Abans de començar a treballar…


En l’imaginari col·lectiu encara hi són presents, avui en dia, un munt d’estereotips de gènere que marquen com han de ser les dones i com han de ser els homes. Aquest bloc preten fomentar l’esperit crític per a conèixer i reflexionar sobre aquests estereotips, veure com es reprodueixen als mitjans de comunicació i identificar les conseqüències que comporten.

Es tracta de sensibilitzar a la societat, i en aquest cas concretament als i les joves, sobre la problemàtica dels estereotips i rols de gènere, principalment pel vincle establert entre ells així com la relació que tenen amb la discriminació i violència de gènere.