1a Sessió STAC 13-14 del Vallès Oriental IV

Aquesta primera sessió del Seminari TAC de Bigues i Riells ha constat de tres parts:

  1. Presentacions
  2. Recordatori de tasques dels coordinadors TIC/espais de referència
  3. Les aplicacions de La meva XTEC: vídeos amb Youtube

A la primera part es presenten els objectius, calendari i planificació del Seminari TAC d’aquest curs.  També s’ha fet referència a la presentació que es va realitzar en el Seminari de Directors de Primària de la zona, on es mostraven els continguts i materials creats durant el Seminari del curs passat. També s’exposaven els continguts i objectius d’aquest any, i es donava importància a la transferència de la formació del Seminari TAC a l’equip directiu i al claustre. En aquest sentit, s’insta a les direccions dels centres a promoure aquesta transferència.

En aquesta primera sessió del Seminari TAC, es considera important fer un recordatori sobre els espais de referència per als coordinadors informàtics, així com dels procediments per donar d’alta incidències informàtiques. És el que es va fer a la segon part.

La tercera part de la sessió es dedica a treballar els continguts proposats des de l’Àrea TAC, sobre les noves aplicacions de “La meva XTEC”. Es visualitza el vídeo d’Ajuda a La meva XTEC i es comenten les aplicacions d’imatge amb Picasa, vídeo amb Youtube i mapes amb Google Maps. Es proposa reenviar aquest vídeo al claustre del propi centre, si la direcció ho considera oportú.

En el nostre Seminari hem triat el tema dels vídeos amb youtube:

Primer, hem fet un fòrum sobre el tractament d’imatges i vídeos als centres, per intercanviar idees i opinions. Els temes tractats són: document d’acceptació de les famílies, enregistrament d’imatges, emmagatzematge , eliminació i publicació d’imatges i vídeos.

S’acorda compartir els diferents documents d’acceptació de les famílies que les escoles tinguin elaborats.

A continuació, es parla de com crear un canal de vídeo amb youtube. S’acorda que cada coordinador crearà i compartirà un canal de vídeo amb youtube.

S’obre un debat interessant al voltant de si és millor crear un canal de youtube amb l’usuari xtec de l’escola, l’usuari xtec dels mestres, o amb un correu de gmail fóra de l’xtec (amb Google Apps de centre o a títol individual).

  • Usuari XTEC de l’escola: a nivell institucional sembla la millor opció. També sembla la millor opció com a cobertura legal. Però a mitjà/llarg termini podem tenir un problema de capacitat. També es presenta el problema de la contrasenya del correu de l’escola. No és convenient que aquesta contrasenya la conegui molta gent.
  • Usuari XTEC dels mestres: al ser un correu de l’xtec també es garanteix la seguretat, la privacitat, la confidencialitat de la identitat personal i l’accés a les dades emmagatzemades i el servei continuat, a més de la idoneïtat educativa i l’absència de publicitat. L’inconvenient es presenta si el mestre canvia de centre o elimina materials del seu compte.
  • Usuari de Gmail fora de l’xtec: no hi ha problemes de capacitat, i es poden crear correus per als diferents cicles i nivells. L’inconvenient (greu) està en què no es garanteix el compliment de la llei de  protecció de dades i privacitat a Internet. Els servidors on s’emmagatzema la informació poden estar allotjats en països que no garanteixen el compliment de la normativa espanyola.
Aquest article s'ha publicat dins de Seminaris TAC, TAC/TIC i etiquetat amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.