INFORMACIÓ

Acabeu d’entrar en el bloc del vostre PORJECTE DE RECERCA.

Enguany, amb l’entrada de la nova llei d’Educació (LOE), com alumnes  del 4art curs de la ESO, heu de realitzar un projecte de recerca en equip. El projecte de recerca que vosaltres heu escollit fer està en el marc dels continguts de l’àrea d’Educació Física

Heu de fer possible que aquest futur projecte de recerca, a partir del meu guiatge, el feu realment vostre. Cal que aconseguiu elaborar un treball en equip prou interessant i enriquidor per tots.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *