Preinscripcions

PREINSCRIPCIÓ 2017 – 2018

Informació general

Us comuniquem que el període de preinscripcions serà del 23 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL DE 2017.

Tots els/les alumnes que ja estan matriculats al centre NO han de presentar la sol·licitud, només ho han de fer aquells/es nens/es que començaran a l’escola per primera vegada, o que venen d’un altre centre educatiu.

 Documentació que s’ha de presentar per fer la preinscripció:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna (si en té).

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

Documentació acreditativa per obtenir punts:

Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts (No cal presentar acreditació – consta en el dades del centre).

– Full d’empadronament per proximitat del domicili habitual dins l’àrea d’influència: 30 punts.

Renda anual de la unitat familiar. Beneficiari de la renda mínima d’inserció: 10 punts (ÉS NECESSARI ACREDITACIÓ).

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans (+ 33%): 10 punts (ACREDITACIÓ ICAM, Seguretat Social o  DEP. Benestar Social i Família).

–  Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts (Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent).

– Si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts (ACREDITAR CERTIFICAT MÈDIC).

– Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts (NECESSARI ACREDITACIÓ).


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *