Gravació i edició de video: La simplificació

La app que he fet servir és AndroVid

– Valor educatiu
El Valor educatiu de les aplicacions de vídeo a l’aula considero que és gran. Al gravar el vídeo es treballa expressió oral, confiança en un mateix al parlar en públic, expressió escrita i conceptes de l’assignatura

– Grau de motivació que ofereix als alumnes
El grau de motivació dependrà en l’interès de l’alumnat aprendre i en fer servir les noves tecnologies. En principi deuria de ser alt doncs fa el treball més agradable i pràctic.

– Qualitat visual
El programa permet una alta qüalitat de vídeo. Té una durada de 2:39 min i ocupa 69Mb. He hagut de fer servir un compresor d’arxius de video per poder presentar-lo.
Considero la qüalitat del que he gravat es correspon amb la meva experiència amb la creació de videos. Estic content amb el resultat

– Facilitat d’ús
La app que he fet servir, AndroVid, m’ha resultat intuitiva. , accesible i fàcil de manejar.

 

Proposta didàctica per aplicar les TIC en l’aula. Guia de viatge de Londres

Guia viatge Londres

Guia de viatge de Londres

Destinataris: Alumnes de 3r/4t ESO.

Justificació: Mitjançant l’aplicació de les TIC a l’aula els alumnes es veurien involucrats en la preparació de un viatge a Londres, a través de la recerca d’informació, per conèixer el més destacat de la ciutat en un document Google Doc, que s’anirà actualitzant al avançar el treball, i que faria de guia de viatge.

Objectiu: Elaboració d’una guia de Londres.

Eines a ​​utilitzar: Google doc, comú a tota la classe, per actualitzar la informació. Mitjançant subscripcions o accès a webs d’interès dels alumnes es repartirien el treball en grups (Oci, gastronomia, allotjament, imprescindibles, monuments, transport, museus, horaris, atraccions, etc.), els quals seleccionarien la informació per exposar-la al document compartit, regularment actualitzat per tots els alumnes.

Grups: l’alumnat es repartirà en grups de 2 a 4 alumnes. S’acordarà entre tots el repartiment de les tasques.

Informació: la informació recollida s’ordenarà segons la seva importància o interès per facilitar el seu ús, es a dir, ordenarem per interès els monuments i museus a visitar, les activitats d’oci per la seva ubicació, els allotjaments per preus o per proximitat al centre de la ciutat, la gastronomia per preus o varietat, etc.

Com a cas particular tenim els imprescindibles i els horaris. Per viatjar s’ha de portar a la maleta tot el que calgui per gaudir del viatge, es a dir, l’oblit de documentació, roba, roba interior, diners, higiene, etc pot interferir en el normal desenvolupament del viatge. A la guia s’haurà d’identificar tot el que cal per fer el viatge. Pel que respecta als horaris, totes les visites a museus, restaurants, oci, etc haurà de ser acompanyada dels horaris per facilitar l’organització del dia a dia.

Per últim, una tasca interessant podria ser la planificació diaria del viatge, encara que l’objectiu es fer una guia, pot ser útil per al viatger.

Descripció de l’ús educatiu. Els alumnes:

– aprendrien a utilitzar eines TIC i aconseguirien textos, i veurien en fotos i vídeos molta informació sobre la capital britànica, ampliant així la seva cultura.

-ampliarien vocabulari i desenvoluparien la seva comprensió lectora en seleccionar només la informació rellevant.

– adquiririen un esperit crític en decidir què visitar i per què, s’ha de justificar  la seva elecció davant els altres.

-utilitzarien i millorarien els seus coneixements de diverses matèries com Geografia, Història, Art, Matemàtiques (pressupost, preus, ofertes per grups, descomptes …), etc.

-reconeixerien la utilitat pràctica de totes les tasques, coneixements i eines prèviament esmentats, a classe i a casa.

Les possibilitats d’aprenentatge dels mòbils comencen a aparcar les prohibicions als instituts

Les possibilitats d’aprenentatge dels mòbils comencen a aparcar les prohibicions als instituts

Molts centres veuen potencial educatiu en els mòbils: es tracta d’una eina que porten tots a la butxaca, amb el qual hi tenen una relació molt personal, i que els connecta amb l’univers informatiu en qüestió de segons.

Origen: Les possibilitats d’aprenentatge dels mòbils comencen a aparcar les prohibicions als instituts

Podcast a l’aula

Podcast a l’aula com a eina educativa

Com a professor que tracta de despertar interès en l'alumnat, he trobat aquest article que considero interessant. Presenta l'us dels podcats com a eina educativa amb nombrosos avantatges per l'estudi 

Com destaca l'article:

Es poden escoltar en qualsevol lloc, no cal estar davant de l'ordinador, pots escoltar-còmodament des del sofà, mentre cuines, prenent el sol, passejant perquè només necessites un reproductor portàtil; sí, aquest aparell que porten tots els adolescents i que està prohibit utilitzar a l'aula.

La possibilitat de distribuir àudios a través d'Internet és summament interessant en l'àmbit educatiu. Podem treballar la llengua oral recollint mostres orals dels alumnes, a la carpeta-portafolis o amb eines 2.0 que ens serviran com a avaluació formativa.

Les seves aplicacions en l'ensenyament obren un gran nombre de possibilitats, sobretot en assignatures com llengua i idiomes, ja que el fet de poder realitzar gravacions i després escoltar-és una font de motivació per a l'alumnat.


http://www.grao.com/recursos/podcast-a-l-aula