Treball en equip dels docents

Hem decidit treballar en la primera fase d’aquest projecte durant quatre setmanes aproximadament, dedicant una mitjana de 6 hores a la setmana. Coordinem les tasques i el pla de treball del producte final des de el grup impulsor, amb algunes reunions d’equip docent per atendre la feina dels professors / es que no hi són al grup impulsor.

Hem establert la programació seguint els criteris establerts en la formació de Coordinadors de la Xarxa de les Competències Bàsiques

Projecte 3r ESO _Jardiners sense embuts_ 2017 Programació - Jardiners sense embuts - Versió 4Projecte 3r ESO _Jardiners sense embuts_ 2017 Programació – Jardiners sense embuts – Versió 4

Hem acordat els següents criteris d’organització per al nostre treball en equip:

 1. En reunió, hem establert en comú l’objectiu final del projecte, el producte final i la pregunta general per a tots els grups.
 2. En reunió, hem establert en comú els objectius d’aprenentatge que estan vinculats al Servei Comunitari i al currículum. Hem validat alguns objectius propis del nivell de 3r ESO i d’altres propis dels nivells anteriors, com correspon a la majoria dels alumnes del grup, segons l’adaptació curricular amb què reben les classes.
 3. En document compartit, hem dissenyat individualment els critreris d’avaluació i els indicadors d’avaluació.
 4. En reunió, hem avaluat el procés de realització de les tasques de la fase primera: els alumnes no tenien cap experiència prèvia amb el treball per equips cooperatius; són encara poc autònoms; no tenen tampoc massa experiència en treball competencial; són molt lents; en un  grup classe d’aquestes característiques curriculars no tots els grups base de treball cooperatiu es poden anivellar amb un alumne/a, al menys, que pugui liderar el pla de treball del grup; la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge està molt poc treballada. Per aquest motiu, molts grups s’aturen i no poden treballar autònomament. Hem debatut força sobre si aquesta metodologia és adient per a grups configurats així.
 5. En la primera fase desenvolupada, el rol de professor  / a en gran part de les activitats competencials ha estat el del guiatge en la realització de les tasques, sense un pla de treball específic, sense que els alumnes hagin hagut de prendre decisions sobre el camí a seguir.  En aquesta fase, un cop acabin les tasques preparatòries, els alumnes hauran d’afrontar la pregunta conductora i dissenyar un pla de treball general per a tot el grup classe: aquí el professorat redueix la seva participació, per passar a orientar en la presa de decisions i en la construcció de la bastida perquè portin a terme el projecte. En la segona fase per desenvolupar, aquest rol serà semblant.
 6. Decidim formar el grup en estratègies, normes i mètodes de treball per projectes en grups base cooperatius, amb els materials que hem preparat en els primers mesos del grup impulsor 2016-17:
  1. Bones preguntes
  2. Treball en equip
  3. Carpeta d’aprenentatge
  4. Autoavaluació i coavaluació
 7. La documentació de treball del projecte l’hem organitzada de la següent manera:
  1. Graella de programació per objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, indicadors de resultat / qualitat, i àmbits i dimensions curriculars.
  2. Diari del projecte
  3. Qüestionari del blog: una eina per recollir dades puntuals dels diferents ítems d’observació del procés docent.
  4. Carpeta de recolllida d’evidències docents, de materials gràfics i audiovisuals.
  5. Seguiment, coordinació i reflexions per correu electrònic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *