Relacions espacials entre les formes

IMG_20170529_224225

Observa aquests dibuixos. En el primer les formes estan disposades en un mateix pla de llunyania i són de mides iguals. En el segon dibuix, les mateixes formes han canviat de grandària. Ara n’hi ha unes que són més petites i d’altres de més grans. L’efecte visual de profunditat s’ha aconseguit.

IMG_20170529_223211 (2)

Formes obertes i formes tancades

IMG_20170529_224904

Recrear el moviment

IMG_20170523_095639

Alumnes formant un cercle, en el centre del qual hem col·locat un esquelet.

Cada alumne utilitza el mateix format de paper i respectarà unes pautes: tots dibuixarem posant el paper en vertical i l’altura de la figura 160 mm.

Tots els dibuixos seran diferents com a conseqüència de l’angle de presa del dibuix.