ESTRATÈGIA: PASSOS PER A LA CERCA D’INFORMACIÓ

1. Analitzar la consulta, per a què ho busco, què sé del que vaig a buscar. Delimitació de l’extensió, el grau de profunditat del tema, els recursos que tinc, el temps que disposo i què n’he de fer.2. Planificar estratègia de la cerca. On busco, com, amb quines eines i fonts.

3. Autoregular: vaig bé amb els passo que he fet?

4. Valorar el producte: utilitzant criteris com contrastable, autors de confiança, actualització, fiabilitat, precisió, exhaustivitat, soroll (documents no adequats), silenci (manca de documents), com ho organitzo i gestiono. El que he trobat és el que volia?

5. Evaluació del procés: del què he fet què faria igual i diferent, aprendre d’un mateix.

6. Explotació del resultat, com utilitzar-la. He de fer una nova cerca?

Catàleg d’equipaments TIC

Properament els equipaments TIC dels centres es realitzaran a partir d’un catàleg gestionat per mitjà d’un aplicatiu

Els centres rebran una assignació d’”unitats de valor”  i amb els recursos assignats, la direcció del centre podrà sol·licitar els materials continguts al catàleg.

http://www.xtec.cat/dnee/satieee/0809/sessio2/p-cataleg-09.htm

M’ha arribat aquest enllaç, si trobem més informació la pengem als comentaris.