CALENDARI ELECTORAL – CONSELL ESCOLAR

Curs 2016-2017

Dia 7 de novembre: Publicació del cens (tauler d’anuncis dins l’escola)

Dia 7 de novembre: Publicació dels membres a renovar

Del 8 al 10 de novembre: Presentació de possibles reclamacions de les dades del cens.

Dia 11 de novembre: Aprovació dels censos.

Dia 15 de novembre: Constitució de les meses del diferents sectors.

Del 16 al 22 de novembre: Presentació de les candidatures dels diferents sectors. (Es poden presentar a secretaria de 9 a 1 del migdia)

Dia 23 de novembre: Llista oficial de candidats.

Del 24 al 30 de novembre: Període de campanya electoral.

Dia 1 de desembre: Votació i escrutini.

Dia 12 de desembre: Constitució del nou Consell Escolar.

 

Horari de votacions per sectors:

  • Mestres: a les 12.30 del migdia en sessió extraordinària de claustre.
  • PAS[1]: a les 12.15 del migdia
  • Pares, mares o tutors: de 12 a 2.30 del migdia i de 4.30 a 6 de la tarda

[1] PAS – Personal d’administració i serveis