INFORMACIONS SORTIDES PROPERA SETMANA

Dimecres 15 març:  els alumnes de l’ESO faran les exposicions-activitats dels projectes al Parc de Sant Martí als alumnes d’Infantil en horari d’11 a 12:30h

Es faran activitats diverses:

  • Titelles
  • Dansa
  • Teatre musical
  • Malabars
  • Graffitis
  • Poesia urbana
  • Exposició d’obres d’art

Dijous 16 març: visita al mercat de Sant Martí. Una estona al matí

PETIT- MITJÀ- GRAN

Petit, mitjà i gran va ser el concepte que vam estar practicant ahir a través de diferents jocs a l’aula, amb la rodona com a element principal i els colors. Jocs com agrupar-se per colors, altres com posar-se en ordre ascendent darrera de l’animal que marcava la mida de la seva rodona, etc.

formas1

PROPOSTA D’ACTIVITAT: LA GRANJA

En aquest nou projecte que hem iniciat de la granja us faig una proposta de treball en la qual heu d’ajudar als vostres fills per poder fer unes activitats que hauran de portar a l’aula.

He creat grup de nens per cada animal, aquests seran grups d’experts en l’animal que el hi ha tocat treballar a casa.

A casa: els heu d’explicar dos o tres aspectes o característiques principals de l’animal en qüestió, fer la fitxa com veureu  a l’exemple i portar-ho el dia marcat. És opcional, portar algun petit mural, cançó sobre aquest animal, imatges, vídeos en un usb etc. El dia assignat, el grup d’experts, de manera conjunta, explicarà a la resta de companys allò que saben sobre el seu animal.

EXEMPLE DE LA FITXA QUE HA DE PORTAR CADA NEN SOBRE EL SEU ANIMAL EL DIA ASSIGNAT

proyecto2

TAULA AMB EL ANIMAL DE CADA NEN I DATES:

proyecto1