Exercicis d’ampliació de català

català 5è

UNITAT
Gramàtica Ortografia Taller d´escriptura . Literatura Activitats generals

Puntuació2 Puntuació3 Puntuació4

Pretèrits

Exercicis de català (c/q, essa sorda i essa sonora, cu/qu, de/d’, per què/perquè, si no/sino, per/per a)

Esmorzar: energia per treballar (Conjunt d’activitats que pren el tema de l’esmorzar com a centre d’interès per estimular la lectura i plantejar exercicis de comprensió de textos)

Endevina, endevineta…

Lectura comprensiva: Els skates

Sopes de lletres

El llenguatge del còmic

Lectura comprensiva: El futbol

Jeroglífics

o àtona1 (sing/pl, verbs)

Ortografia a la tardor (Diftongs i separació de síl·labes,L’apòstrof i les contraccions,L’accent gràfic)

fitxa 5/1(internet)

fitxa 5/6 (document)

han fugit els espais

1 La comunicació c/qu, g/gu i j/g c/q —— c/q(2)
g/gu

g/j —– g/j(2)

g/gu/gü

ús diccionari. El llenguatge literari
2 El llenguatge i les llengües r i rr (forta, suau i r muda) r/rr i r final paraules sinònimes

pluja d’idees

3 El substantiu vocal neutre1(masc/fem, sing/plu) L’accent Accents1 iAccents2

Accent3Accent4Accent5

Els accents

L’accent

Normes d’accentuació

Síl.labes, tonificació i accentuació paraules antònimes

emplenar un qüestionari

Prosa i vers
4 L’adjetiu vocal neutre2(adjectius) Normes d’accentuació Família de paraules

Descriure el protagonista

família de paraules
5 Graus d’adjectiu L’accent diacrític accent diacrític Camp lèxic

Anunciar un esdeveniment

La mesura dels versos
6 Els determinants. L’article. determinants La partició de paraules Síl·labes

Separar i comptar síl·labes

Paraules polisèmiques

Un conte amb dos personatges

7 Els pronoms personals

pdi

Signes que tanquen oracions Puntuació 1 Paraules simples i compostes

Contar una experiència personal

La rima paraules compostes

paraules compostes 2

8 El verb: arrel i desinències el verb Paraules amb s sonora Essa1Essa2Essa3

Essa4Essa5Essa6

la essa

Prefixos i sufixos

Descriure un lloc

sufixos
9 El verb: nombre i persona

pdi

Paraules amb s sorda Les expressions

Escriure text expositiu

Les estrofes
10 El verb: temps i mode

pdi

el mode verbal L’apòstrof Apòstrof

Apòstrofs

Els sufixos augmentatius

Millorar l’estil d’un text

augmentatius
11 Els temps verbals el temps verbal La coma Puntuació 2

fitxa de la coma

Els sufixos diminutius

Escriure un text d’un còmic

Classes de poemes
12 La primera conjugació El punt i coma Els gentilicis

Augmentar

gentilicis
13 La segona conjugació La contracció Contraccions

Contraccions2

Altres tipus de sufixos

Escriure un informe

Els recursos literaris
14 La tercera conjugació Paraules amb guionet el guionet Els prefixos de situació

Resumir un conte

15 Classes de verbs Els dos punts Les sigles

Escriure diàlegs

La comparació i la metàfora
la formació de verbs

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *