Category Archives: Col·laboració

Les aventures d’en Joanot, la Jana i la màquina Ras

alt2.jpg

exp.jpg

En Joanot i la Jana és un espai web amb la vocació d’oferir activitats en línia als alumnes.
L’orientació de les activitats s’adreça a promoure el treball escrit i el coneixement del medi social mitjançant el que podríem anomenar una narració col·laborativa amb trets històrics i altres activitats centrades en l’expressió escrita i el coneixement també de la comarca del Maresme.
Al disseny s’ha tingut molt present la facilitat de participació.
Encara que les activitats en general són molt més adequades per nivells com ESO i cicle superior de primària, hi ha algunes que seran assolibles per alumnes de cicle mitjà o EE.

XTECBlocs

Xtec.blocs

Des de XTECBlocs, el professorat i els centres docents podeu crear tants blocs com necessiteu i podeu fer que l’alumnat hi participi activament.

Només necessiteu el vostre nom d’usuari d’XTEC i la vostra contrasenya. Els alumnes cal que utilitzin el nom d’usuari i contrasenya de l’edu365. Us animem a entrar a la blogosfera.

Com ja sabeu, els blocs són serveis senzills de creació i de manteniment. Penseu que quan escriviu en un bloc només us cal preocupar d’escriure, la resta (format, pujar al servidor, etc) es fa pràcticament sense la vostra intervenció.

Si voleu fer assajos abans de crear un bloc definitiu, entreu a l’espai de cursos. L’entrada aparentment és idèntica a l’entrada al servidor de blocs (blocs.xtec.cat), però realment entrareu a un servidor diferent (hipolit.xtec.cat). Allí podreu provar, però teniu present que periòdicament en fan neteja.

Nou Escriptori de l’EDU365.cat

Nou Escriptori de l’EDU365.cat

edu2.jpg

L’Edu365 presenta un nou disseny d’entorn visual que permet, de manera intuitiva, cercar els recursos a la web. L’escriptori es torna més atractiu en l’oferta de l’ampli ventall de possibilitats educatives.

fotoesc3.jpg

TAULA PERIÒDICA: Elements químics, estructura electrònica, espectres i propietats periòdiques.
MAPES: Dades gràfiques de població, economia i societat d’arreu del món.
CONJUGADOR de formes verbals en català.
CONJUGADOR DE VERBOS en castellà.
LE CONJUGUEUR en francès.
EL COS HUMÀ: Enciclopèdia multimèdia sobre el funcionament del cos humà.
TRADUCTOR en línia de textos curts, documents i pàgines web.
DICCIONARIS I ENCICLOPÈDIES
ENCICLOPÈDIA BRITÀNICA, en anglès.
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, en francès.
DICCIONARI MULTILÍNGÜE en català.
DICCIONARI CATALÀ
DICCIONARI CASTELLÀ
ENCICLONET, en castellà.
DÍDAC, diccionari en català per Primària i primer cicle d’ESO.
HIPERENCICLOPÈDIA: la Gran Enciclopèdia Catalana.
ÀGORA: diccionaris il·lustrats amb àudio en català-àrab, català-xinès, català-urdú i català-aranès.
VIQUIPÈDIA
CALCULADORA WIRIS: simbòlica, numèrica i programable en línia.
COM FUNCIONEN LES COSES: Aparells i màquines, els seus inventors i els principis de la ciència en que es basa els seu funcionament.
ENCICLOPÈDIA DE LA CIÈNCIA: matemàtiques, ciències naturals, física i química.
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA
EDITOR DE TEXTOS: permet crear i administrar documents en línia.
COL·LEX: permet crear, consultar i compartir col·leccions en xarxa.
ADMINISTRADOR DE CARPETES

LA POESIA A L’ESCOLA: experìencies des dels CRP

     crpbages.jpg                                               bag_poe1.jpg

Entrar en el món de la poesia, en el llenguatge poètic no és fàcil, requereix una disposició i habilitats que han de ser favorables per tal que puguin ser educades.
Per poder fer realitat aquest objectiu, volem ajudar les escoles a treballar aquest tema, amb:

crposona.jpg                        present.jpeg

Aquest curs, per cinquè any consecutiu, s’ofereixen els tallers d’interpretació poètica a tots els municipis de la comarca que tenen biblioteca pública.

Els tallers d’interpretació poètica ofereixen pautes i recursos per ajudar a fer una bona lectura, recitació, interpretació… de poemes.

Les maletes viatgeres de poesia pretenen facilitar el contacte actiu amb el llenguatge poètic i oferir recursos en el procés de producció de poemes.

Els seminaris STAC

Orientacions generals per a la planificació, organització i desenvolupament dels seminaris

1. Aspectes de contingut a) Persones destinatàries

Els seminaris s’adrecen a les coordinacions TIC-MAV i, per extensió, a membres de les comissions TIC-MAV dels centres, en especial, el càrrec directiu que en forma part ja que, d’acord amb la normativa d’inici de curs, són aquestes comissions les que han de dinamitzar les TIC-MAV entre la comunitat educativa.

b) Objectius

L’objectiu principal a assolir i la raó de ser d’aquests seminaris és la potenciació de l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Objectiu general

 1. Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Objectius específics

 1. Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
 2. Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
 3. Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
 4. Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
 5. Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
 6. Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

c) Continguts

En lògica coherència amb els objectius anteriorment exposats, han de ser oberts, flexibles i contemplar exclusivament aspectes didàctics i han de desenvolupar aspectes com ara:

 1. ús i dinamització d’entorns virtuals d’ensenyament / aprenentatge;
 2. ús d’entorns dinàmics de comunicació;
 3. gestió de continguts curriculars;
 4. ús de la pissarra digital;
 5. ús de recursos impulsats des del Departament o bé propis de la construcció del coneixement compartit;
 6. ús del llenguatge audiovisual
 7. reflexió sobre la utilització de la tecnologia i les seves repercussions ètiques

Els òrgans a qui s’encarrega la tasca de coordinació, formació, suport i dinamització de les TAC entre els SE d’una zona són els anomenats Grups de Suport a l’ús educatiu de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (SUPTAC). Formen part d’aquests grups representants dels SE i de l’àrea TIC del Servei territorial.

Informació, Comunicació i Aprenentatge Col·laboratiu

Obrim aquest  espai per a la potenciació de l’ús pedagògic de les “Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement”, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació)

Pretén ser un punt de trobada, de reflexió conjunta entre les coordinacions i comissions TIC de centre i d’intercanvi d’experiències, enteses en un el sentit ampli i enriquidor, de manera que es contemplin tota mena de llenguatges i formats. Una formació de suport directe als centres.

Ens pot ajudar a reflexionar sobre la pràctica docent per a contribuir a la millora. Ens ha de permetre l’intercanvi d’experiències i d’informació. Ha d’apropar l’anàlisi dels materials, dels programes i de la documentació. Ha de fomentar la cooperació i coordinació.

La metodologia ha de ser bàsicament: participativa, ’intercanvi d’experiències,  de bones pràctiques, de presentació de recursos TIC per a l’aula i per al centre, d’anàlisi de la situació de la zona, d’ elaboració de propostes de zona, a fi de compartir  experiències interessants d’altres llocs

Hem de poder aconseguir crear una xarxa d’aprenentatges i un clima per potenciar-la i compartir les experiències.

No hem d’oblidar que el punt central ha de ser l’alumnat. Ha d’ajudar a canviar el perfil dels assistents. Han de sortir propostes per donar respostes a les necessitats del professorat. Ha de tenir incidència en els equips directius.

 • Les TAC al servei de l’escola inclusiva
 • Les TAC i competències bàsiques
 • Les TAC com a element d’innovació
 • Les TAC com a eina professional
 • El paper dels i de les coordinadors/es en l’impuls de les TIC/TAC al centre …

“No intento ensenyar res als meus estudiants, només intento crear un entorn en el puguin aprendre.”  Albert Einstein.

 “Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix.” Albert Einstein.