DEURES

 

DILLUNS 23 DE NOVEMBRE

 Coneixement del Medi:

6A:

6B:

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6B:

 

DIMARTS 24 DE NOVEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd: Pàg:46 ex:7 i 8 i copiar recuadre i títol

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6A:

Llengua Anglesa:

6A:

6B:

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

Música 6B:

Càlcul 6A:

Anglès Oral 6A:

Matemàtiques:

Grup verd: Pàg:47 ex:10,el raonament i  pàg:49 ex:17

Grup vermell:

Grup lila:

Valors: Resum del conte que va explicar el Dani+valoració+que vol transmetre?

 

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau: Pàg:51 ex:20 i 21, requadre i anar pensant un reportatge del nadal. Dictat pàg:55

Grup groc:

Llengua Castellana 6A:

Anglès Oral 6B:

Música 6A:

Llengua Anglesa 6B:

Projecte 6B:

Coneixement del Medi 6A: Esquema pàg:163

 

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

Llengua Castellana 6B:

Llengua Anglesa 6A:

Taller Ortografia:

6A: Diari quinzenal

6B:

 

 

DILLUNS 30 DE NOVEMBRE

 Coneixement del Medi:

6A:

6B:

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6B:

 

DIMARTS 1 DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6A:

Llengua Anglesa:

6A:

6B:

 

DIMECRES 2DE DESEMBRE

Música 6B:

Càlcul 6A:

Anglès Oral 6A:

Matemàtiques:

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

 

DIJOUS 3DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Llengua Castellana 6A:

Anglès Oral 6B:

Música 6A:

Llengua Anglesa 6B:

Projecte 6B:

Coneixement del Medi 6A:

 

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

Llengua Castellana 6B:

Llengua Anglesa 6A:

Taller Ortografia:

6A:

6B:

 

DILLUNS 7 DE DESEMBRE

 Coneixement del Medi:

6A:

6B:

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6B:

 

DIMARTS 8 DE DESEMBRE

FESTA

DIMECRES 9 DE DESEMBRE

Música 6B:

Càlcul 6A:

Anglès Oral 6A:

Matemàtiques:

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

 

DIJOUS 10 DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Llengua Castellana 6A:

Anglès Oral 6B:

Música 6A:

Llengua Anglesa 6B:

Projecte 6B:

Coneixement del Medi 6A:

 

DIVENDRES 11 DE DESEMBRE

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

Llengua Castellana 6B:

Llengua Anglesa 6A:

Taller Ortografia:

6A:

6B:

 

DILLUNS 14 DE DESEMBRE

 Coneixement del Medi:

6A:

6B:

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6B:

 

DIMARTS 15 DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6A:

Llengua Anglesa:

6A:

6B:

DIMECRES 16 DE DESEMBRE

Música 6B:

Càlcul 6A:

Anglès Oral 6A:

Matemàtiques:

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

 

DIJOUS 17 DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Llengua Castellana 6A:

Anglès Oral 6B:

Música 6A:

Llengua Anglesa 6B:

Projecte 6B:

Coneixement del Medi 6A:

 

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Valors:

Llengua Castellana 6B:

Llengua Anglesa 6A:

Taller Ortografia:

6A:

6B:

 

 

DILLUNS 21 DE DESEMBRE

 Coneixement del Medi:

6A:

6B:

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6B:

 

DIMARTS 22 DE DESEMBRE

Llengua Catalana:

Grup Vermell:

Grup blau:

Grup groc:

Matemàtiques

Grup verd:

Grup vermell:

Grup lila:

Llengua Castellana 6A:

Llengua Anglesa:

6A:

6B: