Les estructures

La majoria d’objectes tenen una estructura que els permet suportar els pesos, resistir forces externes, donar forma i

Estructura triangulada

Estructura triangulada

protegir-los. Aquesta estructura té la mateixa funció que l’esquelet en el nostre cos. Els ossos que formen el nostre esquelet tenen formes diferents segons la funció, el crani és com una capsa que conté i protegeix el cervell, l’estèrnum té forma allargada i està disposat en vertical, mentre que les costelles es troben en posició horitzontal, tots junts formen la caixa toràcica, juntament amb la columna vertebral, i protegeixen el òrgans de la part superior. Les estructures dels diferents objectes i màquines també poden ser de diferents tipus, i formes. Distingim entre estructures massisses, i estructures d’armadura.

Les estructures massisses són molt pesants, estan formades per superfícies amples i resistents, com les parets dels edificis, murs d’embassaments, voltes o sostres de pedra, …

Les estructures armades estan formades per elements com barres, tubs, pilars, bigues, travessers i cables units entre sí formant el que anomenem esquelet o armadura.

Els materials

Les estructures es construeixen amb tot tipus de materials. Segons la funció de l’estructura, el tipus de càrrega que ha de suportar i la forma s’utilitza fusta, ferro colat, acer, alumini, formigó armat, formigó pretensat i alguns plàstics.

Carrosseria d'un vehicle
Embassament pantà de Susqueda
estructures_casa estructures_pont Sostre d'una estació de tren

Disseny i construcció d’estructures

Quan es dissenya una estructura cal conèixer a quins esforços estarà sotmesa, i fer els càlculs corresponents per determinar-ne les mides i els tipus d’elements que s’utilitzaran, així com triar els  materials més adequats. Existeixen programes de simulació i laboratoris d’assaig per comprovar la resistència de l’estructura abans que aquesta sigui construïda, i aquest procés és molt important, per exemple, en el disseny de ponts. Mireu, sino,  aquest vídeo i fixeu-vos en la importància que té no errar el càlculs i fer simulacions abans de la construcció.

Construcció i caiguda del pont Tacoma Narrows  l’any 1940

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

L’escriptori de l’Edu365

Dins de l’Edu365 hi trobareu un enllaç a l’ESCRIPTORI. En aquest espai virtual hi trobareu un gran nombre de recursos, d’excel·lents recursos, per al seguiment de les matèries de l’ESO. Accediu-hi, moveu el ratolí i passegeu per les diferents enciclopèdies, diccionaris, i altres recursos. Guardeu l’adreça d’aquest espai, ja que us serà molt útil.

edu3651.JPG

Avaluació

avaluacio i selectivitat

Les normes bàsiques de funcionament del bloc són:

  • la informació dels diferents temes treballats estarà organitzada per pàgines
  • Des de la categoria General es podrà accedir a articles, videos, imatges, i fitxers d’interès general
  • L’alumnat podran i hauran de fer comentaris sobre l’evolució del seu treball a classe
  • Aquestes intervencions seran valorades en funció de la seva qualitat argumental, la seva freqüència i el seu contingut