img-20161216-wa0006

“Give me a museum and I’ll fill it” (Pablo Picasso)

Els alumnes de 4t d’ESO han dut a terme un Projecte educatiu interdisciplinar.

Les àrees implicades han estat Història, Anglès,  Català, Plàstica, Tecnologia, Religió i  Informàtica.

El treball ha partit d’uns fils conductors:

Com relacionar una pintura amb l’estil artístic i l’època històrica a la que pertany?

De quina manera es reconeixen les diferents tècniques de la pintura?

Quins són els pintors més representatius de cada època i estil artístic?

Quina és la utilitat/funció d’una pinacoteca?

Com s’organitza una pinacoteca?

Quin pot ser el vocabulari bàsic d’aquest art en anglès?

A partir d’unes activitats prelimars, seguides d’una investigació guiada, els alumnes van arribar al producte final: la seva pròpia interpretació personal d’una famosa pintura de la història de l’art.

En el següent vídeo podreu veure’n el resultat final:

 

 

20161124_083651

Primera activitat del treball de les Eleccions.

Aquesta setmana hem començat aquest treball de Socials.

Cada grup ha començat a organitzar el seu partit polític. Han fet un esborrany a la llibreta de Socials i després ho han passat a net en una cartolina gran.

En aquesta primera activitat han dissenyat el seu mural de propaganda electoral en el que hi han fet constar:

  • Nom del partit i sigles.
  • Anagrama del partit.
  • Lema de la campanya.
  • Candidat: Fotografia

20161124_083651 20161124_083703 20161124_083710 20161124_083719 20161124_083730 20161124_083740

 

TU ETS DECISIU, VOTA!

Ara que teniu 14 o 15 anys, i ja sou cada cop més a prop dels 18 i, per tant, d’exercir el vostre dret a votar, farem aquest treball de Socials que es proposa fomentar, transmetre i consolidar els valors democràtics.
En aquest treball de Socials aplicarem, de manera pràctica, allò que hem après i estudiat a classe al tema 1 sobre política i participació democràtica. Hem treballat els partits polítics, els seus programes, els seus candidats… I hem après com en els estats democràtics existeix la separació de poders. Doncs, ara treballarem el Poder Legislatiu i el Poder Executiu.
Ara, serem nosaltres els protagonistes. Grups amb diferent nombre de membres triades a l’atzar.
El projecte té dues parts: la formació d’un partit polític i la campanya electoral i el procés d’investidura del President de la Generalitat de Catalunya.
Primera part del projecte:
FORMACIÓ D’UN PARTIT POLÍTIC I LA CAMPANYA ELECTORAL

ACTIVITAT 1: EL PARTIT
Activitat 1.1
Cada grup haurà de formar i organitzar el seu partit polític. Us inventareu el vostre partit.
Haureu de ser creatius, originals i innovadors. Feu un esborrany a la llibreta de Socials i després ho passeu a net en una cartolina gran (que us donarà la professora). Podeu portar el material que vosaltres creieu oportú, per tal de fer-lo ben original.
En aquesta primera activitat haureu de dissenyar el vostre mural de propaganda electoral en el que hi haurà de constar:
• Nom del partit i sigles.
• Anagrama del partit.
• Lema de la campanya.
• Candidat: Fotografia

Activitat 1.2
D’ entre els companys i companyes que formeu el partit, haureu de triar al que serà el vostre candidat o candidata. Us representarà a tots i serà l’encarregat de llegir el discurs electoral en l’acte final de campanya.

ACTIVITAT 2: PROGRAMA ELECTORAL
Ara heu de redactar el vostre programa electoral que haurà de tenir 6 punts bàsics. Cadascun d’aquests 6 punts bàsics ha de referir-se a:

-Educació.
-Família.
-Esport.
-Cultural/Social.
-Oci/Joventut.
-Medi Ambient.

Per exemple:
1. Prohibició d’anar a classe amb el telèfon mòbil en funcionament i aplicació de mesures per a fer complir aquesta norma.
2. Instal•lació de nius d’abelles al poble / a la ciutat per a afavorir el medi ambient.
3. Creació d’una xarxa per a compartir llibres de lectura al centre docent …
ACTIVITAT 3: ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL

Haureu de redactar el discurs electoral que el vostre candidat llegirà al públic en l’acte central de la nostra campanya electoral. En aquest discurs heu de presentar el vostre partit, el vostre candidat i els 6 punts del vostre programa.

Feu l’esborrany a la llibreta de la matèria. Desprès passeu a net en un full en blanc (que us donarà la professora).

ACTIVITAT 4: MATERIAL DE PROPAGANDA ELECTORAL

Per fer campanya política, cada partit prepararà material per recaptar vots i fer propaganda electoral: adhesius, pins, banderetes, globus amb les sigles del partit, llaminadures amb l’anagrama del partit i el lema de la campanya… Aquí és on cada partit demostrarà la seva creativitat, imaginació, estil artístic, iniciativa …
ACTIVITAT 5: DISCURS ELECTORAL

Ha arribat l’Acte Central de Campanya.
Tot el grup ha treballat per preparar un discurs electoral en el que el candidat o candidata presentarà el seu programa electoral. Cada partit polític, encapçalat pel seu candidat o candidata, exposarà públicament davant la classe el seu discurs amb el seu programa polític. Mostrareu la vostra cartolina de l’activitat 1 i el material de propaganda electoral de l’activitat 3.

De la vostra oratòria, convicció, actitud, ideari, programa…. en dependrà el vostre triomf a les eleccions.

ACTIVITAT 6: SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL

Entre tots els alumnes de tercer d’ ESO es farà un sorteig del qual en sortiran els membres de la Mesa Electoral per al dia de les eleccions: President, Vicepresident i 2 vocals.

ACTIVITAT 7: EL DIA DE LES ELECCIONS

Activitat 7.1
Tots els alumnes hauran de venir a col•legi amb del seu DNI o algun document que els identifiqui (passaport, carnet del Club Super 3, Carnet Jove, carnet de la Biblioteca……) i podran votar.

Activitat 7.2
Els membres de la Mesa Electoral faran escrutini dels vots.

Activitat 7.3
El candidat del partit guanyador farà un discurs d’agraïment als membres del seu partit, als seus socis i seguidors i als seus votants.

Segona part del projecte:

PROCÉS D’INVESTIDURA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La sessió d’investidura és la sessió en què els diputats al Parlament de Catalunya elegeixen el president de la Generalitat. L’article 67.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que el president de la Generalitat és escollit pels diputats al Parlament de Catalunya, d’ entre tots els diputats: «El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’ entre els seus membres».

Tots vosaltres sou diputats i diputades del Parlament de Catalunya i formeu part del partit que heu constituït a l’activitat 1 i teniu un candidat o candidata a la Presidència.

ACTIVITAT 8: CONSTITUCIÓ DE LA MESA DEL PARLAMENT

Ara constituirem la Mesa del Parlament simulat: Un o una farà de president o presidenta del Parlament, un altre vicepresident primer i un tercer de vicepresident segon. Els escollirem d’entre nosaltres per votació, tenint prioritat el partit amb més representants a la cambra.

ACTIVITAT 9: ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Activitat 9.1

Sota la presidència del President o Presidenta del Parlament s’inicia la sessió d’investidura per a elegir el President o Presidenta de la Generalitat.
El partit majoritari proposa un candidat. El candidat fa un discurs en què explica el seu possible programa de Govern.

Activitat 9.2

-Intervenen els portaveus de la resta de partits.

Activitat 9.3

-Es fa la votació per crida.
– Els membres de la Mesa compten els vots.
– El President del Parlament anuncia qui ha estat escollit President de la Generalitat.
-El President de la Generalitat diu unes paraules.

ACTIVITAT 10: ELECCIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Ara passem al Govern de la Generalitat. A Catalunya, el president de la Generalitat, d’acord amb l’article 17 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, nomena els membres del Govern, és a dir, els consellers que hi haurà al capdavant de cada departament de la Generalitat.
El President elegeix el seu Govern.
• Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
• Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
• Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
• Departament d’Ensenyament
• Departament de Salut
• Departament d’Interior
• Departament de Territori i Sostenibilitat
• Departament de Cultura
• Departament de Justícia
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Departament d’Empresa i Coneixement
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

foto-eeuu-2

SINTETITZEM!

Els alumnes de 4t d’ESO desenvolupem les nostres capacitats per cercar maneres de crear i construir el nostre pensament. Així, resumim i  capturem el més essencial d’allò que estudiem a classe  utilitzant esquemes, mapes conceptuals, mapes mentals… de manera personal i creativa.

Aquí teniu alguns exemples d’allò que hem considerat més important del tema 1 d’Història de 4t d’ESO.

foto-antic-regim foto-ilustracio-bona foto-eeuu foto-eeuu-2

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2015

Enguany, amb els alumnes de 3r i 4t de l’ ESO del Col•legi Santa Maria-Manyanet- de Blanes hem treballat les Eleccions al Parlament de Catalunya 2015.

Prenent l’actualitat política del moment, hem volgut aprofitar un fet tan important com aquest, per acostar l’alumnat de tercer i quart d’ ESO a la societat, a la vida política, al seu entorn, i despertar-los la consciència democràtica. L’objectiu de l’experiència didàctica ha estat fomentar la pràctica i l’aprenentatge dels valors democràtics. Aquesta experiència didàctica els ha portat a conèixer la vida política, els partits polítics, els candidats, els programes electorals… d’una manera més dinàmica, competencial i enriquidora.
Els alumnes han realitzat un seguit d’activitats sobre els partits polítics i la campanya electoral. Repartits en grups i assignat un partit polític a l’atzar, han recollit informació a Internet i han visitat les seus locals dels partits.
I per tancar la feina que els estudiants de secundària han fet, hem demanat la col•laboració dels 8 partits polítics que tenen regidors a l’Ajuntament de Blanes. La nostra proposta ha estat la de fer una Taula Rodona.

L’objectiu ha estat que els nostres estudiants hagin pogut aprendre de manera pràctica l’organització política del nostre país i el funcionament d’uns comicis de primera mà, de la mà de polítics.

La data triada ha estat el dijous 24 de setembre a les 16 h a l’Auditori del col•legi. Ens han acompanyat:
Sr. Miquel Lupiáñez : Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sra. Natàlia Figueras i Albert Sanz: JUNTS PEL SÍ
Srs. Joan Salmerón i Jordi Urgell: Catalunya Sí que es pot
Sr. Francesc Rufs: CUP
Sr. Salvador Tordera: PP

Entre el públic, també ens acompanyaven els Srs. Quim Torrecillas, Joel Comas, Aitor Roger i Àngel Canosa de Junts pel Sí, i la Sra. Dolors Rubio de Catalunya Sí que es pot. Ciutadans ha excusat la seva presència.

Els nostres polítics municipals han presentat als estudiants de secundària el programa de la seva candidatura i, després, s’ha obert un debat amb el públic. Els nostres convidats han respost les preguntes dels joves que s’han mostrat molt interessats.
Ha estat una gran jornada de democràcia, participació i educació.

3 2 1

Gràcies a tots els alumnes per la feina feta i als polítics, moltes gràcies, per la seva participació i col•laboració.

Podeu veure totes les fotografies de l’acte a la web i al facebook del Col·legi Santa Maria -Manyanet-de Blanes.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1501502876829552.1073741841.1384695631843611&type=3
http://blanes.manyanet.org/index.php/en/

TRICENTENARI A LES AULES

Imatge de previsualització de YouTubeTRICENTENARI AL MANYANET –SANTA MARIA- DE BLANES

Aquest curs 2014 s’han complert 300 anys dels fets de l’11 de Setembre de 1714. És per aquest motiu que els i les alumnes de secundària del Col•legi Santa Maria de Blanes hem volgut recordar la nostra història tot organitzant una setmana temàtica sobre el Tricentenari a la que s’hi han sumat totes les àrees.

L’objectiu del treball que hem fet al llarg d’aquests dies de Tricentenari era fonamentalment commemorar una data tan important de la nostra història, tot coneixent bé els fets històrics que van succeir, les persones que els van protagonitzar i les conseqüències que se’n van derivar. La tasca que hem realitzat durant aquesta setmana temàtica ha inclòs classes teòriques, debats, visionat de diverses filmacions i reportatges televisius, lectures de fonts primàries … per conèixer la història i fomentar en els i les alumnes la reflexió, la participació i la creació artística.

L ‘última setmana del mes d’octubre el professorat ha organitzat i coordinat una feina comuna d’aprenentatge per treballar des de totes les assignatures del currículum dels alumnes temes lligats amb la Guerra de Successió, l’11 de Setembre i el segle XVIII, en general. Així doncs, cada professor va preparar des de la seva àrea un tema relacionat amb algun d’aquests aspectes. Per exemple, des de l’àrea de Música s’han treballat els compositors i la música del segle XVIII; des de l’àrea de Ciències Naturals, com era la medicina i cirurgia en el segle XVIII, com s’amputaven i es cauteritzaven ferides abans dels antibiòtics i anestèsics; des de l’ àrea de Tecnologia, com funcionaven les armes de foc i la pólvora … L’eix vertebrador d’aquesta setmana de Tricentenari ha estat l’assignatura d’ Història, des de la que els alumnes han après les causes, els fets, les conseqüències i els grans protagonistes de la Guerra de Successió i la derrota catalana de l ’11 de Setembre de 1714.

A més de la feina que tots els i les alumnes han fet des de cadascuna de les àrees del seu currículum, cada grup-classe tenia un tema específic i concret a conèixer, treballar i desenvolupar. L’objectiu era crear un gran itinerari per tota l’escola per donar a conèixer tots els aspectes lligats amb la Guerra de Successió i l’11 de Setembre. Cada grup havia d’ imaginar, dissenyar i crear una exposició sobre el tema que li havia tocat. La sorpresa ha estat enorme quan hem vist la gran capacitat de treball i imaginació que tenen els nostres alumnes de secundària que han treballat de valent i amb molta il•lusió per convertir les seves aules en sales d’una gran exposició històrica.

El tema dels i les alumnes de 1r ESO A ha estat la Celebració de la Diada: per què aquesta data, què fem, com ho fem, on ho fem… Han fet un Fossar de les Moreres i una estàtua amb cartró de Rafael Casanova, una gran senyera i ornaments florals.

El tema de 1r ESO B ha estat: El món en guerra. Han treballat quins eren els bàndols i els països bel•ligerants i les armes de foc que s’utilitzaven al segle XVIII. Han fet de la seva aula una gran fortalesa, amb muralles, canons, fusells i soldats.

Els i les alumnes de 2n ESO han treballat els protagonistes del conflicte. Al grup A els bàndols borbònic i austriacista amb els seus personatges més destacats: Felip V, Carles III, Rafael Casanova, Antonio de Villarroel, Duc de Berwick, Duc de Pòpuli … Han fet retrats, biografies, banderes, escuts i quadres genealògics. I al grup B han conegut els protagonistes anònims, a la població catalana i barcelonina del segle XVIII i com era la seva vida quotidiana: la Coronela, els Maulets, els Botiflers, els oficis i gremis, els habitatges, la indumentària, la dieta, els costums i hàbits, el temps d’oci …

A 3r ESO A han elaborat una detallada cronologia dels fets més destacats del setge de Barcelona que van finalitzar amb la capitulació de la capital catalana l’11 de setembre de 1714.
A 3r ESO B han conegut quines eren les institucions polítiques catalanes (Corts, Generalitat, Consell de Cent) i les diferències entre monarquia pactista i absolutista. Aquests alumnes han convertit la seva aula en una gran reunió de les Corts catalanes del segle XVIII.

I els i les alumnes més grans de l’escola han desenvolupat les causes i les conseqüències del conflicte. A 4t ESO A han treballat els motius que van conduir a la guerra de successió, el plet dinàstic i l’esclat de la guerra. A 4t ESO B han analitzat el desenllaç i efectes del conflicte: el Decret de Nova Planta, la repressió, l’exili i la construcció de la Ciutadella de Barcelona.

Ha estat una setmana de xerrades, debats, banderes, colors, cartolines, treball en equip, coordinació d’ àrees … En definitiva, una setmana de Commemoració que ha servit per redescobrir la història del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets de la Guerra de Successió i posar-los en relació amb la realitat present.

A tots i totes les alumnes i a tot el professorat, moltes felicitats per la feina feta!
Prof. Conxita Palanques i Botertricentenari 049 tricentenari 048 tricentenari 047 tricentenari 044 tricentenari 043 tricentenari 016 tricentenari 025 tricentenari 027 tricentenari 029 Tricentenari 30-10-14 025 tricentenari 011 tricentenari 009 tricentenari 003 049 047 046 045 044 043 042 041 021 023 022 024 040 018 017 014 013 012 010 007 008 005 004 006 009 003 002 001

SETMANA DEL TRICENTENARI

TRICENTENARI AL COL•LEGI SANTA MARIA DE BLANES

Aquest curs 2014 s’han complert 300 anys dels fets de l’11 de setembre de 1714. És per aquest motiu que els i les alumnes de secundària del Col•legi Santa Maria -Pare Manyanet- de Blanes hem volgut recordar la nostra història tot organitzant una setmana temàtica sobre el Tricentenari a la que s’hi han sumat totes les àrees.

L’objectiu del treball que hem fet al llarg d’aquests dies de Tricentenari era fonamentalment commemorar una data tan important de la nostra història, tot coneixent bé els fets històrics que van succeir, les persones que els van protagonitzar i les conseqüències que se’n van derivar. La tasca que hem realitzat durant aquesta setmana temàtica ha inclòs classes teòriques, debats, visionat de diverses filmacions i reportatges televisius, lectures de fonts primàries … per conèixer la història i fomentar en els i les alumnes la reflexió, la participació i la creació artística.

L ‘última setmana del mes d’octubre el professorat ha organitzat i coordinat una feina comuna d’aprenentatge per treballar des de totes les assignatures del currículum dels alumnes temes lligats amb la Guerra de Successió, l’11 de Setembre i el segle XVIII, en general. Així doncs, cada professor va preparar des de la seva àrea un tema relacionat amb algun d’aquests aspectes. Per exemple, des de l’àrea de Música s’han treballat els compositors i la música del segle XVIII; des de l’àrea de Ciències Naturals, com era la medicina i cirugia en el segle XVIII, com s’amputaven i es cauteritzaven ferides abans dels antibiòtics i anestèsics; des de l’ àrea de Tecnologia, com funcionaven les armes de foc i la pólvora … L’eix vertebrador d’aquesta setmana de Tricentenari ha estat l’assignatura d’ història, des de la que els alumnes han après les causes, els fets, les conseqüències i els grans protagonistes de la Guerra de Successió i la derrota catalana de l ’11 de Setembre de 1714.

A més de la feina que tots els i les alumnes han fet des de cadascuna de les àrees del seu currículum, cada grup-classe tenia un tema específic i concret a conèixer, treballar i desenvolupar. L’objectiu era crear un gran itinerari per tota l’escola per donar a conèixer tots els aspectes lligats amb la Guerra de Successió i l’11 de Setembre. Cada grup havia d’ imaginar, dissenyar i crear una exposició sobre el tema que li havia tocat. La sorpresa ha estat enorme quan hem vist la gran capacitat de treball i imaginació que tenen els nostres alumnes de secundària que han treballat de valent i amb molta il•lusió per convertir les seves aules en sales d’una gran exposició històrica.

El tema dels i les alumnes de 1r ESO A ha estat la Celebració de la Diada: per què aquesta data, què fem, com ho fem, on ho fem… Han fet un Fossar de les Moreres i una estàtua amb cartró de Rafael Casanova, una gran senyera i ornaments florals.

El tema de 1r ESO B ha estat: El món en guerra. Han treballat quins eren els bàndols i els països bel•ligerants i les armes de foc que s’utilitzaven al segle XVIII. Han fet de la seva aula una gran fortalesa, amb muralles, canons, fusells i soldats.

Els i les alumnes de 2n ESO han treballat els protagonistes del conflicte. Al grup A els bàndols borbònic i austriciacista amb els seus personatges més destacats: Felip V, Carles III, Rafael Casanova, Antonio de Villarroel, Duc de Berwick, Duc de Pòpuli … Han fet retrats, biografies, banderes, escuts i quadres genealògics. I al grup B han conegut els protagonistes anòmins, a la població catalana i barcelonina del segle XVIII i com era la seva vida quotidiana: la Coronela, els Maulets, els Botiflers, els oficis i gremis, els habitatges, la indumentària, la dieta, els costums i hàbits, el temps d’oci …

A 3r ESO A han elaborat una detallada cronologia dels fets més destacats del setge de Barcelona que van finalitzar amb la capitulació de la capital catalana l’11 de Setembre de 1714.

A 3r ESO B han conegut quines eren les institucions polítiques catalanes (Corts, Generalitat, Consell de Cent) i les diferències entre monarquia pactista i absolutista. Aquests alumnes han convertit la seva aula en una gran reunió de les Corts catalanes del segle XVIII.

I els i les alumnes més grans de l’escola han desenvolupat les causes i les conseqüències del conflicte. A 4t ESO A han treballat els motius que van conduir a la guerra de successió, el plet dinàstic i l’esclat de la guerra. A 4t ESO B han analitzat el desenllaç i efectes del conflicte: el Decret de Nova Planta, la repressió, l’exili i la construcció de la Ciutadella de Barcelona.

Ha estat una setmana de xerrades, debats, banderes, colors, cartolines, treball en equip, coordinació d’ àrees … En definitiva, una setmana de Commemoració que ha servit per redescobrir la història del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets de la Guerra de Successió i posar-los en relació amb la realitat present.

A tots i totes les alumnes i a tot el professorat, moltes felicitats per la feina feta!