Aprenem les lletres

Fitxes de totes les lletre de l’ abecedari, amb lletra de pal.

( de la galeria de JESICA BUJALANCE) que aporta quantitat de material i idees per compartir amb els professors a qui volem agraïr desde el nostre blog. Trobareu l’ enllaç a la seva galeria als enllaços del bloc perquè la pogueu consultar en qualsevol moment)

Consciència fonològica-1

La consciència fonològica és la sensibilitat o la consciència explícita de l’estructura fonològica de les paraules en una llengua. Concretament, implica l’habilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules.

Aquest projecte consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica.

  • Nivell 1: una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferència les dues imatges (pi- pa…). Cal clicar la imatge correcta per sentir la veu.
  • Nivell 2: dues paraules i dos dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.
  • Nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.

Fet per : Mercedes Rivera Pérez

Fem traços

Dades identificatives:
Títol: DIBUIXEM
Nivell educatiu:  EDUCACIÓ ESPECIAL,Educació Infantil, Educació Primària.EDUCACIÓ INFANTIL, Segon Cicle.EDUCACIÓ PRIMÀRIA, Primer Cicle.
Objectius:
Generals:
Adquirir les habilitats bàsiques de traç de formes, lletres i números.
Específics:
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en minúscula.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en majúscula.
Ser capaç d’executar formes bàsiques tant amb el ratolí com amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de realitzar traços bàsics amb el ratolí i amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit els números del zero al nou.
Coneixements previs:
Relació entre el moviment del ratolí i el seu efecte en la pantalla. En el cas de les lletres i els números convé tenir un contacte previ amb els seus respectius noms i els contextos en què apareixen.

Aprenentatge de la lecto-escriptura

Aquests sis projectes JClic són una proposta de treball per reforçar l’aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Són força uniformes i repetitius en les tasques, de manera que l’alumne amb NEE a mesura que coneix la dinàmica dels exercicis, pot treballar de forma més autònoma i segura.

Estan elaborats per   : Antoni Caralt Muñoz Escriu un missatge a Antoni Caralt Muñoz i Montse Rodés Coma de    l’ Escola LLevant de Badalona. Es poden utilitzar a Educació Infantil i a l’ inici de 1r per els alumnes que estan inmersos en l’ aprenentatge de la lecto.escriptura.