciutadania el civisme i l’entorn, per a finalment fer l’abordatge de sessions concretes sobre la pràctica de la jardineria. El servei es porta a terme amb grups reduïts d’alumnes i usuaris en 6 sessions de manteniment en el Parc de les Planes, fent tasques de rec, sembra, poda, sega i neteja dels espais verds del parc. Les sessions de formació d’aquests aspectes i la pràctica de manteniment es va fer amb l’acompanyament de dos professionals de l’empresa CESPA, que fan el manteniment del parc de manera habitual. 

El centre d’interès (leti motiv) del Parc de Les Planes de L’Hospitalet de Llobregat fou decidit per nosaltres per ser un espai molt proper al centre, molt emprat pels nostres alumnes, molt sotmès a la pressió demogràfica del municipi, ideal com a punt de trobada amb els usuaris del CASM.

En el curs 2015-16, el CRP va orientar-nos en la possibilitat de vincular-lo al Programa “Apadrinem el nostre patrimoni.” El Servei Comunitari s’amplia a tot el nivell: els tres grups de 3r ESO hi van treballar en tres línies diferents d’actuació, totes al servei dels malalts mentals: jardineria en el parc, guiatge en el parc, hort en el centre.

En el curs 2016-17, hem decidit organitzar els continguts d’acord amb la metodologia del Treball per Projectes, en el marc de les pràctiques del pla de treball de la Xarxa de les Competències Bàsiques. El Servei Comunitari es redueix novament a un sol grup per poder posar més atenció en els aspectes competencials, concretament el 3r ESO D, un grup homogeni d’atenció a la diversitat, amb un currículum específic de baix rendiment. La tasca que ha de guiar el projecte és “Realitzar una campanya d’informació per a l’apadrinament del Parc de Les Planes”. El subtítol del projecte és, doncs, una pregunta-guia relacionada amb el centre d’interès i amb la tasca escollides: “Per què convé a l’institut apadrinar el parc de Les Planes?”. El títol del projecte Jardiners sense embuts és el que inicialment es va crear per identificar el Servei Comunitari. Pensem que el projecte té dos contextos reals per als alumnes de l’institut. En primer lloc, el Parc de Les Planes és un lloc molt transitat pels joves del centre, tant en els desplaçaments des de Can Serra cap als barris de La Florlida, Pubilla Cases i Centre; com en les estones d’oci, quan l’utilitzen com a lloc de trobada o d’estada. En segon lloc, els usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni, receptors del servei del projecte, són veïns dels mateixos barris de l’alumnat.

L’equip docent del projecte ha estat reflexionant sobre com arribar a la pregunta que ha de guiar el treball: treballem per tasques, treballem per problemes, treballem per tasques i per problemes alhora?.  A partir d’alguns dels models de projectes presentats a les sessions de coordinació de la Xarxa de les Competències Bàsiques hem arribat a l’acord que la millor manera d’integrar els servei comunitari a la metodologia del treball per projectes és el “treball per tasques”. És per això que hem cercat l’objectiu real de l’apadrinament d’un espai del nostre entorn, en el qual els alumnes hi poguessin col·laborar de manera directa. Per poder tirar endavant amb eficàcia la Tasca 1 de la Xarxa, hem posat en segon terme “l’aprenentatge basat en problemes” (PBL, Problem Based Learning), que volem reactivar durant la segona fase del projecte. En iniciar el projecte, vam treballar amb els alumnes la construcció de bones preguntes, perquè pensàvem que el PBL seria el mètode que guiaria la feina.

Per tot això, en aquesta ocasió, no hem atès, per començar aquesta activitat, els interessos dels alumnes. No obstant això, la Rosa, per una banda, opina que la vinculació diària de molts nois i noies al parc ha fet que, amb les primeres visites de treball, molts d’ells comencessin a interessar-se per aspectes concrets del lloc. Per altra banda, troba que l’acostament dels joves als malalts mentals genera importants reaccions i preguntes sobre les seves conductes. Seran aquests interessos els que intentarem recuperar en el moment de treballar per preguntes o problemes.

Hem presentat el projecte als alumnes, establint amb ells els objectius d’aprenentatge i les tasques que servirien per avaluar-lo. Aquestes serien les dades bàsiques:

  1. TÍTOL: Jardiners sense embuts
  2. SUBTÍTOL: Per què convé a l’institut l’apadrinament del Parc de les Planes?
  3. CONTEXT: El Parc de Les Planes en companyia dels usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni (L’Hospitalet de Llobregat)
  4. PRODUCTE FINAL: Presentació al Consell Escolar d’una campanya d’informació sobre la importància del parc