Normativa

Educació Infantil

Entrades i sortides (funcionament) –> Els alumnes de P4 entraran sols a l’escola des de la porta d’entrada fins a la seva aula. Les sortides es faran des de l’aula. Les famílies hauran d’esperar-se a la zona del porxo (fora del mòdul), quan sigui l’hora en punt, les mestres obriran la porta i la mestra anirà cridant als nens a mesura que vagi veient als pares. En cas que la pròpia família no pugui recollir a l’alumne, haurà d’autoritzar via agenda o trucada telefònica al centre, a que una altra persona el reculli. En cas de retard a l’hora d’entrada, un cop s’hagin tancat les portes de l’escola, els/les alumnes hauran d’entrar a l”aula amb el conserge.

Faltes d’assistència –> Quan un alumne no pugui assistir a classe, la família n’haurà d’informar al centre via agenda o via telefònica. Si l’alumne es queda al menjador, caldrà comunicar-ho directament a la coordinadora d’aquest servei.

Malalties –> En cas que l’alumne estigui malalt i necessiti prendre un medicament, caldrà omplir l’autorització per escrit que trobareu al final de l’agenda escolar, i adjuntar la recepta del metge on consti la pauta (dosi i horari) d’administrament.  En cas que l’alumne tingui febre superior a 38ºC, se li administrarà paracetamol prèvia autorització escrita de la família i indicació de la dosi. En cas de malaltia infecciosa (varicel·la, xarampió, meningitis, escarlatina..) o polls s’ha d’informar a l’escola.

Roba –> La roba dels alumnes sempre ha d’anar marcada i amb beta.  A l’entrada de l’escola, al mòdul de direcció, trobareu una caixa “d’objectes perduts” i roba extraviada. Els nens i les nenes han de venir a l’escola amb roba còmoda i no han de portar collarets, braçalets, pintallavis…

Psicomotricitat –> Per fer psicomotricitat, cal que els alumnes vinguin amb roba còmoda (xandall) i bambes amb velcro. També hauran de portar mitjons antilliscants. Els portaran a la motxilla el dilluns i tornaran a casa el divendres.

Esmorzar i aniversaris –> Els alumnes han d’esmorzar a casa abans de venir a l’escola. A l’escola poden portar un petit esmorzar per aguantar fins l’hora de dinar. Els dimarts són el dia de la fruita, per tant els alumnes hauran d’esmorzar una peça de fruita. Durant l’horari escolar no es poden menjar llaminadures. Pels aniversaris podeu portar un pastís o una coca per convidar als companys de la classe. Si porteu un pastís o una coca (comprada), ho haureu de comunicar a les tutores, com a mínim, amb dos dies d’antelació per tal que n’informin a les altres famílies.  Pels aniversaris no es repartiran invitacions per festes, a menys que tota la classe hi sigui convidada. Tampoc es repartiran llaminadures dins l’aula.

Sortides –> Farem 3 sortides culturals de migdia organitzades per la Fundació Privada Cultural de Granollers AC. Els alumnes d’infantil faran una sortida trimestral de tot el dia relacionada amb aspectes que es treballen a l’aula. Per a les sortides els alumnes podran venir amb el xandall de l’escola.

Material per l’escola –> Els alumnes d’educació infantil hauran de portar un got, tovalló, una capsa de mocadors de paper, una capsa de tovalloletes humides, l’agenda i una bata. Got, tovalló i bata es portarà dilluns i marxarà per rentar a casa els divendres. L’agenda marxa i torna diàriament.

A Educació Infantil, es donaran dos informes al llarg del curs, un al mes de gener-febrer i un al final de curs per tal d’informar-vos dels aprenentatges dels vostres fills/es. Cada informe anirà acompanyat d’una entrevista individual amb la tutora.

Educació Primària

Entrades i sortides (funcionament) –> Els alumnes de Cicle Inicial (1r i 2n) i Cicle Mitjà (3r i 4rt), entraran sols a l’escola des de la porta d’entrada fins a la seva aula. Les sortides es faran des de l’aula. Les famílies hauran d’esperar-se a la zona del porxo (fora del mòdul), quan sigui l’hora en punt, les mestres obriran la porta i la mestra anirà cridant als nens a mesura que vagi veient als pares. En cas que la pròpia família no pugui recollir a l’alumne, haurà d’autoritzar via agenda o trucada telefònica al centre, a que una altra persona el reculli. En cas de retard a l’hora d’entrada, un cop s’hagin tancat les portes de l’escola, els/les alumnes hauran d’entrar a l”aula amb el conserge. A partir de 3r de primària, els alumnes podran marxar sols cap a casa a les hores de sortides amb l’autorització pertinent dels pares o tutors legals. Aquesta autorització no permet recollir a un germà d’infantil o cicle inicial (1r, 2n). En cas que la família vulgui que el germà gran reculli al germà petit, caldrà una altra autorització expressa donat que es tracta d’un menor.

Faltes d’assistència –> Quan un alumne no pugui assistir a classe, la família n’haurà d’informar al centre via agenda o via telefònica. Si l’alumne es queda al menjador, caldrà comunicar-ho directament a la coordinadora d’aquest servei.

Malalties –> En cas que l’alumne estigui malalt i necessiti prendre un medicament, caldrà omplir l’autorització per escrit que trobareu al final de l’agenda escolar, i adjuntar la recepta del metge on consti la pauta (dosi i horari) d’administrament. En cas que l’alumne tingui febre superior a 38ºC, se li administrarà paracetamol prèvia autorització escrita de la família i indicació de la dosi.  En cas de malaltia infecciosa (varicel·la, xarampió, meningitis, escarlatina..) o polls s’ha d’informar a l’escola.

Educació física –> Per fer educació física, cal que els alumnes vinguin amb roba còmoda (xandall) i bambes. Al cicle inicial, si són amb cordons és important que se les sàpiguen cordar. Per a treballar els hàbits d’higiene, cal que els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà portin dins el necesser, una pinta, colònia, un potet de sabó, una tovalloleta petita i una samarreta per canviar-se si suen molt. El necesser el proporciona l’escola.

Roba –> La roba dels alumnes sempre ha d’anar marcada i amb beta.  A l’entrada de l’escola, al mòdul de direcció, trobareu una caixa “d’objectes perduts” i roba extraviada. Els nens i les nenes han de venir a l’escola amb roba còmoda i no han de portar collarets, braçalets, pintallavis…

Esmorzar i aniversaris –> Els alumnes han d’esmorzar a casa abans de venir a l’escola. A l’escola poden portar un petit esmorzar per aguantar fins l’hora de dinar. Els dimarts són el dia de la fruita, per tant els alumnes hauran d’esmorzar una peça de fruita. Durant l’horari escolar no es poden menjar llaminadures. Pels aniversaris podeu portar un pastís o una coca per convidar als companys de la classe. Si porteu un pastís o una coca (ha de ser comprada), ho haureu de comunicar a les tutores, com a mínim, amb dos dies d’antelació per tal que n’informin a les altres famílies.  Pels aniversaris no es repartiran invitacions per festes, a menys que tota la classe hi sigui convidada. Tampoc es repartiran llaminadures dins l’aula.

Sortides –> Farem 3 sortides culturals de migdia organitzades per la Fundació Privada Cultural de Granollers AC. Els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà faran una sortida trimestral de tot el dia relacionada amb aspectes que es treballen a l’aula. Per a les sortides els alumnes podran venir amb el xandall de l’escola.

Material per l’escola –> Cicle inicial: Una bata per utilitzar a les sessions de plàstica, es portarà a casa per rentar quan sigui necessari, un got, una capsa de mocadors, una capsa de tovalloletes humides, l’agenda de l’escola, una carpeta de gomes sense separadors que compra la família. Cicle mitjà: Una bata per utilitzar a les sessions de plàstica, es portarà a casa per rentar quan sigui necessari, un got, una capsa de mocadors de paper, una capsa de tovalloletes humides, l’agenda de l’escola i una carpeta amb separadors (mínim 8 separadors) que compra la família.

Els alumnes de cicle mitjà tindran un estoig amb material d’escriptura que podrà entrar i sortir de l’escola. L’estoig el facilitarà l’escola i l’omplirà amb un llapis, una goma, un bolígraf negre, un bolígraf verd i un regle. A partir del segon trimestre introduirem el bolígraf bla. (el llapis es reposarà un cop al trimestre, el bolígraf quan es gasti, la goma un cop al trimestre). Els nens/es no podran portar omplert l’estoig amb material que no sigui donat per l’escola. En cas de pèrdua del material proporcionat per l’escola serà la família qui haurà de reposar-ho amb un material igual o similar al facilitat per l’escola.

A Educació Primària es donaran tres informes, una al mes de desembre, un a final de març i l’últim al mes de juny. El primer i tercer informe aniran acompanyats d’entrevistes individuals amb la tutora. En cas que la família o la mestra ho necessiti, es convocaran tantes entrevistes individuals com convingui.

L’horari d’atenció a les famílies de les tutores serà dilluns e 16.30h a 17.30h, tant a primària com a infantil.