NOVES DOTACIONS

Gràcies a la subvenció rebuda per part de l’Ajuntament a l’Escola, s’ha dotat al centre d’una pissarra digital mòbil que poden utilitzar tots els alumnes. Aquesta subvenció ha servit per pagar gran part d’aquesta pissarra.

Per altra banda, l’AMPA també ha rebut una subvenció de l’Ajuntament, la qual ha destinat íntegrament a ampliar els equipament informàtics del centre, comprant pel centre 4 ordinadors portàtils i un projector.
Vagi per endavant l’agraïment de tot l’equip de mestres!