Queda prohibido

 1. Llegeix el poema en silenci. Deixa’t sentir tot el que et suggereix.

2. Poseu-vos en parelles i contesteu les següents preguntes:

a. Quins sentiments t’han vingut mentre el llegies?

b. Els podries concretar en alguna frase especial?

c. Escriu alguns versos que siguin en aquests moments especialment significatius per a tu?

d. En quines idees estàs d’acord? Per què?

e. En quines no? Per què?

f. Quin creus que és el missatge que ens vol transmetre l’escriptor?

g. T’ha agradat? Digue’s perquè.

h. Recordeu les recomanacions que ens fa Pablo Neruda per viure.

[Activitat creada pel departament de psicopedagogia de l'Ins Rafael Casanova]

Delegada/t: una peça clau.

Avui triarem entre tots i totes la nostra delegada/t i sotsdelegada/t. Però abans de fer-ho anem a pensar quines són les seves funcions i com volem que sigui.

Com volem que sigui la nostra delegada/t?

1. En grups de quatre, pensa en els delegats i delegades que has tingut abans i digues coses de la seva tasca que han funcionat bé i coses que no han funcionat:

FUNCIONA:

NO FUNCIONA:

Continue reading “Delegada/t: una peça clau.”

La nina i jo

I Pensa en alguna situació on hagis hagut de fer algun esforç per aconseguir el què volies.

II. Mira el següent vídeo i comenta les preguntes:

The Easy Life from Jiaqi Xiong on Vimeo.

1. Per què la noia deixa que la nina li faci els deures? Què aconsegueix d’aquesta manera?
2. I la nina, què vol aconseguir?

3. Què penses què ens vol dir el vídeo?

4. Creus que els resultats de l’esfoç, la responsabilitat i la perseverança es veuen reflectits a curt o a llarg termini?

5. Creus que l’esforç que vas fer en la situació que has pensat abans, va tenir els seus fruits?

6. Pensa en 5 accions que per a tu et suposen molt d’esforç. Quins resultats poden tenir en el futur per a tu?

Més aprop del que et penses

I. Saps què és la empatia?

II. Mira el següent vídeo:

III. Comenta en grups les següents qüestions:

 1. Després de veure el vídeo, sabries definir ara què és l’empatia?
 2. En quines situacions podem sentir empatia? Posa 5 exemples.
 3. Què passa si no sentim empatia cap als altres?
 4. És suficient sentir empatia? Què caldria més?
 5. Com podríem actuar en les situacions que has pensat anteriorment?

 

Els ocells

Activitat dissenyada pel departament de psicopedagogia de l'Institut Rafael Casanova de Sant Boi

Com acceptem la diferència?

I.  Comenteu en grups les següents preguntes:

 • Ens hi trobem còmodes quan al nostre grup entra un noi /noia “diferent”?.
 • L’acceptem? Veiem les semblances o ens centrem en les diferències?
 • En algun moment, nosaltres ens hem trobat diferents? Recordem com ens vam sentir?
 • Què els hi deu passar als nois /noies que rebutgen la diferència?
 • Què pot passar en un  grup si no donem lloc al que acaba d’arribar?
 • És possible reorganitzar el grup per fer coses plegats?

II. Mireu el següent curtmetratge i després contesteu en grups a les preguntes de sota:

a. Segurament quan has vist la pel·lícula t’han vingut al cap algunes situacions com les que acabem de veure. Podries dir-ne alguna?

b. En aquesta situació que has viscut, com t’has sentit, com l’ocell gran o el petit?

c. I com creus que se sentia l’altra persona que feia el paper de l’altre ocell?

d. Et sembla que si hi hagués només un ocell petit i un ocell gran hauria passat el mateix?

e. Aleshores, pot ser que el que afavoreix una situació sigui un desequilibri en número?

III. Intenta imaginar-te una situació fictícia dels ocells al teu centre:

a. Qui podria ser l’ocell gran i què faria?

b. Qui podria ser el grup d’ocells petits i què els mouria a actuar d’una manera concreta?

c. Quins serien els sentiments de l’ocell gran?

d. I els sentiments del grup?

e. De què xerrarien entre ells?

f. Què els faria por de l’ocell gran?

g. Et sembla que hi ha alguna manera d’evitar el final de la pel·lícula?

Segurament a través del diàleg i pensar que tothom té un espai per moure’s, la pel·lícula es podria haver acabat d’una altra manera, no?

El valor de l’amistat

[Activitats dissenyades pel departament de psicopedagogia de l'Institut Rafael Casanova de Sant Boi]

I. (G4) Anoteu en un full què significa la paraula “amic” o “amiga”. 

Què volen dir les següents dites?

“La bona amistat no té preu”
“La desgràcia fa conèixer amics”
“El dolç parlar augmenta els amics”

II. Us agraden les històries? Anem a llegir-ne una:

(G4) Contesteu ara les següents preguntes:

a. Els nois/es que insulten, criden, critiquen sense pensar en les consequències dels seus actes, són sempre els que tenen pocs amics?

b. Com podríem ajudar a aquells nois/es que intenten ser més amables i malgrat tot no ho aconsegueixen? (El bruixot del conte ja va pensar una forma, vosaltres en podeu pensar d’altres).

c. Penseu en tres característiques dels nois i noies que tenen facilitat per mantenir les seves amistats.

 

Full pauta professorat