Category Archives: Aparell Circulatori

Activitats Jclic cèl·lula

Aquestes activitats estan destinades per treballar a l’aula d’informàtica, individualment o per parelles i a ser possible amb la meitat del grup (per poder atendre millor els dubtes que puguin haver).
El grup seria d’un 1r de la ESO, dins de l’assignatura de Ciències Naturals, treballant d’una manera interdisciplinar amb l’àrea de la Llengua Catalana, i la Informàtica entre d’altres.
Dins del tema del la cèl·lula, haurien de distingir els diferents tipus, i dins d’un dels tipus (cèl·lules animals) haurien de distingir les parts més importants així com les seves funcions. A partir del portal edu365 i diversos llocs web que podem trobar fent cerques amb google (per exemple) podem trobar jocs interactius per treballar d’una manera més lúdica aquests aspectes de les cèl·lules animals. També podem treballar amb activitats jclic fent ús del cercador que trobem a http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp . Un dels paquets d’activitats que hauran de buscar per practicar serà el que jo he fet, amb el nom de “Activitats cèl·lula animal”.
La temporització és d’una sessió d’una hora. Per buscar i practicar diferents activitats sobre les cèl·lules animals. En el cas de que no es trobés el paquet d’activitats, es pot obrir directament clicant sobre l’enllaç que hi ha en aquest article.

http://public.blu.livefilestore.com/y1pl0dB9_-rIPlGdZwVSzuQ3vxjWmAW-P1AgTnhilOyn-4SCtbs5uViULjiF0NQxzhIgqq4qXUsQSXJvYvzb7P8uQ/cel_animal.jclic.zip?download&psid=1

celanimal

Unitat didàctica: L’aparell circulatori, la sang, els vasos sanguinis, el cor, la circulació de la sang i el sistema limfàtic

Aquesta unitat didàctica estaria dins de la programació anual de 3r d’ESO de l’assignatura de Biologia i Geologia. La unitat didàctica pertany al tema de la nutrició humana. Concretament al tema on es treballen els següents continguts: l’aparell circulatori, la sang, els vasos sanguinis, el cor, la circulació de la sang i el sistema limfàtic.

Pel que fa a aspectes metodològics, caldria destacar:

-Utilització de mitjans tecnològics: audiovisuals i informàtics.

-Observació d’imatges i models.

-Presa d’apunts de la informació transmesa de diverses fonts.

-Interpretació d’informació escrita, audiovisual i oral.

La meva seqüenciació d’activitats faria relació principalment a un treball paral·lel o de reforç o recolzament dels continguts de l’aparell circulatori, la sang i el cor i cal tenir molt en compte els aspectes metodològics abans esmentats. A continuació, faig un breu resum de la meva proposta:

Activitats inicials

Un vídeo molt general sobre el cos humà que cridarà l’atenció dels alumnes:

http://www.youtube.com/watch?v=CYRSQHgvtG4&NR=1&feature=fvwp

Durant la unitat didàctica

Activitats sobre el cor

Funcionament del cor : http://www.cienciasnaturales.es/

Visualització en 3d del cor per apreciar les seves parts (és pot fer servir les vegades necessàries per visualitzar el modelatge): http://www.youtube.com/watch?v=1ugBkAy-zX4

Activitats sobre la sang

Vídeo donació sang: http://www.youtube.com/watch?v=2TJy88ZN9FI

Vídeo sang: http://www.youtube.com/watch?v=GoqehY8J20Q

Vídeo sang i circulació: http://www.youtube.com/watch?v=dVidtTJ4Wjs&feature=related

Vídeo simulació mèdica de la sang: http://www.youtube.com/watch?v=k22TS5eAV3o&feature=related

Activitats del sistema circulatori i el seu funcionament

Diferents activitats de http://www.cienciasnaturales.es/

Activitats de síntesi

Activitats jclic sobre la nutrició. Hi ha un apartat de l’aparell circulatori : http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1082

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1044

Un vídeo final de resum. És en castellà.

http://www.youtube.com/watch?v=hJqK5Qj798E

main