Featured post

Aquest bloc està pensat perquè serveixi d’ajuda a tots aquells que necessitin reforçar aspectes bàsiques d’ortografia de la llengua catalana. Està adreçat sobretot a alumnes d’ESO, que ja han tingut han rebut a classe l’explicació de les normes, per tant, sobretot es recullen exercicis pràctics que els alumnes poden fer sense la necessitat del professor. Així mateix també s’inclourà un solucionari dels exercicis proposats.

És sabut que hi ha molts exercicis ja a la xarxa, però aquests estan relacionats amb els llibres de text fet servir a l’IES Ernest Lluch de Barcelona a l’assignatura de llengua catalana. Aquests són els editats per Barcanova, Llengua catalana i literatura. Nou estímul.

Així, tenint en compte l’índex del llibre de 1r d’ESO, la normativa que a algun alumne li caldrà reforçar és:

  • La vocal neutra
  • La o i la u àtones
  • La síl·laba
  • Els emmudiments vocàlics
  • L’accentuació
  • L’accent diacrític
  • La dièresi
  • La puntuació de l’oració

Espero que tot això us sigui d’ajuda. Endavant i ànims!