Video amb demo

Aquí teniu un vídeo amb una demo de un exercici de classifcació de Thinking Worlds, està fet amb una versió posterior a la nostra. Esperem poder comptar amb aquesta versió més endavant.

Please enable Javascript and Flash to view this Flash video.

Quedarà penjat a la pàgina Què és Thinking Worlds? Trobareu també uns vídeos demostratius de les diferents tipologies d’unitats a la pàgina Tutorials.

Descarregueu Thinking Worlds

Evidentment, abans de començar a descarregar unitats, cal instal·lar el programa de creació (Authoring tool) i el d’usuari (player). Sempre es podran descarregar des d’aquest bloc a la pàgina Què és Thinking Worlds?. Des d’aquest article podeu deacarregar-ho (mida de 25 Mb) fent clic a la imatge inferior:

descarrega.png

Una vegada haureu descarregat l’arxiu zip, fent doble clic s’auto-instal·laran les aplicacions, tant la d’autor com la d’usuari. Es generen dues icones a l’escriptori, una per a cada aplicació.

Les unitats creades generen dos arxius: l’arxiu editable, d’extensió .ftf, i l’arxiu de joc, amb extensió .bin. Cada vegada que descarreguem una unitat, fent doble clic en el zip generat, la unitat s’instal·la dins de la carpeta que decidim. L’arxiu editable, el .ftf, el podem guardar a la carpeta que decidim nosaltres. L’arxiu “de joc“, d’extensió .bin, s’instal·la sempre a la carpeta My ThinkingWorlds situada a la carpeta els meus documents. Quan obrim l’eina d’autor cridem l’arxiu d’extensió .ftf; l’editem i/o modifiquem. Si l’hem canviat, cal exportar-lo, i generarem un arxiu .bin que s’enmagatzemarà a la carpeta My ThinkingWorlds.

Quan obrim l’eina d’usuari, el “jugador”, entrem ja com a personatge a l’atri central i s’obre el menú amb les unitats disponibles: les que hem descarregat, que apareixen automàticament, i les que hem creat o editat, que es troben dins de la carpeta My ThinkingWorlds.

Benvinguts

Benvinguts al projecte Thinking Worlds. Aquí trobareu les activitats creades pel professorat i que podreu descarregar al vostre ordinador. Cada activitat va acompanyada d’una descripció amb el seu tipus, l’àrea i el nivell als quals pertany.