presentació

Aquesta és una presentació d’electricitat.

    1. Elements que intervenen en electrecitat,
    2. descripció de circuits elèctricsfunions.
    3. funcions
    4. Així com establir la importància dels circuits elèctrics