Dibuixets

- Làmines d’ús lliure per a centres lúdics i educatius infantils.
– Cada número de dibuixets consta de 6 làmines, en blanc i negre, agrupats per temàtiques.
– Les làmines són per a fotocopiar o imprimir tant com vulgueu i, després, colorejar-les.
NO S’AUTORITZA CAP ALTRE ÚS QUE EL DESCRIT!
– Les làmines són de mida DINA4 (21 x 30 cm)
– Les col·leccions de làmines dibuixets només les podreu trobar al web de Cartes Catalanes.

100 problemes amb el Powerpoint.

Consisteix en una col·lecció de 100 problemes matemàtics senzills elaborats com a una presentació de 10 pantalles que guia a l’alumnat. Cada problema té els apartats propis de la seva resolució: enunciat, dades, operacions, fórmula; raonament lògic, resultat. Mentre l’alumnat resol el problema a la llibreta, l’ordinador l’ajudarà de forma interactiva. L’ordinador doncs, actua com a “guia de pensament”.