3a sessió STAC 14-15 del Maresme I

Seminari TAC de Mataró

Sessio 3: 2/02/2015

En el seminari hi van assistir el 80% dels centres inscrits, incorporant-se un nou centre d’escola concertada.

Durant la sessió es va continuar amb la programació planificada presentant els projectes de l’mSchools, valorant que tenien un major impacte en els centres de secundària i no oferien masses opcions pels centres de primària, majoritaris en aquest seminari.

Tot i això, algun centre va mostrar el seu interès per treballar la programació i la robòtica.

En el segon punt de l’ordre del dia es va presentar el document sobre “El treball amb dispositius mòbils a l’aula” iniciant-se un interessant debat que incidia amb:

  • Dificultats econòmiques, i de criteri, dels centres per adquirir dispositius propis.
  • Aprofitament dels dispositius personals per l’alumnat i responsabilitat que assumeixen els centres amb aquesta opció.
  • Conveniència, o no, de campanyes institucionals de promoció d’equipament i/o formació en l’ús de dispositius mòbils versus respectar les dinàmiques pròpies de cada centre.
  • Necessitat i dificultat de variar les pràctiques educatives per integrar, de manera raonable, aquests dispositius.
  • Experiències en alguns centres utilitzant l’equipament personal del docent, equipament propi de l’alumnat amb NEE.
  • Projectes de futur d’alguns centres que estan considerant avançar en aquesta opció.

La presentació d’Apps, tot i que se’n van comentar algunes durant el debat, es va deixar per la següent sessió que presumiblement es realitzarà en un centre que disposa de tauletes, ens explicarà la seva experiència i podrem fer les pràctiques amb majors garanties.

Com a darrer punt de l’ordre del dia es van presentar els Organitzadors Gràfics (“Graphic Organizer”) suports visuals de treball intel·lectual que faciliten l’organització de la informació, la creació de conceptes i l’ordenació de processos i tasques.

Es vàrem fer pràctiques amb l’SmartArt del Power Point, es varen buscar en equivalents l’Impress, en les plantilles del Drive explorant també webs especialitzades com:

Va resultar especialment interessant l’ús dels núvols de paraules com suport visual per facilitar la comprensió d’un text. Per fer les pràctiques es va utilitzar el wordle.net però alguns equips vàrem tenir força problemes en l’activació i/o actualització de Java així com nombroses limitacions en l’accés per avisos de seguretat.

Tot aquest material és publicarà a la SITE del seminari:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-mataro/

Aquest article ha estat publicat en General, Seminaris TAC. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.